Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Teikningar

«Våre teikningar og karikaturar synleggjer og understreker karakteristiske trekk hos ein person, ein samfunnsklasse eller eit aktuelt politisk fenomen.»

Universitetsjåleriet

10. august 2018 |

Norske utdanningsinstitusjonar brukar millionar på staffasje for å få ein universitetsstatus som gjev mindre og mindre meining.

Den tidlegare Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) brukar no millionar på å endre logo og skilt etter namneendringa til OsloMet. Logoen som … Les mer

Putin vinn fotballfinalen

13. juli 2018 |

Når finalen i fotball-VM er slutt sundag, står éin mann att som klår vinnar. Namnet hans er Vladimir Putin. 

Det byrja for alvor med sommar-OL for universitetsstudentar i 2013 i Kazan. Så heldt det fram med vinter-OL i Sotsji i … Les mer

Lagnadsval i viktig land

29. juni 2018 |

Tyrkia er ein av dei viktigaste statane i vår del av verda. Difor var valet der sist helg så fatalt.

Ein kan lesa ein klår fasit ut av det kombinerte president- og parlamentsvalet i Tyrkia: Recep Tayyip Erdogan, mannen som … Les mer

Milliardar mot svart symbol

22. juni 2018 |

Regjeringa har vedteke å legga ned koldrifta på Svalbard. Kostnaden ved oppryddinga vart aldri kvalitetssikra.

Fjella rundt Longyearbyen er gjennomhola av gruvegangar. Taubanetrasear viser veg til hamna, dit kolet vart frakta ut. I dag har det statlege selskapet Store Norske … Les mer

Bygdehus treng heilårsfolk

8. juni 2018 |

Bustadpolitikk er nødvendig utanfor byane òg. 

«Stor eiendom med 3 bygninger og båtstø», står det. På Finn.no, i salsannonsen for fritidsbustaden som vidare skryter av parkeringsplass, to stover, båtstø og «ca. 15 minutter med bil til Spangereid med butikk, bensinstasjon, … Les mer

Eit bondefanga landbruk

25. mai 2018 |

At det lukkast regjeringa å få begge bondeorganisasjonane med på jordbruksavtalen i år, seier meir om låge forventningar enn om innhaldet i avtalen. 

For fyrste gong har Solberg-regjeringa fått med både Småbrukarlaget og Norges Bondelag på ein jordbruksavtale. At landbruksminister … Les mer

– Hatet gjev meg kraft

18. mai 2018 |

Utan hat-meldingar og drapstrugsmåla frå nynazistar, ville Deeyah Khan truleg ikkje laga filmen I møte med fienden.

I dokumentarfilmen, som ligg på NRK sine nettsider, marsjerer Deeyah Khan saman høgreekstreme i den amerikanske byen Charlottesville. Ho skil seg ut. Ikkje … Les mer

Det umisselege

11. mai 2018 |

Det hender eg blar meg ned gjennom kommentarfelta i nettdiskusjonar. Det kan vera ei rystande oppleving. Argumentasjon og usemje blir avløyst av skjellsord og stundom trugsmål.

Eg hugsar nokre linjer frå nyleg avdøde Arnold Eidslott: «Jeg flykter til katakombene/ Demagogens … Les mer

Norsk jordbruk kjem ikkje alltid fyrst

4. mai 2018 |

Når Noreg ikkje bør inngå ein frihandelsavtale med Mercosur, er det ikkje fyrst og fremst av omsyn til norske bønder. 

Sidan i fjor har norske styresmakter, via EFTA, tinga om ein frihandelsavtale med Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay – òg … Les mer

Media som aktor og dommar

27. april 2018 |

I saka om sjikanemeldinga som vart sendt til Liv Signe Navarsete, tek pressa over rolla som rettsvesen, men skit i grunnprinsippa. 

Nett då det såg ut som om Senterpartiet trass alt kunne stå att som eit av dei vaksne partia … Les mer