Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.11.2018

Gå til toppen

Toppen

Leiar

«Dag og Tid publiserer leiarartiklar med redaksjonelle kommentarar, der vi tek standpunkt i ei eller fleire aktuelle saker.»

Uverdig prosess

16. november 2018 |

Altfor seint, sjølvsagt, men endeleg har Den norske Forfatterforening gjeve 17 norske forfattarar ei offentleg orsaking for at foreiningas eigen «rettsinstans», den såkalla æresretten, dømde dei for å ha «sviktet den nasjonale sak», som det heitte, og «gjort sig uverdig … Les mer

Nei til tvillingabort

9. november 2018 |

Statsminister Erna Solbergs innspel om abortspørsmålet før KrFs landsmøte om deltaking i regjeringa eller ikkje var ei utidig innblanding i avgjersleprosessen som KrF stod midt oppe i.

Å skulle endre abortlova er eit stort og grunnleggjande spørsmål som ikkje bør … Les mer

Felles initiativ mot Saudi-Arabia

2. november 2018 |

Drapet på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi i det saudiarabiske generalkonsulatet i Istanbul er ei grotesk sak. Eller for å seia det med William Nygaard i kronikken som han skreiv saman med Mads Andenæs i VG denne veka: «Det går … Les mer

Hald omval i Rogaland

26. oktober 2018 |

Avgjerda om kva regjering Kristeleg Folkeparti skal gå inn i, er politikk på det mest spanande og mest prinsipielle. I ein slik kort og intens debatt om vegvalet til eit parti vil det sjølvsagt vera høg temperatur og sterke meiningar.

Les mer

KrFs lagnadsval

19. oktober 2018 |

Kristeleg Folkeparti skal no gjera sitt viktigaste val i partiets historie. Det valet bør dei få gjera i fred utan innblanding frå andre parti. Det bør òg høgrefolk merka seg. KrF burde ha kome med eit klart standpunkt for lenge … Les mer

Vår største utfordring

11. oktober 2018 |

Rapporten som FNs klimapanel la fram denne veka, er skremmande lesing. Klimautsleppa må reduserast med 40–50 prosent innan 2030 om vi skal avgrensa den globale temperaturauken til 1,5 gradar, meiner klimapanelet. Å koma med slike konkrete mål er ikkje uproblematisk, … Les mer

Brexit i krise

5. oktober 2018 |

Forhandlingane mellom EU og Storbritannia om brexit er no i ein avgjerande fase. Det går ikkje Storbritannias veg. Dei viktigaste britiske ynska vert avviste av EU. Den tyske politikaren Manfred Weber, ein av dei fremste kandidatane til å verte ny … Les mer

Skuffande av KrF

28. september 2018 |

KrF går no inn for regionreforma og hevdar at dei gjennom forliket med regjeringa medverkar til «det største distriktsløftet i nyare tid». Vi får sjå, når meldinga om kva oppgåver som skal flyttast til regionane kjem 19. oktober.

Men vi … Les mer

Libya-mistaket

21. september 2018 |

Tidlegare statsminister Jens Stoltenberg tek knapt sjølvkritikk på det norske bidraget til Libya-krigen og seier til NRK at «vi visste mer enn nok til å fatte de beslutningene vi gjorde og bidra til å stanse forfølgelse av og drap på … Les mer

Norsk husmannsånd

31. august 2018 |

Engelsk held fram sigersgangen sin i Noreg, godt støtta opp av gode hjelparar ved universiteta våre. Vi kjenner alle til det tåpelege påhittet ved at Høgskulen i Oslo og Akershus no kallar seg «Oslo Metropolitan University – storbyuniversitetet» på alle … Les mer