Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Ei strålande fortid

| Den 25. mai 2018

Ei strålande fortid

Foto: Matt Rourke / AP / NTB scanpix

Atomkraft er ein kostbar måte å berge verda på.

Mange sterke røyster hevdar at verda må satse på kjernekraft for miljøet si skuld. Eit atomkraftverk har ikkje andre klimagassutslepp enn dei som kjem frå bygginga av anlegget pluss uranutvinninga, og er på nivå med vindkraft i klimarekneskapen. Klimapanelet til FN har tilrådd ei større satsing på atomkraft for å redusere utsleppa. Klimaforskaren og aktivisten James Hansen har kalla atomkraftutbygging den «einaste farbare vegen» for å bremse oppvarminga av verda. Om det blir bygd 115 nye reaktorar i året fram til 2050, kan vi få ei utsleppsfri straumforsyning i verda, skreiv Hansen i The Guardian i 2015.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa