Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 16.03.2018

Gå til toppen

Toppen

Leiar

«Dag og Tid publiserer leiarartiklar med redaksjonelle kommentarar, der vi tek standpunkt i ei eller fleire aktuelle saker.»

Manglande dømmekraft

16. mars 2018 |

Facebook-meldinga til justisminister Sylvi Listhaug sist fredag med tittelen «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet» var særs uklok og sterkt kritikkverdig.

Orsakinga, då ho fyrst kom, frå statsminister Erna Solberg på vegner av regjeringa var fornuftig og … Les mer

Hetsen på nettet

9. mars 2018 |

På nytt har vi fått demonstrert kor ufint og sjikanerande debattnivået kan vera på enkelte kommentarfelt og i sosiale medium.

Måten den somalisk-norske jenta Sumaya Jirde Ali verbalt har vorte hersa med, er skammeleg og trist. At ho sjølv var … Les mer

Stortinget må ta sjølvkritikk

2. mars 2018 |

Styringa og kostnadsoverskridingane knytte til Stortingets omfattande byggjeprosjekt er særs kritikkverdig. Som øvste ansvarleg har ikkje stortingspresidenten godt nok sytt for å gje Stortinget oppdatert informasjon om kostnadsutviklinga. Difor må stortingspresidenten ta ansvar og trekkja seg frå presidentvervet. Alvoret i … Les mer

Positiv utsetjing av E39

23. februar 2018 |

Klassekampen skriv denne veka at Statens vegvesen no utset ferdigstillinga av ein ferjefri veg – E39 – langs kysten frå Kristiansand til Trondheim til 2050 – ei utsetjing på 17 år.

Vonleg vil utsetjinga føra til at regjering og storting … Les mer

Usakleg debatt

9. februar 2018 |

Eit stortingsfleirtal av Ap, Sp, SV og KrF har bede regjeringa om å ikkje liberalisere reglane for sundagshandel. Grunngjevinga er at ikkje fleire skal måtte jobbe på heilagdagar. Dette har falle delar av høgresida tungt for brystet. Særleg fordi regjeringa … Les mer

Vinjeåret 2018

2. februar 2018 |

I år er det 200 sidan Aasmund Olavsson Vinje vart fødd, 6. april 1818. Jubileet skal feirast med arrangement over heile landet gjennom heile året, og med to store markeringar i Vinje i april og i Oslo i oktober.

For … Les mer

Snuoperasjonen

19. januar 2018 |

Kven av dei tre regjeringspartnarane vil tena mest på den nye regjeringa? Venstre risikerer mest og har lagt heile lagnaden sin i det nye regjeringssamarbeidet med Frp og Høgre. No er ikkje Venstre lenger eit vanleg sentrumsparti, men meir som … Les mer

Provinsielt statusjag

12. januar 2018 |

Høgskolen i Oslo og Akershus vil kalla seg OsloMet – Storbyuniversitetet, og Oslo Metropolitan University på engelsk. Eit merkeleg påhitt. Mange i styret likte ikkje namnet, men makta – utruleg nok – ikkje å koma med eit anna framlegg.

Vonleg … Les mer

På jakt etter skrømtet til Bowie

5. januar 2018 |

David Bowie laga dei beste platene i Berlin. Finst det spor etter livet han levde der?

Fysioterapi og massasje, står det på skiltet over glasrutene ut mot fortauet. Fasaden er gammalgul. På den andre sida av inngangsdøra til nummer 155 … Les mer

Støre og Giske-saka

5. januar 2018 |

Jonas Gahr Støre har fått mykje kritikk i media for handteringa av Giske-saka. Han skal ha abdisert, er passiv, verkar redd og har ikkje handla raskt nok.

Det er urettmessige skuldingar. For Støre synest å ha handla fornuftig og prinsipielt … Les mer