Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Kommentarar

KrFs lagnadsval

19. oktober 2018 |

Kristeleg Folkeparti skal no gjera sitt viktigaste val i partiets historie. Det valet bør dei få gjera i fred utan innblanding frå andre parti. Det bør òg høgrefolk merka seg. KrF burde ha kome med eit klart standpunkt for lenge … Les mer

Vår største utfordring

11. oktober 2018 |

Rapporten som FNs klimapanel la fram denne veka, er skremmande lesing. Klimautsleppa må reduserast med 40–50 prosent innan 2030 om vi skal avgrensa den globale temperaturauken til 1,5 gradar, meiner klimapanelet. Å koma med slike konkrete mål er ikkje uproblematisk, … Les mer

Brexit i krise

5. oktober 2018 |

Forhandlingane mellom EU og Storbritannia om brexit er no i ein avgjerande fase. Det går ikkje Storbritannias veg. Dei viktigaste britiske ynska vert avviste av EU. Den tyske politikaren Manfred Weber, ein av dei fremste kandidatane til å verte ny … Les mer

Kva ville snikkaren gjort?

28. september 2018 |

Ein generasjon tapte handverkarar toler vi. Ikkje to.

Nokre gonger er dei keisamaste tabellane – dei som eigentleg berre syner det ein veit frå før – dei skumlaste. Slik som i NHOs Kompetansebarometer, som vart lagt fram førre veke. Undersøkinga … Les mer

Skuffande av KrF

28. september 2018 |

KrF går no inn for regionreforma og hevdar at dei gjennom forliket med regjeringa medverkar til «det største distriktsløftet i nyare tid». Vi får sjå, når meldinga om kva oppgåver som skal flyttast til regionane kjem 19. oktober.

Men vi … Les mer

Narrespelet om Libya

21. september 2018 |

Medan den britiske rapporten leverer eit kraftig åtak på handlemåten til Cameron-regjeringa, er den norske rapporten langt på veg eit reint forsvarsskrift for Stoltenberg-regjeringa.

Eit evalueringsutval leidd av tidlegare utanriksminister Jan Petersen la førre veke fram rapporten om Noregs rolle … Les mer

Libya-mistaket

21. september 2018 |

Tidlegare statsminister Jens Stoltenberg tek knapt sjølvkritikk på det norske bidraget til Libya-krigen og seier til NRK at «vi visste mer enn nok til å fatte de beslutningene vi gjorde og bidra til å stanse forfølgelse av og drap på … Les mer

«Jøden» som nazist

31. august 2018 |

På overflata seier ikkje Graffs teikning noko om korkje Israel eller jødane. Ho kritiserar berre høgrefløya i israelsk politikk. Men det finst ein undertekst i biletet.

I Dagbladet 7. august teikna Finn Graff den israelske statsministeren Benjamin Netanjahu som eit … Les mer

Norsk husmannsånd

31. august 2018 |

Engelsk held fram sigersgangen sin i Noreg, godt støtta opp av gode hjelparar ved universiteta våre. Vi kjenner alle til det tåpelege påhittet ved at Høgskulen i Oslo og Akershus no kallar seg «Oslo Metropolitan University – storbyuniversitetet» på alle … Les mer

Ortega og dei knuste ideala

24. august 2018 |

Nicaragua er eit døme på revolusjonen som åt borna sine. Ein maktsjuk caudillo av det klassisk latinamerikanske slaget har vakse ut av revolusjonshelten Daniel Ortega.

Av og til går historia i ring – eller tek seg opp att. Som tragedie, … Les mer