Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.09.2018

Gå til toppen

Toppen

Leiar

«Dag og Tid publiserer leiarartiklar med redaksjonelle kommentarar, der vi tek standpunkt i ei eller fleire aktuelle saker.»

Norsk husmannsånd

31. august 2018 |

Engelsk held fram sigersgangen sin i Noreg, godt støtta opp av gode hjelparar ved universiteta våre. Vi kjenner alle til det tåpelege påhittet ved at Høgskulen i Oslo og Akershus no kallar seg «Oslo Metropolitan University – storbyuniversitetet» på alle … Les mer

Alvorleg for rettsstaten

24. august 2018 |

Grove valdssaker vert liggjande på vent hos politiet i månadsvis, ja, i over over eit år. NRK har i sommar dokumentert alvorlege problem med gjennomføringa av politireforma. 11 av 12 distrikt har varsla om låg bemanning og saker som hopar … Les mer

Det siste ynsket

10. august 2018 |

Om mangt anna er uvisst, er éi sak klar: Vi skal alle døy.

I generasjonar har det vore få eller ingen diskusjonar i Noreg om kva ritual som skal brukast etter eit dødsfall. Men i takt med at mange ikkje … Les mer

God tur til Iran

3. august 2018 |

Per Sandberg har feriert i Iran, og lukkeleg, lèt det til, men no er han heimkomen og skal ha på pukkelen. Både reisemålet og reisefølgjet kunne visst vore meir høveleg, og så braut han den viktigaste av dei norske fjellvettreglane. … Les mer

Når målet er 2 prosent

13. juli 2018 |

Donald Trump svingar pisken over Nato-landa som ikkje brukar nok pengar på forsvar, og Noreg lovar bot og betring: Vi skal auka forsvarsutgiftene frå 1,6 til 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) i god tid innan 2024. Det same gjer andre … Les mer

Ein pris mot mikrotyranni

5. juli 2018 |

Når ein kar som Donald Trump er nominert til Nobels fredspris av Frp-politikarane Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen, er det ikkje underleg at nokon ser etter alternativ. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har såleis nominert #metoo-rørsla til den same prisen. Eitt … Les mer

Store sterke menn

29. juni 2018 |

Valet i Tyrkia førre helg er eit nytt døme på korleis tyranni kan byggjast og tryggjast med demokratiske verkemiddel, i dette tilfellet med ekte røystesetlar. Fleirtalet av tyrkiske veljarar ville faktisk ha Recep Tayyip Erdogan til president, med utvida fullmakter … Les mer

Media har eit ansvar

22. juni 2018 |

Då Trump-regjeringa innførte nulltoleranse for alle som prøver å ta seg ulovleg inn i USA, førte det til heilt uakseptable følgjer for dei borna som vert tekne bort frå foreldra. Truleg har no president Trump skjøna alvoret og snur.

Saka … Les mer

Kim og Trump

15. juni 2018 |

Kva som kjem ut av møtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump, er enno høgst uklart. Men med dei alarmerande overskriftene det siste året i minne kan ein vanskeleg vera anna enn positiv til det som har hendt.

Det er … Les mer

Plasten og fisken

8. juni 2018 |

Ei historie frå røyndomen først: Ein kar var på sin første tur som kokk på ein fiskarbåt i Barentshavet. Han samla samvitsfullt opp plastemballasjen som hopa seg opp, trykte søppelet saman så godt han kunne i eit lagerrom, og rekna … Les mer