Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.05.2018

Gå til toppen

Toppen

Frå diktarleg sanning til litterær skade- melding

| Den 2. juni 2017

Frå  diktarleg sanning  til litterær skade- melding

Litteraturdebatt i Bergen. Teikning: May Linn Clement

BERGEN: Kven skal forfattaren ta omsyn til når han skriv «røyndomslitteratur» – dei omtala personane eller litteraturen? Dag og Tid var på litteraturdebatt under festspela i Bergen.

Dei store spørsmåla var fleire enn dei klare svara då festspeldiktar Vigdis Hjorth hadde samla A-laget kring seg for å drøfte sentrale tema i samtidslitteraturen på scena Lille Ole Bull under Festspillene i Bergen førre fredag. Duke-professor Toril Moi spurde, og ei noko heterogen gruppe Hjorth-kollegaer svara.

Suzanne Brøgger fortalde at Henry Miller hadde sagt til henne at han aldri tok omsyn til andre i skrivinga si. Det gjer ikkje ho heller.

– Eg vil aldri la ei kusine eller bestemor styre skrifta mi. Å vise andre manuskriptet er å leggje litt av ansvaret frå seg. Forfattaren må ta heile ansvaret – og alle konsekvensane.

Var det ein høfleg kilevink til norske forfattarar som ikkje torer gå like langt? Sjølv har ho mista mange familiemedlemer og andre gjennom det ho skriv.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa