Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.05.2017

Gå til toppen

Toppen

Leiar

«Dag og Tid publiserer leiarartiklar med redaksjonelle kommentarar, der vi tek standpunkt i ei eller fleire aktuelle saker.»

12. mai 2017 |

Planane til regjeringa om ny fylkesinndeling er lite gjennomtenkte. Ein merkar det alt på namneframlegga. «Innlandet» for Oppland og Hedmark; «Viken» for Østfold, Akershus og Buskerud; «Vestlandet» for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Namna er korkje historisk eller geografisk godt … Les mer

Stram inn Norsk Tipping

5. mai 2017 |

Stortinget handsama denne veka den norske spelpolitikken. Diverre skjer det få innstrammingar trass i at 120.000 nordmenn er avhengige av å spela pengespel.

Regjeringa burde ha gjort tilboda til Norsk Tipping mindre attraktive, for Norsk Tipping driv ein ganske aggressiv … Les mer

Eit meir sjølvstendig Europa

21. april 2017 |

«Dette var eit nytt vellukka oppdrag. Om ein samanliknar kva som er gjort dei siste åtte vekene med kva som er gjort dei siste åtte åra, er det ein stor skilnad», sa USAs president Donald Trump etter at USA hadde … Les mer

7. april 2017 |

Det er ein slåande skilnad på dagens norske Russland-politikk og den norske Kina-politikken. Kina inngår vi ein audmjukande avtale med for å oppnå auka handelssamkvem. Russland boikottar vi økonomisk. Den historiske og faktiske bakgrunnen for politikken er ulik, men likevel … Les mer

Når alt vert «klimavenleg»

24. mars 2017 |

«Klimavenleg» – finst det i dag eit meir misbrukt og meiningstomt ord? Etter tiår med talar, lovnader og reklamekampanjar har snart det meste vore «klimavenleg» på eit eller anna tidspunkt.

Norsk oljeproduksjon er «klimavenleg», meiner Statoil-sjefen. Norsk gass er «klimavenleg», … Les mer

Forelding av statsborgarskap

17. mars 2017 |

Mahad Abib Mahamud mista den norske statsborgarskapen sin i fjor. Norske styresmakter meinte han laug om identiteten sin både då han kom hit i 2000 og då han fekk statsborgarskapen i 2008. Denne veka tapte han den mykje omtala ankesaka. … Les mer

Journalistikk under press

10. mars 2017 |

NOU-rapporten «Det norske mediemangfoldet» som vart lagt fram denne veka, gjev ein god analyse av den dramatiske situasjonen for norsk journalistikk.

Rapporten syner at vi alt ser resultat av svekkinga av media: «Flere tematiske blindsoner oppstår, og det blir lenger … Les mer

Samferdsle til 1 billion 

3. mars 2017 |

Regjeringa, Venstre og KrF vil nytta 1 billion kroner på samferdsle fram til 2029. Kva pengane konkret skal gå til, vil verta avgjort til påske. Men som ein del av den tidlege valkampen, kjem det no kvar veke avsløringar om … Les mer

Det handlar om folkestyre

24. februar 2017 |

Kommunereforma har vore undervegs så lenge at prosessen byrja å minne om eit brettspel på noregskartet. Tysdag vart det alvor. Da fekk vi vite at regjeringa vil redusere talet på norske kommunar frå 428 til 358, og vil tvinge 13 … Les mer

Tydeleg tale frå dronninga

17. februar 2017 |

«Det har irritert meg. For eksempel når man er ute på et offisielt oppdrag, så hender det at pressen ikke skriver om det som foregår, men bare om det man har på seg. Det er meget skuffende», sa dronning Sonja … Les mer