Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 16.12.2017

Gå til toppen

Toppen

Ukategorisert

I papiravisa:

14. desember 2017 |

Leiar: Uklokt av Venstre

Kommentar: Det autoritære Tyrkia (Nicholas H. Møllerhaug)

Walid al-Kubaisi: Frykt

Norsk spesialitet: jarlsbergost frå Irland

Sideblikk: Sukkerunge med sur bismak (Andreas Hompland)

Samtalen: – Innvandring er alt (Henrik Dahl)

Niall Ferguson: Det er noko urovekkjande over taktløysa til kong Donald

Analyse: Når økonomar … Les mer

Dag og Tid-skribentane:

14. desember 2017 |

Journalistar i Dag og Tid:

 

Svein Gjerdåker, ansvarleg redaktør

Ottar Fyllingsnes, journalist

Johan Brox, deskansvarleg

Tiril Rem, deskjournalist

Per Anders Todal, journalist (i permisjon)

Jon Hustad, journalist

Mone Celin Skrede, journalist

Eva Aalberg Undheim, journalist

Agnes Ravatn, journalist (i … Les mer

Gode lesar!

14. desember 2017 |

Velkomen til nettsida til Dag og Tid

På nettsida finn du smakebitar på kva som står i papiravisa kvar veke – noko vi vonar skal freista deg til å kjøpe eit abonnement på papiravisa.

Dag og Tid er ei fri … Les mer

Ny språkmelding

1. desember 2017 |

For alle som er glade i nynorsken, er vekas leiar trist lesnad. Men fyrst det positive: I Sogn og Fjordane nyttar 97 prosent av grunnskuleelevane nynorsk. I Møre og Romsdal 54 prosent. I Hordaland 39 prosent. I Rogaland 23 prosent. … Les mer

Småleg frå regjeringa

3. november 2017 |

Regjeringas framlegg til kutt i støtta til ei rekkje små norske friviljuge organisasjonar er svært uheldig for dei mange som har glede av arbeidet desse organisasjonane utfører. Vi talar ikkje her om dei store organisasjonane, som Raudekrossen eller Kirkens Nødhjelp, … Les mer

Avmønstring i Melbourne

22. september 2017 |

Det var her Niels Larsen forlét briggen og fortida for å finna gull. I dag er millionbyen kulturhovudstaden i ein verdsdel.

Det var siste gongen eg kom til ein verdsdel for fyrste gong. Eg hadde vore … Les mer

Jonas Gahr Støre er mannen

14. september 2017 |

Alt på valnatta var gribbane på plass: Dei ville sikra seg eit kjøtfullt stykke av Taparen. Ingen er som politiske kommentatorar når det gjeld å sparka dei som ligg nede. Den som låg nede denne gongen, var Jonas Gahr Støre, … Les mer

Valets tapar

14. september 2017 |

Media var den store taparen i stortingsvalet. Det verste ein kommentator kan vera, er banal, men eg lyt likevel byrja med ei banal setning: Eg har aldri opplevd ein meir spanande valdag enn sist måndag. Men det var ikkje takka … Les mer

Utopia, tretti år seinare

14. september 2017 |

Ved ein ombrekkingsfeil fall deler av denne teksten ut i papiravisa. Dag og Tid trykker difor 4. del av Teriberka-serien til Morten Strøksnes frå Kolahalvøya i heilskap her:

DEL 4: Hundre år etter Oktoberrevolusjonen har samtidsarkeologar rykt inn i … Les mer

Den britiske kjempa og EFTA-dvergane

14. september 2017 |

Kan EFTA-medlemskap bli ei mellombels løysing for britane på veg ut av EU? Moglegheita for at britane skal gå inn i frihandelsforbundet EFTA og velje «the Norwegian model» for tilknyting til EU, vart indirekte avvist frå statsminister Theresa May allereie … Les mer