Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.05.2018

Gå til toppen

Toppen

Samfunn

«Dag og Tid publiserer aktuelle saker innan sosiologi, historie, økonomi, statsvitskap og politikk, antropologi, lingvistikk og psykologi.»

Raqqa – byen som ikkje vil døy

25. mai 2018 |

RAQQA: Heimkomne flyktningar bygger opp den krigsherja byen sin. Dei har pågangsmot, men manglar det meste av det nødvendige. Her kan enkel hjelp gi gode resultat.

Gjensynet med den tidlegare «IS-hovudstaden» Raqqa vart annleis enn eg forventa. Eg var her … Les mer

Ei strålande fortid

25. mai 2018 |

Atomkraft er ein kostbar måte å berge verda på.

Mange sterke røyster hevdar at verda må satse på kjernekraft for miljøet si skuld. Eit atomkraftverk har ikkje andre klimagassutslepp enn dei som kjem frå bygginga av anlegget pluss uranutvinninga, og … Les mer

Sut og lindring i Las Vegas

25. mai 2018 |

Om få år er 630.000 amerikanarar sysselsette i marihuana-industrien – om lag like mange som skal døy av opioidoverdosar. 

Eg vert overraska når riksavisa skriv om plassen der eg snart skal gå av toget. Nemner dei Las Vegas, er det … Les mer

Eit bondefanga landbruk

25. mai 2018 |

At det lukkast regjeringa å få begge bondeorganisasjonane med på jordbruksavtalen i år, seier meir om låge forventningar enn om innhaldet i avtalen. 

For fyrste gong har Solberg-regjeringa fått med både Småbrukarlaget og Norges Bondelag på ein jordbruksavtale. At landbruksminister … Les mer

Erstatningsrevolusjonen

18. mai 2018 |

Gjennom SOS Rasisme fekk den norske antirasistiske rørsla sitt definitive gjennombrot.

I dei to fyrste artiklane har eg skildra korleis sekstiåttarane tapte i politikken og økonomien, men vann fram på kjønns- og innvandringsfeltet. Men sjølv om dei ideologisk sterke venstreradikale … Les mer

Ingeniørar og politikarar kostar oss mest

18. mai 2018 |

Veterinærhøgskulen på Ås skulle kosta vel to milliardar, no er kostnadene komne opp i sju milliardar. Men det finst metodar for å hindra slik galningskap.

Då underskrivne var ung og studerte statsvitskap, laga ein professor i offentleg planlegging – han … Les mer

Kald krig blir heit

18. mai 2018 |

Også Iran og Israel nyttar Syria som slagmark for den gamle konflikten sin.

Fiendskapen mellom Israel og Iran har gjennom tiår vore kalla ein kald krig: Striden har blitt utkjempa gjennom hatefulle talar, væpna stråmenn og attentat. Men dei siste … Les mer

Vestanfor Mississippi

18. mai 2018 |

Det var president Nixon som greip inn og berga persontoga i det som ein gong i tida var verdas største jarnbanenasjon.

Sørlendingane – dei av oss som ikkje utvandra – skårar lågast i mobilitetsundersøkingar. Med amerikanarane er det motsett. Etter … Les mer

Regionreform på viddene

11. mai 2018 |

– Det går mot nedlegging av Finnmark utan at vi får noko att, seier ordførar Johan Vasara (Ap) i Kautokeino. Han er for regionreform, men røystar nei til å slå Finnmark saman med Troms.

Historia om regionreforma kan forteljast på … Les mer

Innvandringsrevolusjonen

11. mai 2018 |

Sigeren til sekstiåttarane i kjønnskampen er overveldande, men ytre venstre spela ei endå meir sentral rolle på innvandringsfeltet.

Då den internasjonale kommunismen braut saman gjennom Kinas overgang til kapitalisme og Sovjetunionens oppløysing, svara marxist-leninisten og den tidlegare AKP-leiaren Kjersti Ericsson … Les mer