Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.10.2017

Gå til toppen

Toppen

Kommentarar

Forbod mot nikab

20. oktober 2017 |

Spørsmålet om ein skal tillata bruken av det heildekkjande plagget nikab i ulike offentlege samanhengar, har vore eit tema i mange år. Men temaet er ei avsporing frå det integreringsdebatten bør handla om. For nikab er eit marginalt fenomen i … Les mer

Jordas gull er ikkje utan gråstein

13. oktober 2017 |

Sjølv den grunnaste jorda må vere meir verd i morgon enn ho er i dag.

Ein heilt vanleg dag, i ei heilt vanleg lokalavis på Vestlandet, skal nokon kanskje ekspropriere grunn til bygging av ein idrettshall: «Advokaten reknar det som lite … Les mer

Saman – eller kvar for seg?

6. oktober 2017 |

Det er ikkje vanskeleg å få sympati for katalanarane. Likevel bør me ikkje støtta arbeidet for ein eigen katalansk stat. 

Under den spanske borgarkrigen leia Lluis Companys den autonome regjeringa i Catalonia – Generalitat de Catalunya. Då den spanske republikken … Les mer

Bonden og verdshandelen

6. oktober 2017 |

Verdshandelsorganisasjonen (WTO) held neste veke eit førebuande møte i Marrakech i Marokko, før den store ministerkonferansen i Buenos Aires i desember. På desse møta kan kritisk merksemd rettast mot den norske landbruksstøtta. Subsidiar er som sand i maskineriet for global … Les mer

Ugreie parlamentariske situasjonar

29. september 2017 |

To moglege scenario for korleis Trine Skei Grande kan enda som kunnskapsminister.

Etter valet har den grøne Trine Skei Grande og den gule Knut Arild Hareide fortalt eventyr og svara «økseskaft» på alle spørsmål om kva som skjer i stolleiken … Les mer

Bistand som problem

29. september 2017 |

I Dag og Tid-serien «Noreg i verda» skriv Terje Tvedt denne veka om det norske freds- og bistandsarbeidet i Sør-Sudan. 15 milliardar bistandskroner har Noreg brukt i dette fattige landet, der Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp var tungt inne som … Les mer

Nokre spørsmål til anbodsnoreg

22. september 2017 |

Det finst tilsynelatande ingen pris på konkurranse. Kva kostar anbodssamfunnet eigentleg? 

«Lov om offentlige anskaffelser» har vore ein del av liva våre så lenge at vi stort sett tek henne for gitt. Anbod er eit naudsynt vonde, veit vi. Mon … Les mer

Reglar for utanlandske oppkjøp

22. september 2017 |

Vi må, etter normaliseringa av tilhøvet til Kina, forventa auke i kinesiske investeringar i Noreg. I august starta regjeringa drøftingar om ein handelsavtale mellom Noreg og Kina.

Ein slik avtale vil vera viktig for norsk næringsliv. Men ein avtale går … Les mer

Ned i gjørma

8. september 2017 |

Når skitkastinga vert stoverein òg for dei som går i smoking, går politikken over i rein revirkamp.

I ei offentleg Facebook-ytring 3. september 2017 skreiv styreleiar i Norsk PEN, William Nygaard, at «blant våre rikspolitikere er det nok Sylvi Listhaug som … Les mer

Når meiningsmålingane tar over

8. september 2017 |

Det er lett å tru at ting var betre før, men valkampen i år må ha vore ein av dei minst opplysande valkampane på lang tid. For mykje har dreia seg om meiningsmålingar og ulike konfliktskapande Listhaug-utspel.

Meiningsmålingar passar godt … Les mer