Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.01.2018

Gå til toppen

Toppen

Kommentarar

Ein gong var vi eit samfunn

19. januar 2018 |

Det er noko rart med eit postvesen som ikkje vil levere  post. 

Vi veit at universet veks. Det strekker på seg. Men at det skulle gå så fort, akkurat her, at Noreg med eitt skulle verte så stort at ein … Les mer

Snuoperasjonen

19. januar 2018 |

Kven av dei tre regjeringspartnarane vil tena mest på den nye regjeringa? Venstre risikerer mest og har lagt heile lagnaden sin i det nye regjeringssamarbeidet med Frp og Høgre. No er ikkje Venstre lenger eit vanleg sentrumsparti, men meir som … Les mer

Provinsielt statusjag

12. januar 2018 |

Høgskolen i Oslo og Akershus vil kalla seg OsloMet – Storbyuniversitetet, og Oslo Metropolitan University på engelsk. Eit merkeleg påhitt. Mange i styret likte ikkje namnet, men makta – utruleg nok – ikkje å koma med eit anna framlegg.

Vonleg … Les mer

På jakt etter skrømtet til Bowie

5. januar 2018 |

David Bowie laga dei beste platene i Berlin. Finst det spor etter livet han levde der?

Fysioterapi og massasje, står det på skiltet over glasrutene ut mot fortauet. Fasaden er gammalgul. På den andre sida av inngangsdøra til nummer 155 … Les mer

Støre og Giske-saka

5. januar 2018 |

Jonas Gahr Støre har fått mykje kritikk i media for handteringa av Giske-saka. Han skal ha abdisert, er passiv, verkar redd og har ikkje handla raskt nok.

Det er urettmessige skuldingar. For Støre synest å ha handla fornuftig og prinsipielt … Les mer

Teknologi som demokratisk problem

29. desember 2017 |

Den teknologiske utviklinga har aldri vore så stor som no. Å regulere ho vert ei formidabel utfordring.

Om 2017 har bydd på nokre overraskingar, er det òg noko som har gått nett som vanleg: Vi har fått teknologiske nyvinningar vi … Les mer

Klimaåret 2017

29. desember 2017 |

Har 2017 vore eit godt år for kampen mot global oppvarming? Kanskje det mest gledelege i år er at Kina har varsla at dei vil innføra CO2-kvotar for energimarknaden. Trass at ordninga opphavleg skulle omfatta fleire delar av den kinesiske … Les mer

Jakta på jegeren

22. desember 2017 |

Prov og mistanke glir over i kvarandre i Dagens Næringsliv-sakene om Trond Giske.

Med rettkomen harme gjekk ei ung kvinne som ikkje ville verte eit namn i tabloidpressa, laus på Verdens Gang i eit oppslag i Dagbladet førre fredag. Saka … Les mer

Putin i alle kanalar

22. desember 2017 |

Då Vladimir Putin heldt sin årlege pressekonferanse no i desember, slo han fast at det i heile Russland ikkje var noko alternativ til han sjølv. 

«Det er ikkje jobben min å stilla opp med politiske konkurrentar. Vil de ha fleire … Les mer

Den merkelege verda til idrettsforbundet

22. desember 2017 |

Dei siste avsløringane i VG om pengebruken i Norges idrettsforbund er øydeleggjande for truverdet og autoriteten til organisasjonen. Over 10 millionar kroner til konsulentselskapet First House, over 300.000 til lagbygging internt i NIF-styret, 1,8 millionar over fire år til fotballspelaren … Les mer