Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 26.06.2017

Gå til toppen

Toppen

Kommentarar

Hyllest til Riksrevisjonen

23. juni 2017 |

Riksrevisjonen skal revidera rekneskapen til staten, kontrollera forvaltinga av interessene staten har i selskap, og gjennomføra undersøkingar av korleis vedtaka til Stortinget er følgde opp. Dessutan skal dei bidra til å førebyggja og avdekkja misleghald og feil i forvaltinga.

Dette … Les mer

Nokre råd til dei rådville

16. juni 2017 |

Twin Peaks er mystikk for folket.

Tidleg i fjernsynsserien Twin Peaks samlar FBI-agenten Dale Cooper den lokale politistyrken rundt ei flyttbar krittavle i skogen, og held eit kort føredrag om Tibet og buddhisme. Han forklarar landsbykonstablane at han rår over … Les mer

Aukande vald

16. juni 2017 |

Vi opplever for tida meir vald og fleire masseslagsmål blant ungdom. Ofte er det lause ungdomsgrupperingar som av ulike årsaker brakar saman – ikkje éin person mot ein annan, men ti mot ti. Eller det kan vera vald der ein … Les mer

Samlokalisering som mantra

9. juni 2017 |

Statsbygg har valt ut sju framlegg til utforming av eit nytt regjeringskvartal i Oslo. Framlegga er presenterte på heimesidene til Statsbygg. Alle sju er prega av høgblokker som sterkt vil dominera byhorisonten og området rundt. Slik vert det når alle … Les mer

2. juni 2017 |

Fredrikstad har fått Statens pris for attraktiv by 2017. Prisen skal framheva byar og tettstadar som har evne til å skapa «et levende og attraktivt sted å bo, arbeide og drive næring». Gratulerer til Fredrikstad!

I prisgrunngjevinga vert tre kvalitetar … Les mer

Etter Manchester

26. mai 2017 |

Etter det groteske åtaket i Paris mot satirebladet Charlie Hebdo, der ein heil redaksjon vart massakrert med automatvåpen, skreiv Dag og Tid på leiarplass at ein skal ta trugsmålet på alvor, men at vi samstundes – som samfunn – må ignorera … Les mer

Stolt over Noregs flagg

19. mai 2017 |

Dersom flagget og nasjonaldagen blir overteke av ytre høgre, er det eit ran.

«Vi var, kan hende for første gang, stolt over Norges flag», skreiv Nordahl Grieg i 1922. Han skildrar kor glade sjøfolka var då dei kom inn på … Les mer

Nord-Noreg i vårt uklare bilete

12. mai 2017 |

Nord-Noreg er langt vekke. Å tvinge på nordlendingane ei regionreform sender dei endå lenger av garde. 

I det ein kryssar grensa mellom Trøndelag og Nordland, vert husa mindre. Der den tradisjonelle trønderlåna har to heile etasjar og kan vere lang med … Les mer

12. mai 2017 |

Planane til regjeringa om ny fylkesinndeling er lite gjennomtenkte. Ein merkar det alt på namneframlegga. «Innlandet» for Oppland og Hedmark; «Viken» for Østfold, Akershus og Buskerud; «Vestlandet» for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Namna er korkje historisk eller geografisk godt … Les mer

Stram inn Norsk Tipping

5. mai 2017 |

Stortinget handsama denne veka den norske spelpolitikken. Diverre skjer det få innstrammingar trass i at 120.000 nordmenn er avhengige av å spela pengespel.

Regjeringa burde ha gjort tilboda til Norsk Tipping mindre attraktive, for Norsk Tipping driv ein ganske aggressiv … Les mer