Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.11.2018

Gå til toppen

Toppen

OM COOKIAR

Kva er cookiar?

Ein cookie (også kalla informasjonskapsel) er ei lita fil som vert lagra på eininga di. Cookien lagrar informasjon om korleis du har brukt nettstaden vår, til dømes hugsar han når du sist besøkte dagogtid.no og kva du har fylt ut i eit bestillingsskjema. Fila er ikkje skadeleg, ho kan ikkje innehalde virus eller programmeringskodar.​

 

Kva vert cookiar brukte til?

Vi er interessert i denne informasjonen for å kunne gjere tenestene våre meir brukarvenlege, for å få innsikt som kan brukast til å utvikle nettsida slik at ho er relevant for dei som besøkjer sida og for marknadsføringsføremål.

Vi brukar til dømes cookiar når du brukar pris- eller innloggingstenestene våre. Cookiar vert også brukte for at du skal kunne chatte med kundesenteret vårt og for at vi skal kunne sjå kor mange som fullfører eller avbryt kjøp av ulike varer på nettstaden. Dersom lova tillet det, kan det hende at ein av kunderådgjevarane våre kontaktar deg med eit tilbod dersom du har avbrote eit kjøp i nettbutikken.

 

Aksept av cookiar

Ved å bruke nettstaden dagogtid.no samtykkjer du i at Dag og Tid AS :

Lagrar informasjon om korleis nettstaden vert brukt, for eksempel kor ofte han vert besøkt og kva for sider som vert besøkte.

Lagrar informasjon om kva for nettlesar og maskinvare som vert brukt under besøk til nettsida.

Tilpassar nettsidene og innhaldet basert på den informasjonen vi har lagra.

Kan kontakte deg med tilbod og informasjon om andre produkt eller tenester, viss du ikkje har reservert deg mot marknadsføring i Brønnøysundregistera eller hos oss. Vi slettar personopplysningane for dette føremålet seinast innan 14 dager.

Tillet bruk av tredjeparts cookiar på nettstaden vår.

Informasjonen vi samlar inn, kan også brukast til å vise bestemte annonsar når du besøkjer andre nettstader. Somme cookiar vert avslutta og stoppa når du lukkar nettlesaren. Andre vert lagra i opptil 24 månader.​

På dagogtid.no brukar vi hovudsakleg cookiar frå desse tenestene:

Google Adwords

​Google Adwords vert brukt i samband med annonsering i søkeresultata til Google. Når bestemte søkeord vert brukte på Google vil annonsar frå Dag og Tid visast i søkjeresultatet. Dersom du har besøkt nettstaden til Dag og Tid tidlegare, vert Google Adwords også brukt til å vise deg annonsar frå Dag og Tid på andre nettstader.

Google Analytics

Dette er eit webanalyseverkty som samlar inn data om korleis nettstaden vert brukt. Informasjonen som vert lagra er for eksempel kva for sider som er besøkt, kor lenge eit besøk på ei side varer og kva for eit land ein som besøkjer sida oppheld seg i.

Google Tag Manager

​Eit verkty som vert brukt til å handtere script effektivt slik at innhaldet på vår nettstad vert lasta kjapt. ​

HubSpot

Ved hjelp av HubSpot kan vi målrette e-post-utsendingar til brukarar basert på interessene deira, og følgje bruken deira av nettstaden. HubSpot lagrar m.a. informasjon om besøket på nettsida.​

Facebook Connect

​Denne tenesta vert også kalla «Log in with Facebook». Vi brukar den for at du enkelt skal kunne dele innhald frå nettstaden vår med venene dine på Facebook.

Facebook Custom Audience

​Med denne tenesta kan vi målrette den digitale marknadsføringa vår, for eksempel vise annonsar på Facebook til personar som tidlegere har besøkt nettstaden vår via ei lenkje frå Facebook.

Google Dynamic Remarketing

​Tenesta vert brukt for å vise annonsar frå Dag og Tid for brukarar, som utifrå korleis dei har brukt nettstaden tidlegare, kan tenkjast å ha interesse for produkta våre – for eksempel med bakgrunn i at dei har vore inne på nettstaden vår før eller har besøkt nettstader med liknande innhald og produkttilbod som oss.

 

Viss du vil deaktivere cookiar

Du kan sjølv velje å endre innstillingane i nettlesaren din slik at informasjonskapslar ikkje vert aksepterte, men du kan då oppleve at somme funksjonar på nettstaden ikkje fungerer optimalt. Du kan også velje ei innstilling som gjev deg melding kvar gong ein cookie dukkar opp, og deretter kan du avgjere i kvart einskild tilfelle om du vil tillate han eller ikkje.

 

Meir informasjon om

Korleis du slår av cookie-funksjonen i nettlesaren din

Tilpassa reklame basert på din bruk av Internett

Informasjonskapslar

 

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om korleis Dag og Tid AS brukar cookiar.