Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.08.2017

Gå til toppen

Toppen

Samfunn

«Dag og Tid publiserer aktuelle saker innan sosiologi, historie, økonomi, statsvitskap og politikk, antropologi, lingvistikk og psykologi.»

Målar skrifta på veggen

18. august 2017 |

Kriminelle nettverk har teke over mykje av målarbransjen i Oslo. Politiet og regjeringa har svikta i kampen mot mafiaen, meiner journalist og forfattar Einar Haakaas. 

Om det framleis er nokon som reknar Noreg som eit gjennomsiktig, gjennomregulert og lovlydig samfunn, … Les mer

Parasittnæringa

11. august 2017 |

Cruisenæringa betaler ikkje skatt, legg knapt att pengar i Noreg og er verdsleiande i ureining. Likevel vil staten og kommunane at næringa berre skal veksa.

Kva skal vi leva av etter oljen? Sei det, men mange meiner at turismen som … Les mer

Skuleskryt på uvisst grunnlag

11. august 2017 |

Fallet i skulefråværet har vore ei skrytesak for regjeringa. Men i røynda veit ingen kor stort fråværet i vidaregåande skule er. 

I juli la Utdanningsdirektoratet fram tal som viste at dagsfråværet i norsk vidaregåande skule var redusert med 40 prosent, og … Les mer

Velferdskapitalismen

4. august 2017 |

Korleis har barnehagar og barnevern blitt noko av det mest lukrative ein investor kan satse på?

Kommersielle velferdstenester ser ut til å bli ei av dei store stridsspørsmåla i valkampen i haust. Éin grunn til dette er skandalar som den … Les mer

Rik, rikare, Noreg

4. august 2017 |

For fyrste gong har finansformuen til staten passert ti billionar. Korleis skjedde det?

Det stundar mot val, og i Noreg, som alle andre stadar, handlar val og politikk om fordeling av pengar og ressursar. Men i Noreg handlar val verkeleg … Les mer

Satsar ni milliardar på ny radar

7. juli 2017 |

– Etableringa av den nye Globus III-radaren i Vardø er eit godt døme på at den militære etterretningstenesta kan driva forsvars- og utanrikspolitikk utan politisk styring, meiner Bård Wormdal.

Prisen på den nye Globus III-radaren i Vardø er nærare ni milliardar … Les mer

Trump må truge Kim og be om at han blunkar

7. juli 2017 |

Andre presidentar har bøygt unna å ta eit oppgjer med Nord-Korea. Denne presidenten har ikkje noko val.

KOMMENTAR

Niall Ferguson

«Auken av makt til Aten og den uroa det vekte i Sparta, gjorde at krig ikkje var til å unngå.» … Les mer

Om språk og lektorar

30. juni 2017 |

Etter lærarstreiken i 2014 vart det sett ned eit arbeidstidsutval. No har Norsk Lektorlag trekt seg frå sluttrapporten av di han er uklar og ikkje svarar på mandatet. «Samtidig må det tas høyde for at reflekterende fellesskap består av reflekterende … Les mer

Vil skyte feil ulv

23. juni 2017 |

Ulvemotstandarane vil skyte ned mykje av bestanden i ulvesonene. Men dei fleste ulvane som har drepe sau i Noreg, har kome frå Sverige.

Det skal handla om ulv, som så ofte før i Noreg. Og lat oss berre seia det … Les mer

– Skulebiblioteket treng ei lov

23. juni 2017 |

Grunnskulane forvaltar skulebiblioteka sjølve. Derfor er det enorme variasjonar på dei ulike skulebiblioteka i landet.

I mars møttest representantar frå ulike bibliotekorganisasjonar for å diskutere skulebibliotekordninga med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Dei var kritiske til at skulebiblioteka ikkje er ein … Les mer