Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 21.03.2017

Gå til toppen

Toppen

Samfunn

«Dag og Tid publiserer aktuelle saker innan sosiologi, historie, økonomi, statsvitskap og politikk, antropologi, lingvistikk og psykologi.»

Ville fjerne statsstøtta til HRS

17. mars 2017 |

Human Rights Service bør misse statsstøtta på 1,8 millionar kroner, tilrådde Integrerings- og mangfaldsdirektoratet i fjor. Ingenting skjedde. 

Stiftinga Human Rights Service (HRS) er ein profilert og ofte krass deltakar i debatten om innvandring og islam i Noreg. HRS får … Les mer

Islamfrykt og EU-tillit

17. mars 2017 |

For nederlendarane handla ikkje valet om Geert Wilders, men om å kombinera ein fastare innvandringspolitikk med stabilitet og eit godt tilhøve til EU.

Eit val i Nederland tyder til vanleg ikkje så mykje. Røystene vert delte på nær tretti små … Les mer

Biodrivstoff er ikkje svaret

17. mars 2017 |

Biodrivstoff skulle vera svaret på klimaproblema. I staden gjorde det klimaproblema verre. 

I si tid var den fremste forkjemparen for biodrivstoff klimaalarmisten Al Gore. Det er lenge sidan han snudde. I 2011 vedgjekk han at det var «eit mistak» å nytta … Les mer

Nærleik til 2017

10. mars 2017 |

Eg har reist i mange muslimske land, men aldri møtt eit slikt moderne mangfald som i hovudstaden i Malaysia – verda anno 2017.

Om nokon du er glad i, byrjar å syna teikn på islamfrykt og meine at muslimske land … Les mer

Utopistane

10. mars 2017 |

Om Miljøpartiet Dei Grøne får gjennomslag for stortingsprogrammet sitt, vil Noreg få dramatisk mykje  høgre CO2-utslepp på ei rekkje ulike område dei komande tiåra.

Fyrst ei åtvaring: For nokre dagar sidan kom eg i snakk med ein sentral dansk politikar … Les mer

Høgres omstilling og tapte bunad

10. mars 2017 |

Partiet ber stadig på draumen om dei lykkelege åra då Willoch og Norvik var eit radarpar. 

Høgres lykkelege år i nyare tid var rundt 1980. Då var Kåre Willoch statsminister i ei reinspikka Høgreregjering, og partiet surfa på ei bølgje. … Les mer

Terrorparadokset

3. mars 2017 |

Utan merksemd ville terrorisme vere meiningslaust. Men massemedia er dømde til å kappast om å bistå terroristane. 

Det er visst dystre tider: «2016 går mot slutten i skyggen av terror, død og lemlestelse», skreiv Verdens Gang på leiarplass julaftan i … Les mer

Eit mindre liberalistisk parti

3. mars 2017 |

Høgre har slutta å snakka om skatte- og utgiftskutt. I staden snakkar dei om distrikta og falske asylsøkjarar. 

Problemet med å vera eit statsberande parti med regjeringsmakt er at når du vil ha endring, så seier du samstundes at du … Les mer

Eit skrømt går gjennom Det kvite huset

24. februar 2017 |

At det vert lagt så stor vekt på Trumps bisarre personlegdom og uroande retorikk, har smitta over på korleis vi oppfattar politikken hans.

Mange oppfattar Donald Trumps erobring av Det kvite huset som ei skam for USA og ein fare … Les mer

Diagnose: den feminiserte skulen

24. februar 2017 |

Må skulen bli meir maskulin for å hindre at gutar står igjen som skuletaparar?

Gutane får dårlegare karakterar og droppar oftare ut av vidaregåande skule. Førre fredag uttrykte både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og skuleforskar Peder Haug uro på … Les mer