Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 24.03.2017

Gå til toppen

Toppen

Kommentarar

Når alt vert «klimavenleg»

24. mars 2017 |

«Klimavenleg» – finst det i dag eit meir misbrukt og meiningstomt ord? Etter tiår med talar, lovnader og reklamekampanjar har snart det meste vore «klimavenleg» på eit eller anna tidspunkt.

Norsk oljeproduksjon er «klimavenleg», meiner Statoil-sjefen. Norsk gass er «klimavenleg», … Les mer

Sit ikkje stille og ver grei

17. mars 2017 |

Lat oss i staden leike oss fram til ein meir barnevennleg skule. 

Ungar byrjar på skulen det året dei fyller seks år. Då får dei ein pult dei skal sitte ved og ei skrivebok dei skal skrive i. Der skal … Les mer

Drikkegildet i Oslo

17. mars 2017 |

Sven Egil Omdal kunne like godt teke for seg føredraget til KrF-leiaren Knut Arild Hareide på Oslo Symposium, om det fyrst var strategisk retorikk han ville råka. 

Då den kristne journalisten Sven Egil Omdal for eit par veker sidan skreiv … Les mer

Forelding av statsborgarskap

17. mars 2017 |

Mahad Abib Mahamud mista den norske statsborgarskapen sin i fjor. Norske styresmakter meinte han laug om identiteten sin både då han kom hit i 2000 og då han fekk statsborgarskapen i 2008. Denne veka tapte han den mykje omtala ankesaka. … Les mer

Kvaliteten må bergast, ikkje definerast

10. mars 2017 |

Mediemangfaldsutvalet går utanom halve problemet: det som handlar om kvalitet. 

KOMMENTAR

Jostein Gripsrud

jostein.gripsrud@uib.no

Mediemangfaldsutvalet blei oppnemnt i september 2015. Sven Egil Omdal kalla det straks «Støtteforeningen for syke mødre» og hevda at det «ligner deprimerende mye på et arveoppgjør. … Les mer

Journalistikk under press

10. mars 2017 |

NOU-rapporten «Det norske mediemangfoldet» som vart lagt fram denne veka, gjev ein god analyse av den dramatiske situasjonen for norsk journalistikk.

Rapporten syner at vi alt ser resultat av svekkinga av media: «Flere tematiske blindsoner oppstår, og det blir lenger … Les mer

Trumps generalar er vona

3. mars 2017 |

Soldatane har kompetanse på same vis som veteranane i Kongressen har ryggrad.

Det er nesten nøyaktig 52 år sidan, 8. mars 1965, dei første amerikanske kampstyrkane gjekk i land ved Da Nang i Sør-Vietnam. I løpet av dei neste seks … Les mer

Samferdsle til 1 billion 

3. mars 2017 |

Regjeringa, Venstre og KrF vil nytta 1 billion kroner på samferdsle fram til 2029. Kva pengane konkret skal gå til, vil verta avgjort til påske. Men som ein del av den tidlege valkampen, kjem det no kvar veke avsløringar om … Les mer

Det handlar om folkestyre

24. februar 2017 |

Kommunereforma har vore undervegs så lenge at prosessen byrja å minne om eit brettspel på noregskartet. Tysdag vart det alvor. Da fekk vi vite at regjeringa vil redusere talet på norske kommunar frå 428 til 358, og vil tvinge 13 … Les mer

Reform utan språkendring

17. februar 2017 |

Kommunereforma Stortinget vedtek i juni, får lite negativt å seie for offentleg norsk språkpolitikk. Reforma vil tvert om gi fleire store nynorsk­kommunar meir språkmakt – viss dei sjølve vil.

Dei fleste nynorskkommunane som blir borte, slår seg saman med andre … Les mer