Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 23.07.2018

Gå til toppen

Toppen

Leiar

«Dag og Tid publiserer leiarartiklar med redaksjonelle kommentarar, der vi tek standpunkt i ei eller fleire aktuelle saker.»

Når målet er 2 prosent

13. juli 2018 |

Donald Trump svingar pisken over Nato-landa som ikkje brukar nok pengar på forsvar, og Noreg lovar bot og betring: Vi skal auka forsvarsutgiftene frå 1,6 til 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) i god tid innan 2024. Det same gjer andre … Les mer

Ein pris mot mikrotyranni

5. juli 2018 |

Når ein kar som Donald Trump er nominert til Nobels fredspris av Frp-politikarane Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen, er det ikkje underleg at nokon ser etter alternativ. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har såleis nominert #metoo-rørsla til den same prisen. Eitt … Les mer

Store sterke menn

29. juni 2018 |

Valet i Tyrkia førre helg er eit nytt døme på korleis tyranni kan byggjast og tryggjast med demokratiske verkemiddel, i dette tilfellet med ekte røystesetlar. Fleirtalet av tyrkiske veljarar ville faktisk ha Recep Tayyip Erdogan til president, med utvida fullmakter … Les mer

Media har eit ansvar

22. juni 2018 |

Då Trump-regjeringa innførte nulltoleranse for alle som prøver å ta seg ulovleg inn i USA, førte det til heilt uakseptable følgjer for dei borna som vert tekne bort frå foreldra. Truleg har no president Trump skjøna alvoret og snur.

Saka … Les mer

Kim og Trump

15. juni 2018 |

Kva som kjem ut av møtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump, er enno høgst uklart. Men med dei alarmerande overskriftene det siste året i minne kan ein vanskeleg vera anna enn positiv til det som har hendt.

Det er … Les mer

Plasten og fisken

8. juni 2018 |

Ei historie frå røyndomen først: Ein kar var på sin første tur som kokk på ein fiskarbåt i Barentshavet. Han samla samvitsfullt opp plastemballasjen som hopa seg opp, trykte søppelet saman så godt han kunne i eit lagerrom, og rekna … Les mer

Når terroristar vender heim

1. juni 2018 |

Kva gjer vi med dei norske i IS-krigarane i Syria og Irak som no ynskjer hjelp frå norske styresmakter til å koma heim til Noreg? Skal vi aktivt hjelpa dei med å koma heim att?

Trass i ugjerningane desse personane … Les mer

Tydeleg melding frå Finnmark

18. mai 2018 |

Folkerøystinga i Finnmark gav ei klar melding om at finnmarkingane er imot fylkessamanslåinga med Troms. 87 prosent sa nei. Valdeltakinga var på 58 prosent, noko som er høgt når regjeringa gong på gong har sagt at ei folkerøysting er fånyttes … Les mer

Sterkare tiltak mot Polen og Ungarn

11. mai 2018 |

Kva skal ein gjera med dei austeuropeiske landa som ikkje vil støtta dei same verdiane og oppfylla sentrale reglar og vedtak i EU – som å ta imot flyktningar, sikra pressefridom og tryggja ålmenne rettsprinsipp? Særleg gjeld dette no Polen … Les mer

NRKs gratisavis

27. april 2018 |

Medietilsynet har nyleg kome med ein rapport om NRKs innverknad på mediemangfaldet. Rapporten konkluderer med at NRK på nettet ikkje «ser ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i markedene som er analysert».

Men det er vanskeleg å skjøna at det … Les mer