Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

For dei spesielt interesserte

| Den 1. desember 2017

For dei spesielt interesserte

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Dei store dagsavisene er vortne meir lokalpresse enn allmennpresse. 

Med «allmennpresse» meiner eg aviser som tek mål av seg til å dekkja og kommentera det viktigaste av nyhendeområdet både innan- og utanriks, og i tillegg vere kulturavis i tradisjonell meining, det vil seia å vere eit forum for intellektuelle innspel og ordskifte og for omtale av hendingar innanfor litteratur, kunst og forsking. Slike dagsaviser er det ikkje mange att av.

Anten er dei ei medveten lokalpresse, som Nordlys i Tromsø, som seier klårt frå at dei berre skriv om nærmiljøet sitt, eller så er dei lokalpresse som nyttar innkjøpt stoff for å likna på allmenn- eller rikspresse, slik som til dømes Bergens Tidende. Eller dei er fagpresse som rettar seg mot særlege yrkesgrupper.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa