Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 24.03.2017

Gå til toppen

Toppen

Leiar

«Dag og Tid publiserer leiarartiklar med redaksjonelle kommentarar, der vi tek standpunkt i ei eller fleire aktuelle saker.»

Når alt vert «klimavenleg»

24. mars 2017 |

«Klimavenleg» – finst det i dag eit meir misbrukt og meiningstomt ord? Etter tiår med talar, lovnader og reklamekampanjar har snart det meste vore «klimavenleg» på eit eller anna tidspunkt.

Norsk oljeproduksjon er «klimavenleg», meiner Statoil-sjefen. Norsk gass er «klimavenleg», … Les mer

Forelding av statsborgarskap

17. mars 2017 |

Mahad Abib Mahamud mista den norske statsborgarskapen sin i fjor. Norske styresmakter meinte han laug om identiteten sin både då han kom hit i 2000 og då han fekk statsborgarskapen i 2008. Denne veka tapte han den mykje omtala ankesaka. … Les mer

Journalistikk under press

10. mars 2017 |

NOU-rapporten «Det norske mediemangfoldet» som vart lagt fram denne veka, gjev ein god analyse av den dramatiske situasjonen for norsk journalistikk.

Rapporten syner at vi alt ser resultat av svekkinga av media: «Flere tematiske blindsoner oppstår, og det blir lenger … Les mer

Samferdsle til 1 billion 

3. mars 2017 |

Regjeringa, Venstre og KrF vil nytta 1 billion kroner på samferdsle fram til 2029. Kva pengane konkret skal gå til, vil verta avgjort til påske. Men som ein del av den tidlege valkampen, kjem det no kvar veke avsløringar om … Les mer

Det handlar om folkestyre

24. februar 2017 |

Kommunereforma har vore undervegs så lenge at prosessen byrja å minne om eit brettspel på noregskartet. Tysdag vart det alvor. Da fekk vi vite at regjeringa vil redusere talet på norske kommunar frå 428 til 358, og vil tvinge 13 … Les mer

Tydeleg tale frå dronninga

17. februar 2017 |

«Det har irritert meg. For eksempel når man er ute på et offisielt oppdrag, så hender det at pressen ikke skriver om det som foregår, men bare om det man har på seg. Det er meget skuffende», sa dronning Sonja … Les mer

Ja til sanningskommisjon

10. februar 2017 |

Knytt til 100-årsjubileet for det fyrste samiske landsmøtet i 1917 har stortingsrepresentantane Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes kome med framlegg om ein sanningskommisjon om fornorskingspolitikken og den uretten som er gjort mot det samiske og kvenske folket i Noreg.

Les mer

Homofil vigsle

3. februar 2017 |

Homofile kan no få gifta seg i kyrkja. Like etter midnatt natt til 1. februar denne veka vart det fyrste homofile paret vigd i Eidskog kirke. Hendinga er ein endeleg siger i den lange homokampen. Lang, ja, men likevel, må … Les mer

Israels feilsteg

27. januar 2017 |

Israel vedtok tysdag denne veka å byggja 2500 nye hus på dei okkuperte områda på Vestbreidda. Dagen før vart det vedteke å byggja 566 israelske hus i Aust-Jerusalem. Over 700.000 israelske busetjarar bur no i godt over 200 busetjingar og … Les mer

Tydeleg britisk tale

20. januar 2017 |

n Det var ein overraskande offensiv tale denne veka frå statsminister Theresa May om den komande britiske utmeldinga av EU.

Dag og Tid har på leiarplass sagt at det er uheldig for Noreg og Europa at Storbritannia melder seg ut … Les mer