Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.06.2018

Gå til toppen

Toppen

Teikningar

«Våre teikningar og karikaturar synleggjer og understreker karakteristiske trekk hos ein person, ein samfunnsklasse eller eit aktuelt politisk fenomen.»

Bygdehus treng heilårsfolk

8. juni 2018 |

Bustadpolitikk er nødvendig utanfor byane òg. 

«Stor eiendom med 3 bygninger og båtstø», står det. På Finn.no, i salsannonsen for fritidsbustaden som vidare skryter av parkeringsplass, to stover, båtstø og «ca. 15 minutter med bil til Spangereid med butikk, bensinstasjon, … Les mer

Eit bondefanga landbruk

25. mai 2018 |

At det lukkast regjeringa å få begge bondeorganisasjonane med på jordbruksavtalen i år, seier meir om låge forventningar enn om innhaldet i avtalen. 

For fyrste gong har Solberg-regjeringa fått med både Småbrukarlaget og Norges Bondelag på ein jordbruksavtale. At landbruksminister … Les mer

– Hatet gjev meg kraft

18. mai 2018 |

Utan hat-meldingar og drapstrugsmåla frå nynazistar, ville Deeyah Khan truleg ikkje laga filmen I møte med fienden.

I dokumentarfilmen, som ligg på NRK sine nettsider, marsjerer Deeyah Khan saman høgreekstreme i den amerikanske byen Charlottesville. Ho skil seg ut. Ikkje … Les mer

Det umisselege

11. mai 2018 |

Det hender eg blar meg ned gjennom kommentarfelta i nettdiskusjonar. Det kan vera ei rystande oppleving. Argumentasjon og usemje blir avløyst av skjellsord og stundom trugsmål.

Eg hugsar nokre linjer frå nyleg avdøde Arnold Eidslott: «Jeg flykter til katakombene/ Demagogens … Les mer

Norsk jordbruk kjem ikkje alltid fyrst

4. mai 2018 |

Når Noreg ikkje bør inngå ein frihandelsavtale med Mercosur, er det ikkje fyrst og fremst av omsyn til norske bønder. 

Sidan i fjor har norske styresmakter, via EFTA, tinga om ein frihandelsavtale med Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay – òg … Les mer

Media som aktor og dommar

27. april 2018 |

I saka om sjikanemeldinga som vart sendt til Liv Signe Navarsete, tek pressa over rolla som rettsvesen, men skit i grunnprinsippa. 

Nett då det såg ut som om Senterpartiet trass alt kunne stå att som eit av dei vaksne partia … Les mer

Ufisklandet

20. april 2018 |

Kan vi vere ein nasjon av noko vi helst ikkje vil røre ved? 

«Norwegians have seafood in their genes», skriv Norsk Sjømatråd i ein reklame. Dei skriv det på engelsk, så det er sjølvsagt utlandet dei snakkar til. 95 prosent … Les mer

Putin i fotefara til tsarane

13. april 2018 |

Russland har alltid vore ei stormakt som vil forsvara seg sjølv så langt unna eigne grenser som mogleg. Før Vesten godtek dette, vil tilhøvet til Russland vera dårleg. 

Den 1. mars i år, sytten dagar før han blei valt til … Les mer

Universitet med to sjikt vitskapleg tilsette

26. januar 2018 |

OsloMet står i fare for å utarme norsk språk og fagkultur    og byggje ned kompetansen HiOA har hatt.

Oppunder 20 universitet kringom i verda markerer at dei er storbyuniversitet – men dei skriv «metropolitan» heilt ut, og lagar ikkje … Les mer

Teknologi som demokratisk problem

29. desember 2017 |

Den teknologiske utviklinga har aldri vore så stor som no. Å regulere ho vert ei formidabel utfordring.

Om 2017 har bydd på nokre overraskingar, er det òg noko som har gått nett som vanleg: Vi har fått teknologiske nyvinningar vi … Les mer