Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.08.2017

Gå til toppen

Toppen

Kommentarar

Dansen kring bedehuset

18. august 2017 |

I nokre intense månader annankvar haust vert kristen folket plutseleg viktig.

Frå å leve i skjul elles, i mindre og isolerte, men tette sosiale fellesskap i lågkyrkjelege forsamlingar eller bedehus, vert plutseleg den nasjonale scena opna opp for dei: No … Les mer

Eit vendepunkt for Trump?

18. august 2017 |

Pressekonferansen til Donald Trump tysdag denne veka er eit lågpunkt i presidentstyret hans så langt. Etter å ha fått massiv kritikk for å vere utydeleg i sine fyrste kommentarar etter dei høgreradikale og rasistiske demonstrasjonane i Charlottesville, tok presidenten tydeleg … Les mer

Å sette tonen på rett plass

11. august 2017 |

Utan handverk, ingen pianokonsert: Tilfredse øyre krev nøyaktige hender. 

Kva er definisjonen på skrekkblanda fryd? Kanskje at minstemann i huset har fått det føre seg å lære seg å spele eit instrument? Fryd fordi lærdommen kan gje det vesle mennesket … Les mer

Venezuelanske verdiar

11. august 2017 |

Vald, armod og samanbrot i Venezuela skaper for tida nyhende frå ein region me elles høyrer lite om. FN og humanitære organisasjonar er uroa for tryggleik og menneskerettar i det herja landet.

Venezuela disponerer òg dei rikaste oljereservane i verda, … Les mer

Innovative pilegrimsvandrarar

11. august 2017 |

Konkurrerande forteljingar om Olav Haraldsson er meir enn eit spel for den forkledde statskyrkja.

På armlengds avstand skal kulturminister Linda Cathrine Hoftstad Helleland (LCHH) føra tilsyn med den norske folkekyrkja. Til jul sende ho ut eit trøystande brev om skilsmålet … Les mer

Verdiar som raudt kort

4. august 2017 |

Tidene skifter, og politikarane med dei.

Då Kjell Magne Bondevik oppnemnde Verdikommisjonen i januar 1998, vart han møtt med ein brotsjø av hån og latter. Ein kan diskutera kor mykje som kom ut av prosjektet, men at motviljen var stor, … Les mer

På ville vegar

4. august 2017 |

I juni følgde Stortinget framlegget frå regjeringa om å kutte i løyvingane til Nasjonale turistvegar. I innstillinga til Nasjonal transportplan 2018–2029 argumenterte regjeringa med at turistvegprosjektet har vore svært kostnadskrevjande, og ho ville difor halvere talet på tiltak som står … Les mer

Sjølvtekt og sjølvtukt

7. juli 2017 |

Denne veka har me høyrt om eigaren av bilverkstaden i Vågsbygd som fekk stole eit stillas verdt 50.000 kroner. Trass i at overvakingskameraet hans fanga bilete av det som truleg var tjuvane, melde politiet pass. «De underrettes om at forholdet … Les mer

Agurkkommentariatet

30. juni 2017 |

Ekspertar spekulerer, slik alle ikkje-ekspertar kunne ha spekulert, og kommentatorane tolkar spekulasjonane, slik alle ikkje-kommentatorar kunne ha tolka dei.

I gamle dagar, la oss seia for førti år sidan, ville vi no, like etter jonsok, nærma oss agurktida. Det vil seia … Les mer

30. juni 2017 |

Norske soldatar er med i ein krig i Syria, viser det seg, men kvifor og korleis er ikkje sagt. Irak skal ha bede om militær hjelp mot eit IS som ikkje stoggar ved grensa mellom Irak og nabolandet Syria. Difor … Les mer