Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 21.09.2018

Gå til toppen

Toppen

Eit spørsmål om fugl eller fisk

| Den 16. mars 2018

Eit spørsmål om fugl eller fisk

Foto : Berit Roald / NTB scanpix

Ein ny studie tyder på at kylling utnyttar fôret betre enn oppdrettslaks gjer. Andre oppdrettfiskar kjem dårlegare ut enn grisen i fôrrekneskapen.

Det er ei etablert sanning i Noreg at laksen utnyttar fôret klart best av alle husdyr. Den kjende soga er omtrent slik: For kvar kilo med fôr får vi dobbelt så mykje laks som kylling, og laksen tek med seg langt meir av proteininnhaldet i fôret sitt over i fileten. «Av alle husdyr har laks den mest effektive omdanning av fôr til mat», heiter det på nettsidene til Sjømat Norge.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa