Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.05.2017

Gå til toppen

Toppen

Teikningar

«Våre teikningar og karikaturar synleggjer og understreker karakteristiske trekk hos ein person, ein samfunnsklasse eller eit aktuelt politisk fenomen.»

Nord-Noreg i vårt uklare bilete

12. mai 2017 |

Nord-Noreg er langt vekke. Å tvinge på nordlendingane ei regionreform sender dei endå lenger av garde. 

I det ein kryssar grensa mellom Trøndelag og Nordland, vert husa mindre. Der den tradisjonelle trønderlåna har to heile etasjar og kan vere lang med … Les mer

To pass for framtida

28. april 2017 |

Det norske forbodet mot dobbelt statsborgarskap stammar frå den tida då folk nesten aldri vende heim att om dei først steig om bord i amerikabåten.

Stadig fleire land endrar lovene sine for å tillate doble statsborgarskap. Sist ute var Danmark. … Les mer

Plastapokalypsen

17. februar 2017 |

Få liv er vanskelegare å sjå føre seg enn det plastfrie. Likevel kan vi ikkje halde fram med å produsere meir og meir av noko som aldri forsvinn. 

Sjå for deg ei verd heilt avhengig av eitt enkelt stoff. Frå … Les mer

Krafta i eit handverk

27. januar 2017 |

Det er kraft i arbeidande hender – så lenge vi har dei.

Korleis vil hendene våre sjå ut i framtida? Om vi skal tru enkelte spåmeistrar, vil vi utvikle stadig større tomlar, medan resten av fingrane sakte svinn hen. Årsaka … Les mer

Produserer når ho vert provosert

13. januar 2017 |

Nhu Diep (38) tek ikkje på seg silkehanskar når ho skriv barnelitteratur.

 

Det er sundag og mørketid. I eit lyst og lunt hus i Sandviken utanfor Bergen sentrum har Tiger (8) ikkje fått buksene på seg, endå det er … Les mer

Realisme og håp

23. desember 2016 |

Det er ingen stad det skjer så mykje gale som i verda, seier dei på Sunnmøre.

«Det er vanskeleg å finna argument mot det.» Denne gamle replikken har dukka opp frå folkedjupet i haust. Brutaliteten i krigane, rå­­skapen i terrorismen … Les mer

Comeback-Carl

16. desember 2016 |

Ein avgått partileiar som fyrst går i opposisjon i sitt eige parti, deretter trugar med å starta eit nytt parti, for så å verta renominert til Stortinget på lista til partiet han i si tid var leiar for – dette … Les mer

Når natur vert til klimaindustri

2. desember 2016 |

I ein ny rapport til regjeringa om grøne tiltak er karbonlagringa i norsk skog ikkje nemnd. Det er som om Statoil ikkje var nemnt i ein rapport om olje- og gassutvinninga i Nordsjøen.

Den norske debatten om miljø og klima … Les mer

Høies nedleggingsplan

27. november 2015 |

To ting er slåande i den såkalla nasjonale helse- og sjukehusplanen som helseminister Bent Høie (H) presenterte for ei veke sidan. Det eine er ein uventa likskap med gammalkommunistiske femårsplanar. Det andre er ei urovekkjande likesæle for faktisk kunnskap. Dei … Les mer

Stridlyndt hanseat

13. november 2015 |

LEIPZIG: Tysklands femte forbundskanslar Helmut Schmidt hadde noko utidsmessig ved seg som gjorde han suveren i det tyske ordskiftet.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer