Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Ein pessimistisk terrorforskar

| Den 9. juni 2017

Ein pessimistisk  terrorforskar

Foto: Christian Vinculado Tandberg / FFI

Thomas Hegghammer er kan henda Europas fremste terrorforskar. Han har inga tru på at den islamske terrorfaren forsvinn. 

Thomas Hegghammer er eit namn ein stadig vekk støyter på når ein les om islam, den arabiske verda og terror. Vi gidd ikkje ramsa opp for mykje av CV-en hans. Det held å seia at Penguin har bede han om å skriva bok om historia til jihadismen. Boka kjem neste år. Dessutan er han ikkje svensk; han er norsk, frå Narvik, og arbeider ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) når han ikkje føreles i USA eller vitnar for det britiske parlamentet eller den amerikanske kongressen. Men fyrst og fremst er han irritert. Til slutt i intervjuet stiller eg det vanlege spørsmålet eg alltid stiller i intervju, om det er noko han ikkje har fått sagt. Dei fleste intervjuobjekt svarer nei, ikkje Hegghammer.

Les heile intervjuet i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa