Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.06.2018

Gå til toppen

Toppen

Samfunn

«Dag og Tid publiserer aktuelle saker innan sosiologi, historie, økonomi, statsvitskap og politikk, antropologi, lingvistikk og psykologi.»

Nei til marknad, ja til meir pengar

20. april 2013 |

Det finst to SV: eitt som er i regjering og eitt som er på landsmøte. Dei to er neppe i slekt.

Del godene! heiter SVs vedtekne program. Det er kan henda difor programmet, med sine 134 tettskrivne A4-sider, er dobbelt … Les mer

I bakvendtland kan alt gå an

20. april 2013 |

Høgre er eit parti for bedriftsøkonomar som ikkje forstår samfunnsøkonomi.

Vi byrjar med skatt, for lat oss vedgå det: Skatt er det vi tenkjer på når vi tenkjer på Høgre, og den kampen har partiet vunne. Før Willoch steig skattenivået … Les mer

Lovar alt og difor ingenting

20. april 2013 |

Alle skal få, om Kristeleg Folkepartis politiske program står til truande. Det gjer det neppe.

Kva tyder å prioritera? Det er ikkje heilt lett å svara på, men på ungdomsskulen lærer elevane at «politikk er å fordela knappe gode». På side … Les mer

Eit djupt konservativt parti

20. april 2013 |

Påstandar om at Senterpartiet er eit uansvarleg subsidieparti, har etter programmet å døma lite rot i røyndomen.

Det er neppe ein kontroversiell påstand: I augo til dei fleste veljarane er Senterpartiet fyrst og fremst eit maktkåt særinteresseparti som vil grabba … Les mer

Eit språklaust parti

20. april 2013 |

Den som vil finna ut kva Arbeidarpartiet har planlagt i neste stortingsperiode, gjer klokt i å lesa noko anna enn partiprogrammet.

Drep meg, herre konge, men ikkje med Arbeidarpartiets program … På side tre dukkar den fyrste heilsetninga opp, det er … Les mer

Krise­generasjonen

8. mars 2013 |

Krisa i Spania er over. No er seigpininga i gang.

Finanskrise. Omgrepet har ein abstrakt, analytisk klang, men stanken som slo mot oss då me steig ut av taxien utanfor den mellombelse heimen vår i Granada, var høgst konkret. Byen … Les mer

Duka for bråk

8. mars 2013 |

Irans atomprogram kan gje Pentagon høve til å få att pengane frå Kongressen. Ein nyttig fiende er god å ha. 

USA/IRAN

Førre veke byrja dei automatiske kutta i USAs offentlege utgifter. 1,2 billionar eller 1200 milliardar dollar må kuttast frå … Les mer

Det globale kappløpet mot botnen

18. februar 2013 |

Kor mykje makt bør Nederland, Bermuda og Jersey ha over skattenivået i Noreg?  Skatteparadisa har på nytt kome på den internasjonale dagsordenen, og soga byrjar å bli velkjend: Gigantselskap som GoogleApple og Starbucks betaler lite eller ingenting i skatt i dei fleste landa dei … Les mer

Oljen bergar oss ikkje

18. februar 2013 |

Er byråkratane i Finansdepartementet mot EU? I perspektivmeldinga skriv dei kritisk om EØS-avtalen, som gjer oss mindre effektive. PERSPEKTIVMELDINGA Statsfinansar er delte opp i to område: pengepolitikk og finanspolitikk. Båe delar er i utgangspunktet enkelt og vert styrde etter … Les mer

Ola leigesoldat

18. februar 2013 |

Det vekkjer sterke reaksjonar at norske soldatar skal ha lært opp tolkane sine i våpenbruk. Militær kunnskap og maktutøving må haldast under kontroll. Men kor stor kontroll har Forsvaret sjølv over dei internasjonale oppdraga?

I veka som gjekk, kom det … Les mer