Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 16.03.2018

Gå til toppen

Toppen

Samfunn

«Dag og Tid publiserer aktuelle saker innan sosiologi, historie, økonomi, statsvitskap og politikk, antropologi, lingvistikk og psykologi.»

Eit spørsmål om fugl eller fisk

16. mars 2018 |

Ein ny studie tyder på at kylling utnyttar fôret betre enn oppdrettslaks gjer. Andre oppdrettfiskar kjem dårlegare ut enn grisen i fôrrekneskapen.

Det er ei etablert sanning i Noreg at laksen utnyttar fôret klart best av alle husdyr. Den kjende … Les mer

Alt dette er vårt

16. mars 2018 |

I fjor tente Oljefondet omtrent 1000 milliardar på aksjar åleine. I september passerte det for fyrste gong 1 billion amerikanske dollar.

Av og til må det vera lov å nytta ein klisjé, særleg når det gjeld Oljefondet: Det har vore … Les mer

Eit rom for alle

9. mars 2018 |

Om truslar får drive folk vekk frå offentlegheita, er det eit farleg tilløp til fascisme, meiner Shabana Rehman Gaarder.

Denne veka trekte den unge debattanten Sumaya Jirde Ali seg frå 8. mars-markeringa i Bergen og frå eit bibliotekarrangement i Oslo. … Les mer

Opp som ein hjort, ned som ein …

2. mars 2018 |

Slik stoda er no, har britane så godt som ingenting å tena på å gå ut av EU.

Måndag denne veka heldt Jeremy Corbyn ein mykje etterlengta tale for dei som liker frihandel, globalisering og store multinasjonale selskap, dette fenomenet … Les mer

Den store klassereisa

2. mars 2018 |

ANTWERPEN: Norske skuleelvar reiser til Auschwitz. Belgiske elevar reiser til Italia. – Det er ei viktig danningsreise, seier lærar Hans de Boeck.

Merksem, ein bydel av Antwerpen, februar 2018: Ein skuleklasse samlar inn pengar til utanlandsreiser. Dag og Tid er … Les mer

Festivalen for dei vindtette

2. mars 2018 |

Kan ein lokke folk ut til helgelandskysten også i februar? Ja, tenkte Træna. 

– Træna, ja, det er jo ein fin plass. Eg har høyrt at Trænafestivalen er veldig bra. – Ja, samtykkjer eg, og svarar at eg jo er … Les mer

Dyrevernalliansen øydelegg for kyllingen

2. mars 2018 |

«Liten fugl tvinger fram store endringer», skriv fagleg leiar i Dyrevernalliansen Marianne Kulø i Dag og Tid 23. februar, og meiner eg gjer det beste til det godes fiende når eg ikkje jublar for Norsk Kylling og Rema1000 sin nye … Les mer

Pengane berre flyg ut

23. februar 2018 |

Det ser ut som Norwegian berre har 10 prosent eigenkapital. Flyselskapet overlever nok, men det spørst om Bjørn Kjos får halda kontrollen.

Dei fleste verksemder vil verta store, for då får dei stordriftsfordelar. Arbeidarane går mindre ledige, produksjonsutstyret kan gå … Les mer

Kraftpatriotane

23. februar 2018 |

PYEONGCHANG: Slik dei norske utøvarane tek flest medaljar, får dei norske publikummarane mest merksemd. Men så sjåvinistiske som sørkoreanarane vert me nok aldri.

Det overfylte nattoget fór vestover på eit jarnbanespor frå Japanhavet til Gulehavet. Ein politimann freista å åla … Les mer

Asylreform i stampe

23. februar 2018 |

EU-landa kranglar om fordelinga av asylsøkjarar som kjem til Europa, og parlamentet vil ta EU-midlar frå land som ikkje tek ansvar. – Diskusjonane er på grensa til irrelevante, meiner Elizabeth Collett i Migration Policy Institute.

Talet på migrantar som kjem … Les mer