Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 24.03.2017

Gå til toppen

Toppen

Samfunn

«Dag og Tid publiserer aktuelle saker innan sosiologi, historie, økonomi, statsvitskap og politikk, antropologi, lingvistikk og psykologi.»

Norsk rulett i Barentshavet

24. mars 2017 |

Etter 37 år med oljeleiting har ikkje Barentshavet gjeve ei skattekrone i nettoinntekt til den norske staten. Likevel vil regjeringa satse hardare på boring i nord enn nokon gong. 

«No må vi køyre på litt», sa olje- og energiminister Terje … Les mer

Framover i alle retningar

24. mars 2017 |

Venstre har laga eit floskelprogram. Det verkar som om programkomiteen har gjeve heilt opp.

Venstres program er på 191 sider, dobbelt så langt som gjennomsnittet for andre parti. Innhaldslista åleine er på fire sider, med ei skrift så lita at … Les mer

Den europeiske bjøllesauen

24. mars 2017 |

Nederland vert kalla den politiske bjøllesauen i Europa. Det er der nye rørsler syner seg. Difor vert valresultatet granska minst like nøye som fjorårsvala i Storbritannia og USA. 

Då romarane ville erobra Nord-Europa heilt opp til Nordsjøen, leid dei for … Les mer

Ville fjerne statsstøtta til HRS

17. mars 2017 |

Human Rights Service bør misse statsstøtta på 1,8 millionar kroner, tilrådde Integrerings- og mangfaldsdirektoratet i fjor. Ingenting skjedde. 

Stiftinga Human Rights Service (HRS) er ein profilert og ofte krass deltakar i debatten om innvandring og islam i Noreg. HRS får … Les mer

Islamfrykt og EU-tillit

17. mars 2017 |

For nederlendarane handla ikkje valet om Geert Wilders, men om å kombinera ein fastare innvandringspolitikk med stabilitet og eit godt tilhøve til EU.

Eit val i Nederland tyder til vanleg ikkje så mykje. Røystene vert delte på nær tretti små … Les mer

Biodrivstoff er ikkje svaret

17. mars 2017 |

Biodrivstoff skulle vera svaret på klimaproblema. I staden gjorde det klimaproblema verre. 

I si tid var den fremste forkjemparen for biodrivstoff klimaalarmisten Al Gore. Det er lenge sidan han snudde. I 2011 vedgjekk han at det var «eit mistak» å nytta … Les mer

Nærleik til 2017

10. mars 2017 |

Eg har reist i mange muslimske land, men aldri møtt eit slikt moderne mangfald som i hovudstaden i Malaysia – verda anno 2017.

Om nokon du er glad i, byrjar å syna teikn på islamfrykt og meine at muslimske land … Les mer

Utopistane

10. mars 2017 |

Om Miljøpartiet Dei Grøne får gjennomslag for stortingsprogrammet sitt, vil Noreg få dramatisk mykje  høgre CO2-utslepp på ei rekkje ulike område dei komande tiåra.

Fyrst ei åtvaring: For nokre dagar sidan kom eg i snakk med ein sentral dansk politikar … Les mer

Høgres omstilling og tapte bunad

10. mars 2017 |

Partiet ber stadig på draumen om dei lykkelege åra då Willoch og Norvik var eit radarpar. 

Høgres lykkelege år i nyare tid var rundt 1980. Då var Kåre Willoch statsminister i ei reinspikka Høgreregjering, og partiet surfa på ei bølgje. … Les mer

Terrorparadokset

3. mars 2017 |

Utan merksemd ville terrorisme vere meiningslaust. Men massemedia er dømde til å kappast om å bistå terroristane. 

Det er visst dystre tider: «2016 går mot slutten i skyggen av terror, død og lemlestelse», skreiv Verdens Gang på leiarplass julaftan i … Les mer