Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.06.2018

Gå til toppen

Toppen

Dei varige verdiane etter Sovjetunionen

| Den 5. mai 2017

Dei varige verdiane etter Sovjetunionen

– Russland er ikkje eit diabolsk land, slår Kjartan Fløgstad fast, idet han byr på ei diger praktbok om austeuropeisk arkitektur.

Det er førti år sidan Kjartan Fløgstad vitja Sovjetunionen første gongen, og sidan har han vore der mellom tjue og tretti gonger.

For mange år sidan kom han inn på arkitektlina på NTH i Trondheim, men han vart fort lei og kasta både linjalen og teiknemaskina i femte veggen. I staden har han skrive meir enn førti bøker, og no gjev han ut Trans-Sovjet Ekspress med undertittelen Luftslott og revolusjonære ruinar. Der handlar det om litt av det som står att etter det korte hundreåret med sovjetrealisme, men boka er samstundes ei personleg historie frå dei siste fem tiåra. I boka dukkar også Hertingen opp, og Fløgstad formidlar kva romanfiguren frå Fyr og flamme ville ha meint om både eitt og hitt i den sovjetiske arkitekturhistoria.

Les heile heile intervjuet i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa