Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.05.2017

Gå til toppen

Toppen

Kommentarar

Stolt over Noregs flagg

19. mai 2017 |

Dersom flagget og nasjonaldagen blir overteke av ytre høgre, er det eit ran.

«Vi var, kan hende for første gang, stolt over Norges flag», skreiv Nordahl Grieg i 1922. Han skildrar kor glade sjøfolka var då dei kom inn på … Les mer

Nord-Noreg i vårt uklare bilete

12. mai 2017 |

Nord-Noreg er langt vekke. Å tvinge på nordlendingane ei regionreform sender dei endå lenger av garde. 

I det ein kryssar grensa mellom Trøndelag og Nordland, vert husa mindre. Der den tradisjonelle trønderlåna har to heile etasjar og kan vere lang med … Les mer

12. mai 2017 |

Planane til regjeringa om ny fylkesinndeling er lite gjennomtenkte. Ein merkar det alt på namneframlegga. «Innlandet» for Oppland og Hedmark; «Viken» for Østfold, Akershus og Buskerud; «Vestlandet» for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Namna er korkje historisk eller geografisk godt … Les mer

Stram inn Norsk Tipping

5. mai 2017 |

Stortinget handsama denne veka den norske spelpolitikken. Diverre skjer det få innstrammingar trass i at 120.000 nordmenn er avhengige av å spela pengespel.

Regjeringa burde ha gjort tilboda til Norsk Tipping mindre attraktive, for Norsk Tipping driv ein ganske aggressiv … Les mer

To pass for framtida

28. april 2017 |

Det norske forbodet mot dobbelt statsborgarskap stammar frå den tida då folk nesten aldri vende heim att om dei først steig om bord i amerikabåten.

Stadig fleire land endrar lovene sine for å tillate doble statsborgarskap. Sist ute var Danmark. … Les mer

Hippiar ved makta i terrorens tid

21. april 2017 |

«Vi er ikkje redde», sver dei som er redde.

Jihadistisk terror i Europa har nådd eit historisk høgdepunkt. I 2014–16 vart 273 menneske drepne i slik terror i Europa, meir enn i alle tidlegare år til saman, med 14 åtak … Les mer

Eit meir sjølvstendig Europa

21. april 2017 |

«Dette var eit nytt vellukka oppdrag. Om ein samanliknar kva som er gjort dei siste åtte vekene med kva som er gjort dei siste åtte åra, er det ein stor skilnad», sa USAs president Donald Trump etter at USA hadde … Les mer

7. april 2017 |

Det er ein slåande skilnad på dagens norske Russland-politikk og den norske Kina-politikken. Kina inngår vi ein audmjukande avtale med for å oppnå auka handelssamkvem. Russland boikottar vi økonomisk. Den historiske og faktiske bakgrunnen for politikken er ulik, men likevel … Les mer

Ordskiftedommarane

31. mars 2017 |

Faktasjekkprosjektet Faktisk kjem venteleg snøgt til å gli frå leksikalske sanningar til politiske synspunkt.

Det såkalla faktasjekkprosjektet Faktisk, som NRK, Dagbladet og VG har gått saman om, kjem til å oppnå nett det dei på pressekonferansen 21. mars sa dei … Les mer

Når alt vert «klimavenleg»

24. mars 2017 |

«Klimavenleg» – finst det i dag eit meir misbrukt og meiningstomt ord? Etter tiår med talar, lovnader og reklamekampanjar har snart det meste vore «klimavenleg» på eit eller anna tidspunkt.

Norsk oljeproduksjon er «klimavenleg», meiner Statoil-sjefen. Norsk gass er «klimavenleg», … Les mer