Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 26.06.2017

Gå til toppen

Toppen

Samfunn

«Dag og Tid publiserer aktuelle saker innan sosiologi, historie, økonomi, statsvitskap og politikk, antropologi, lingvistikk og psykologi.»

Vil skyte feil ulv

23. juni 2017 |

Ulvemotstandarane vil skyte ned mykje av bestanden i ulvesonene. Men dei fleste ulvane som har drepe sau i Noreg, har kome frå Sverige.

Det skal handla om ulv, som så ofte før i Noreg. Og lat oss berre seia det … Les mer

– Skulebiblioteket treng ei lov

23. juni 2017 |

Grunnskulane forvaltar skulebiblioteka sjølve. Derfor er det enorme variasjonar på dei ulike skulebiblioteka i landet.

I mars møttest representantar frå ulike bibliotekorganisasjonar for å diskutere skulebibliotekordninga med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Dei var kritiske til at skulebiblioteka ikkje er ein … Les mer

Garantiar med leie biverknader

16. juni 2017 |

Norsk eksportstøtte kan hjelpe utanlandske verft til å utkonkurrere norske, og har gjort norsk industri enda meir oljeavhengig.

Verda er full av paradoks, og her kjem to av dei. Nummer ein: Ei statleg garantiordning som vart laga for å hjelpe … Les mer

Turistutbrot på Island

16. juni 2017 |

ISLAND: Det er som lavaen frå ein vulkan. Turistane fløymer innover og utover det vesle landet i hopetal heile året, men somme fryktar kaos og at den kolossale straumen brått skal ta slutt. 

I mannsaldrar har fisken vore viktigast på Island, … Les mer

På innsida av byråkratiet

16. juni 2017 |

Filmskapar Ellen Ugelstad utfordrar byråkratiet i eit dokumentarprosjekt om makt og avmakt i psykiatrien. Litt av prosjektet Making Sense Together vart klipt saman til kortfilmen Møterommet

– Bror min har vore ut og inn av psykiatrien i 20 år. Om … Les mer

Ein temmeleg oppskrytt bjørn

9. juni 2017 |

Dei konvensjonelle styrkane til Russland er langt svakare enn Nato-landa sine, sjølv om vi held USA utanfor. 

For tida verkar det som om den kalde krigen er attende. Tilliten mellom Russland og Vesten er på eit lågmål. Under Vladimir Putin … Les mer

Hjorteplaga

9. juni 2017 |

HJØRUNDFJORDEN I ØRSTA: Aktive bønder får stadig meir hjort ned på markane. Sidan 1970 har den norske hjortestammen auka med over 1000 prosent.

Køyrer du frå Ørsta i retninga Sæbø og Hjørundfjorden på Søre Sunnmøre, passerer du etter om lag … Les mer

Fem motiv for å myrda

9. juni 2017 |

Eg vart nøydd til å svara då ein ungdom spurde meg: Kvifor drep dei? 

Frå min ståstad ser eg fem mogelege motiv for den jihadistiske terroren. Dei kan opptre kvar for seg, men heng saman som fingrane på ei hand, … Les mer

Når harpunen flyg

2. juni 2017 |

Døden kjem i form av 50 gram sprengstoff, med ein fart på 90 meter i sekundet. 

Vågekvalen er ei stillferdig kjempe. Han kan bli over ti meter lang og ni tonn tung, likevel er han vanskeleg å få auge på. … Les mer

A-lag og B-lag i Bonde-Noreg

2. juni 2017 |

Bønder tener svært godt, eller særs dårleg, alt etter kven ein spør.

 

I samfunnsøkonomien lærer ein at inntekt er ein funksjon av produktivitet: Di meir produktiv du er, di høgre inntekt får du. Kva er så produktivitet ein funksjon av? … Les mer