Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.10.2017

Gå til toppen

Toppen

Samfunn

«Dag og Tid publiserer aktuelle saker innan sosiologi, historie, økonomi, statsvitskap og politikk, antropologi, lingvistikk og psykologi.»

Toget mellom verdshava

20. oktober 2017 |

Kvar gong eg legg ut på ei av dei lengste togferdene i verda, vert eg som ein liten gut att. 

Tysdag 17. oktober var ein australsk merkedag. Då var det 100 år sidan det store kontinentet vart forbunde med éi … Les mer

Dei reine hendene

20. oktober 2017 |

Skal vi unnlate å nedkjempe pedofilnettverka, om vi ikkje kan gjere det på ein rein og god måte?

Laurdag 7. oktober offentleggjorde Verdens Gang og The Guardian kvar sin reportasje om same sak. Den britiske versjonen bygde totalt på materialet dei … Les mer

Ei ny stor forvaltingsreform

20. oktober 2017 |

EFTAs overvakingsorgan ESA har kravd endringar i måten norske kommunar og fylke driv næringsverksemd på. – Det inneber ei gjennomgripande og kostbar forvaltingsreform, seier jurist Herdis Helle. 

I sommar vedtok Stortinget det som er omtalt som prestisjeprosjektet til regjeringa: … Les mer

Minusrenter til evig tid

20. oktober 2017 |

Sentralbankane har mista rytmen, og verda badar i gjeld.

Boka The Money Machine. How the City Works av briten Philip Coggan er den internasjonalt mest selde boka om moderne finansmarknader og renter. Boka har kome i ei rekkje utgåver sidan … Les mer

Samarbeid og samrøre

13. oktober 2017 |

Norsk media har aktivt støtta opp om den offisielle målsetjinga og politikken til det norske humanitær-politiske komplekset.

Perioden då Noreg som stat både debuterte som verdsutviklar, tok på seg ansvar for å vere med å utvikla 100 land og søkte … Les mer

Nye tider

13. oktober 2017 |

Det er nesten ein sensasjon: Regjeringa har lagt fram eit nesten nøkternt statsbudsjett.

Fyrst ein observasjon: I minutta før framlegginga av statsbudsjettet klokka ti i går tok eg meg ein tur bort på Løvebakken. Der stod dei som vanleg før … Les mer

Ringar i vatn

13. oktober 2017 |

SISTE DEL: Dette er historia om Pøbel, Svein Harald Holmen, Vardø og Teriberka. Eg ser dei alle saman føre meg i ein liten lekk båt, fulle av pågangsmot. 

Ein skulle ikkje tru det var noko særleg. Fem eldre damer, med verdige … Les mer

For mykje oljepengebruk

13. oktober 2017 |

Utgangspunktet for denne leiaren er ei grunnhaldning om at kostnadsnivået i Noreg må ned. Det er for dyrt å produsera varer og tenester i dette landet. Konsekvensen er openberr: Ting vi kunne ha produsert, vert laga andre stader, og vi … Les mer

Framstegslandet

6. oktober 2017 |

ØRSTA: Sunnmøre var den mest kristne delen av Noreg. No er Frp og synda vorte størst.

Denne artikkelen skal handla om Framstegspartiet, men ikkje om innvandring og islam. Så no kan de pusta lettare. Artikkelen skal derimot handla om staden … Les mer

Norsk landbruksstøtte i spel i WTO

6. oktober 2017 |

Det er lite som tyder på stor framgang i forhandlingane om liberalisering av verdshandelen på den komande ministerkonferansen i Verdshandelsorganisasjonen, men konferansen kan få ein del å seie for norsk landbrukspolitikk. 

Neste veke møtest representantar for EU og rundt 40 … Les mer