Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.01.2018

Gå til toppen

Toppen

Leiar

«Dag og Tid publiserer leiarartiklar med redaksjonelle kommentarar, der vi tek standpunkt i ei eller fleire aktuelle saker.»

Provinsielt statusjag

12. januar 2018 |

Høgskolen i Oslo og Akershus vil kalla seg OsloMet – Storbyuniversitetet, og Oslo Metropolitan University på engelsk. Eit merkeleg påhitt. Mange i styret likte ikkje namnet, men makta – utruleg nok – ikkje å koma med eit anna framlegg.

Vonleg … Les mer

På jakt etter skrømtet til Bowie

5. januar 2018 |

David Bowie laga dei beste platene i Berlin. Finst det spor etter livet han levde der?

Fysioterapi og massasje, står det på skiltet over glasrutene ut mot fortauet. Fasaden er gammalgul. På den andre sida av inngangsdøra til nummer 155 … Les mer

Støre og Giske-saka

5. januar 2018 |

Jonas Gahr Støre har fått mykje kritikk i media for handteringa av Giske-saka. Han skal ha abdisert, er passiv, verkar redd og har ikkje handla raskt nok.

Det er urettmessige skuldingar. For Støre synest å ha handla fornuftig og prinsipielt … Les mer

Klimaåret 2017

29. desember 2017 |

Har 2017 vore eit godt år for kampen mot global oppvarming? Kanskje det mest gledelege i år er at Kina har varsla at dei vil innføra CO2-kvotar for energimarknaden. Trass at ordninga opphavleg skulle omfatta fleire delar av den kinesiske … Les mer

Den merkelege verda til idrettsforbundet

22. desember 2017 |

Dei siste avsløringane i VG om pengebruken i Norges idrettsforbund er øydeleggjande for truverdet og autoriteten til organisasjonen. Over 10 millionar kroner til konsulentselskapet First House, over 300.000 til lagbygging internt i NIF-styret, 1,8 millionar over fire år til fotballspelaren … Les mer

Uklokt av Venstre

15. desember 2017 |

Venstre opnar for å gå i regjering med Frp og Høgre. Det er litt av ein snuoperasjon for partiet som heller ville ha Jens enn Jensen for få år sidan, og som seinast under valkampen i sommar var svært så … Les mer

USAs feilgrep

8. desember 2017 |

For jødane er Jerusalem Israels evige og udelelege hovudstad. I Bibelen vart Jerusalem gjort til hovudstad alt for 3400 år sidan av kong David, gjetarguten som vart sjølve idealskapnaden i jødedomen. Og i Jerusalem ligg Klagemuren – den viktigaste og … Les mer

Carl I. Hagen og Nobelkomiteen

24. november 2017 |

Stortinget må til kvar tid vera prinsipielt og korrekt i alle vedtaksprosessar. Det må òg gjelda når Stortinget skal avgjera kven som skal sitja i til dømes Riksrevisjonen, Representantskapet i Noregs Bank – og Nobelkomiteen.

Til alle desse komiteane har … Les mer

Noreg i Pesco?

17. november 2017 |

Ei av dei viktigaste utsegnene i Europa i 2017 kom frå Angela Merkel 20. mai: «Dei tidene då me kunne lita på kvarandre, er over for ganske lenge sidan. Det har eg opplevd dei siste dagane. Europearane må ta lagnaden … Les mer

Ein jobb å gjere

10. november 2017 |

Auka innvandring er den viktigaste årsaka til veksten i utgiftene til sosialhjelp dei siste åra, melde NRK førre veke. Nyhenda var basert på ein rapport Proba samfunnsanalyse har laga for KS, og vart kommentert av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Les mer