Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.10.2017

Gå til toppen

Toppen

Leiar

«Dag og Tid publiserer leiarartiklar med redaksjonelle kommentarar, der vi tek standpunkt i ei eller fleire aktuelle saker.»

Forbod mot nikab

20. oktober 2017 |

Spørsmålet om ein skal tillata bruken av det heildekkjande plagget nikab i ulike offentlege samanhengar, har vore eit tema i mange år. Men temaet er ei avsporing frå det integreringsdebatten bør handla om. For nikab er eit marginalt fenomen i … Les mer

Bonden og verdshandelen

6. oktober 2017 |

Verdshandelsorganisasjonen (WTO) held neste veke eit førebuande møte i Marrakech i Marokko, før den store ministerkonferansen i Buenos Aires i desember. På desse møta kan kritisk merksemd rettast mot den norske landbruksstøtta. Subsidiar er som sand i maskineriet for global … Les mer

Bistand som problem

29. september 2017 |

I Dag og Tid-serien «Noreg i verda» skriv Terje Tvedt denne veka om det norske freds- og bistandsarbeidet i Sør-Sudan. 15 milliardar bistandskroner har Noreg brukt i dette fattige landet, der Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp var tungt inne som … Les mer

Reglar for utanlandske oppkjøp

22. september 2017 |

Vi må, etter normaliseringa av tilhøvet til Kina, forventa auke i kinesiske investeringar i Noreg. I august starta regjeringa drøftingar om ein handelsavtale mellom Noreg og Kina.

Ein slik avtale vil vera viktig for norsk næringsliv. Men ein avtale går … Les mer

Når meiningsmålingane tar over

8. september 2017 |

Det er lett å tru at ting var betre før, men valkampen i år må ha vore ein av dei minst opplysande valkampane på lang tid. For mykje har dreia seg om meiningsmålingar og ulike konfliktskapande Listhaug-utspel.

Meiningsmålingar passar godt … Les mer

Fleire norske lærebøker

25. august 2017 |

Språkrådet har påvist at store delar av pensum ved fleire av fyrstesemesterkursa ved universiteta og høgskulane våre er på engelsk. Det gjeld fag som psykologi, biovitskap, informatikk, geologi og filosofi.

Dette er uheldig og bør gjerast noko med. Prorektor Gro … Les mer

Eit vendepunkt for Trump?

18. august 2017 |

Pressekonferansen til Donald Trump tysdag denne veka er eit lågpunkt i presidentstyret hans så langt. Etter å ha fått massiv kritikk for å vere utydeleg i sine fyrste kommentarar etter dei høgreradikale og rasistiske demonstrasjonane i Charlottesville, tok presidenten tydeleg … Les mer

Venezuelanske verdiar

11. august 2017 |

Vald, armod og samanbrot i Venezuela skaper for tida nyhende frå ein region me elles høyrer lite om. FN og humanitære organisasjonar er uroa for tryggleik og menneskerettar i det herja landet.

Venezuela disponerer òg dei rikaste oljereservane i verda, … Les mer

På ville vegar

4. august 2017 |

I juni følgde Stortinget framlegget frå regjeringa om å kutte i løyvingane til Nasjonale turistvegar. I innstillinga til Nasjonal transportplan 2018–2029 argumenterte regjeringa med at turistvegprosjektet har vore svært kostnadskrevjande, og ho ville difor halvere talet på tiltak som står … Les mer

Liten skilnad på Ap og Høgre

1. august 2017 |

Debatten mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre på NRK denne veka syner på nytt kor liten skilnaden er mellom Høgre og Arbeidarpartiet. Ei av få saker det var usemje om, var helikopterbasen på Bardufoss og om Bell-helikoptera skal flyttast … Les mer