Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.09.2018

Gå til toppen

Toppen

Samfunn

«Dag og Tid publiserer aktuelle saker innan sosiologi, historie, økonomi, statsvitskap og politikk, antropologi, lingvistikk og psykologi.»

Ukjende farar i eit usynleg landskap

14. september 2018 |

Bresmeltinga i Noreg kan skape trugsmål som ingen overskodar i dag, meiner geolog Jostein Bakke.  

– At cruiseturistane ikkje kjem til å kunne sjå dei norske isbreane i framtida, er ikkje noko stort problem. Men smeltinga til breane kan … Les mer

Ingen premie for å bruke beitemarka

14. september 2018 |

SIRDAL: Noreg har naturgjevne føresetnader for å produsere lammekjøt på beiteressursar. Likevel får lamma fôr med importerte råvarer – også når det er kjøtoverskot.

Den tørre sommaren har gjort at mange bønder på Sør-, Aust- og Vestlandet har fått for … Les mer

Pengane blæs bort

14. september 2018 |

Equinor har søkt om over tre milliardar kroner for å elektrifisera Snorre og Gullfaks med havvind. Får dei ja, vert det eit særs dyrt og tvilsamt klimaprosjekt. 

«Rent-seeking» er eit faguttrykk frå samfunnsøkonomien som ikkje har eit tilsvarande godt norsk … Les mer

Meir politi er ikkje nok

7. september 2018 |

Talet på politifolk i Noreg har gått rett til vêrs dei siste fem åra. Likevel blir det ropa om krise i politiet, og sakene hopar seg opp.

Høgre og Framstegspartiet lova å styrkje politiet monaleg om dei kom i regjering, … Les mer

Ein optimistisk pessimist

7. september 2018 |

Douglas Murray har gjort islamkritikk til ein bestseljar.

«Kor vent det er, og kor lett det kan verta kunst», er eit sitat henta frå sceneinstruksjonane til Tennessee Williams’ skodespel Glasmenasjeriet. Det er ein referanse til det handblåsne glaset som speler … Les mer

– Klimastaten må avløyse velferdsstaten

7. september 2018 |

Om vi ikkje taklar klimaproblema, treng vi ikkje bry oss så mykje om alt det andre, meiner Carsten Jensen.

Med boka Kjellermennesker har den danske forfattaren innleia ein serie på fire bøker der han tar for seg dei store problema … Les mer

Hald på abortlova

7. september 2018 |

Fleire politiske ungdomsparti ynskjer no å liberalisera abortlova. I AUF går sentralstyret inn for fri abort til veke 18. Landsmøtet i Framstegspartiets Ungdom gjorde same vedtak i vår. Lengst går leiaren i Unge Venstre, som vil ha sjølvbestemt abort fram … Les mer

Ei tydeleg røyst

7. september 2018 |

Fauzia Hashi tek ordet der andre teier.

Vi høyrer stadig om kor vanskeleg det er å integrera somaliarar. Statistikken syner dystre tal mellom anna når det gjeld sysselsetjing. Det kan vera vanskeleg å integrera seg i eit nytt land, det … Les mer

Ein tapt idyll

31. august 2018 |

GÖTEBORG: Historia om Alan fortel kvifor svenske veljarar for fyrste gong reknar lov og orden som ei av dei aller viktigaste valsakene. Men S er ikkje lenger tryggleikspartiet.

Eldsjeler kan gjera ein skilnad, som brørne Amin, mellom vener Snipp og … Les mer

Barnevernmysteriet

31. august 2018 |

Kvifor har barnevernet i vesle Noreg vekt så mykje sinne i så mange land?

Det norske ordet «barnevernet» har blitt eit internasjonalt omgrep dei siste åra. I ei lang rekkje land, frå Russland og Romania til India og Tyrkia, har … Les mer