Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 26.06.2017

Gå til toppen

Toppen

Teikningar

«Våre teikningar og karikaturar synleggjer og understreker karakteristiske trekk hos ein person, ein samfunnsklasse eller eit aktuelt politisk fenomen.»

Frå diktarleg sanning til litterær skade- melding

2. juni 2017 |

BERGEN: Kven skal forfattaren ta omsyn til når han skriv «røyndomslitteratur» – dei omtala personane eller litteraturen? Dag og Tid var på litteraturdebatt under festspela i Bergen.

Dei store spørsmåla var fleire enn dei klare svara då festspeldiktar Vigdis Hjorth … Les mer

Nord-Noreg i vårt uklare bilete

12. mai 2017 |

Nord-Noreg er langt vekke. Å tvinge på nordlendingane ei regionreform sender dei endå lenger av garde. 

I det ein kryssar grensa mellom Trøndelag og Nordland, vert husa mindre. Der den tradisjonelle trønderlåna har to heile etasjar og kan vere lang med … Les mer

To pass for framtida

28. april 2017 |

Det norske forbodet mot dobbelt statsborgarskap stammar frå den tida då folk nesten aldri vende heim att om dei først steig om bord i amerikabåten.

Stadig fleire land endrar lovene sine for å tillate doble statsborgarskap. Sist ute var Danmark. … Les mer

Plastapokalypsen

17. februar 2017 |

Få liv er vanskelegare å sjå føre seg enn det plastfrie. Likevel kan vi ikkje halde fram med å produsere meir og meir av noko som aldri forsvinn. 

Sjå for deg ei verd heilt avhengig av eitt enkelt stoff. Frå … Les mer

Krafta i eit handverk

27. januar 2017 |

Det er kraft i arbeidande hender – så lenge vi har dei.

Korleis vil hendene våre sjå ut i framtida? Om vi skal tru enkelte spåmeistrar, vil vi utvikle stadig større tomlar, medan resten av fingrane sakte svinn hen. Årsaka … Les mer

Produserer når ho vert provosert

13. januar 2017 |

Nhu Diep (38) tek ikkje på seg silkehanskar når ho skriv barnelitteratur.

 

Det er sundag og mørketid. I eit lyst og lunt hus i Sandviken utanfor Bergen sentrum har Tiger (8) ikkje fått buksene på seg, endå det er … Les mer

Realisme og håp

23. desember 2016 |

Det er ingen stad det skjer så mykje gale som i verda, seier dei på Sunnmøre.

«Det er vanskeleg å finna argument mot det.» Denne gamle replikken har dukka opp frå folkedjupet i haust. Brutaliteten i krigane, rå­­skapen i terrorismen … Les mer

Comeback-Carl

16. desember 2016 |

Ein avgått partileiar som fyrst går i opposisjon i sitt eige parti, deretter trugar med å starta eit nytt parti, for så å verta renominert til Stortinget på lista til partiet han i si tid var leiar for – dette … Les mer

Når natur vert til klimaindustri

2. desember 2016 |

I ein ny rapport til regjeringa om grøne tiltak er karbonlagringa i norsk skog ikkje nemnd. Det er som om Statoil ikkje var nemnt i ein rapport om olje- og gassutvinninga i Nordsjøen.

Den norske debatten om miljø og klima … Les mer

Høies nedleggingsplan

27. november 2015 |

To ting er slåande i den såkalla nasjonale helse- og sjukehusplanen som helseminister Bent Høie (H) presenterte for ei veke sidan. Det eine er ein uventa likskap med gammalkommunistiske femårsplanar. Det andre er ei urovekkjande likesæle for faktisk kunnskap. Dei … Les mer