Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Eit bondefanga landbruk

| Den 25. mai 2018

Eit bondefanga landbruk

Teikning: May Linn Clement

At det lukkast regjeringa å få begge bondeorganisasjonane med på jordbruksavtalen i år, seier meir om låge forventningar enn om innhaldet i avtalen. 

For fyrste gong har Solberg-regjeringa fått med både Småbrukarlaget og Norges Bondelag på ein jordbruksavtale. At landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) er nøgd med avtalen, er lett å forstå. Han har i stor grad fått det som han ønskte. Kvifor bondeorganisasjonane gler seg over semja, er vanskelegare å skjøne.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa