Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.08.2018

Gå til toppen

Toppen

Kommentarar

Universitetsjåleriet

10. august 2018 |

Norske utdanningsinstitusjonar brukar millionar på staffasje for å få ein universitetsstatus som gjev mindre og mindre meining.

Den tidlegare Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) brukar no millionar på å endre logo og skilt etter namneendringa til OsloMet. Logoen som … Les mer

Det siste ynsket

10. august 2018 |

Om mangt anna er uvisst, er éi sak klar: Vi skal alle døy.

I generasjonar har det vore få eller ingen diskusjonar i Noreg om kva ritual som skal brukast etter eit dødsfall. Men i takt med at mange ikkje … Les mer

Lærdom frå ein tørkesommar

3. august 2018 |

Eventuelle krisepakkar til landbruket bør ikkje brukast til å halde fram som før.

Berre for å slå fast éin ting med det same: Sjeldan har eg vore så glad for at eg ikkje har gard, som i sommar. Kor … Les mer

God tur til Iran

3. august 2018 |

Per Sandberg har feriert i Iran, og lukkeleg, lèt det til, men no er han heimkomen og skal ha på pukkelen. Både reisemålet og reisefølgjet kunne visst vore meir høveleg, og så braut han den viktigaste av dei norske fjellvettreglane. … Les mer

Putin vinn fotballfinalen

13. juli 2018 |

Når finalen i fotball-VM er slutt sundag, står éin mann att som klår vinnar. Namnet hans er Vladimir Putin. 

Det byrja for alvor med sommar-OL for universitetsstudentar i 2013 i Kazan. Så heldt det fram med vinter-OL i Sotsji i … Les mer

Regjeringas regionale lappeteppe

13. juli 2018 |

Finnmark blir nykolonisert når kommunalministeren pressar gjennom ei reform ho er mot. 

Regionreforma har hatt avbrotne svangerskap og ein trong fødsel. Etter lange og grundige utgreiingar og programvedtak var det faktisk Åslaug Haga, kommunalminister for Senterpartiet i den raudgrøne regjeringa, … Les mer

Når målet er 2 prosent

13. juli 2018 |

Donald Trump svingar pisken over Nato-landa som ikkje brukar nok pengar på forsvar, og Noreg lovar bot og betring: Vi skal auka forsvarsutgiftene frå 1,6 til 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) i god tid innan 2024. Det same gjer andre … Les mer

Ein pris mot mikrotyranni

5. juli 2018 |

Når ein kar som Donald Trump er nominert til Nobels fredspris av Frp-politikarane Christian Tybring-Gjedde og Per-Willy Amundsen, er det ikkje underleg at nokon ser etter alternativ. Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) har såleis nominert #metoo-rørsla til den same prisen. Eitt … Les mer

Store sterke menn

29. juni 2018 |

Valet i Tyrkia førre helg er eit nytt døme på korleis tyranni kan byggjast og tryggjast med demokratiske verkemiddel, i dette tilfellet med ekte røystesetlar. Fleirtalet av tyrkiske veljarar ville faktisk ha Recep Tayyip Erdogan til president, med utvida fullmakter … Les mer

Milliardar mot svart symbol

22. juni 2018 |

Regjeringa har vedteke å legga ned koldrifta på Svalbard. Kostnaden ved oppryddinga vart aldri kvalitetssikra.

Fjella rundt Longyearbyen er gjennomhola av gruvegangar. Taubanetrasear viser veg til hamna, dit kolet vart frakta ut. I dag har det statlege selskapet Store Norske … Les mer