Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.05.2017

Gå til toppen

Toppen

Samfunn

«Dag og Tid publiserer aktuelle saker innan sosiologi, historie, økonomi, statsvitskap og politikk, antropologi, lingvistikk og psykologi.»

Raudt er ikkje som dei hine

19. mai 2017 |

Raudt er ikkje ei politisk parti, det er eit testelaboratorium. 

Under førre valkamp for Stortinget vart Bjørnar Moxnes, leiar i Raudt, spurt om kva land i verda som var det mest ideelle samfunnet han kunne tenkja seg. Var det Venezuela? … Les mer

Då pengane reiste med ferja

12. mai 2017 |

Fallet i oljeprisen knekte nesten Per Sævik, men så fekk han kjøpa Fjord1 av Sogn og Fjordane fylkeskommune. No er han på ny rik, og Sogn og Fjordane fattigare.

Om ein spør den jamne mannen på Sunnmøre kva sunnmøring han … Les mer

Dei unge i sentrum

12. mai 2017 |

Det unge franske vertskapet mitt var godt nøgd med Macron-siger. Hjå dei endå yngre veljarane er han ikkje fyrsteval. 

Eg fylgjer dei franske valsendingane på landsbygda utanfor Toulouse sørvest i landet, heime hjå eit par som i oppveksten hadde landsfaderlege … Les mer

Åreknutepunkt

12. mai 2017 |

Staten satsar på sentrum gjennom kollektivtrafikk – den såkalla knutepunktstrategien. Utfallet er forgubbing og samlingar av gråe høgblokker.

Før vi går til stadutviklinga, tek vi ein tur til leksikografien – til ordbøkene: Redaksjonen i Det Norske Akademis Store Ordbok (NAOB) … Les mer

Dei varige verdiane etter Sovjetunionen

5. mai 2017 |

– Russland er ikkje eit diabolsk land, slår Kjartan Fløgstad fast, idet han byr på ei diger praktbok om austeuropeisk arkitektur.

Det er førti år sidan Kjartan Fløgstad vitja Sovjetunionen første gongen, og sidan har han vore der mellom tjue … Les mer

Verneverdige hus er mest verde

5. mai 2017 |

Mange knyter verneverdige bygningar til ekstrakostnader, men ei undersøking viser at verneverdige hus er meir verde enn andre.

Gamle hus – kva tenkjer du då? Trekkfulle vindaugo, knirkete golv og store utgifter til oppgradering. Først tenker du kanskje at eit … Les mer

Mot integrering og for meir innvandring – eller motsett

5. mai 2017 |

Dei som vil ha meir innvandring, har vorte mot integrering. Dei som ikkje vil ha meir innvandring, har vorte for integrering. 

For andre gong står venstresida utan kandidat når Frankrike skal velja president. I 2002 var oppslutninga svekt etter 11. … Les mer

Møte med eit jaga folk

5. mai 2017 |

Etter å ha budd i Romania i fem år, gir musikar Åsne Valland Nordli ut ei bok om romfolk. – Vi nordmenn er ikkje vande med å få fattigdommen så tett på, og vi har godt av å bli konfronterte … Les mer

Borehol i paradis

28. april 2017 |

Riggselskapa som borar på norsk sokkel, har fått inn kring 365 milliardar kroner i riggleige sidan 2001. Likevel betaler dei svært lite skatt i Noreg.  

Det er dyrt å drive oljeutvinning på kontinentalsokkelen, og sjølve boringa er det dyraste … Les mer

Vatna som reinskar byen

28. april 2017 |

I Nederland blir gjenfylte sjøområde i byen gjenopna. I Noreg gjer vi det omvende. – Noreg må òg gjenoppdaga vassflatene i byen for å møte klimaendringane, seier forskarar.

– Det er mykje tale om bevaring av dyrka mark. … Les mer