Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.06.2018

Gå til toppen

Toppen

Kommentarar

Kim og Trump

15. juni 2018 |

Kva som kjem ut av møtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump, er enno høgst uklart. Men med dei alarmerande overskriftene det siste året i minne kan ein vanskeleg vera anna enn positiv til det som har hendt.

Det er … Les mer

Bygdehus treng heilårsfolk

8. juni 2018 |

Bustadpolitikk er nødvendig utanfor byane òg. 

«Stor eiendom med 3 bygninger og båtstø», står det. På Finn.no, i salsannonsen for fritidsbustaden som vidare skryter av parkeringsplass, to stover, båtstø og «ca. 15 minutter med bil til Spangereid med butikk, bensinstasjon, … Les mer

Plasten og fisken

8. juni 2018 |

Ei historie frå røyndomen først: Ein kar var på sin første tur som kokk på ein fiskarbåt i Barentshavet. Han samla samvitsfullt opp plastemballasjen som hopa seg opp, trykte søppelet saman så godt han kunne i eit lagerrom, og rekna … Les mer

Få lyspunkt

1. juni 2018 |

Lite tyder på at festspeldirektøren Beyer kjem til å endra kurs når det gjeld satsinga på klassisk musikk. 

Hadde eg vore kunstmeldar, teatermeldar eller operert innanfor andre musikalske sfærar enn den klassiske, ville inntrykket mitt kanskje vore annleis. Men med … Les mer

Når terroristar vender heim

1. juni 2018 |

Kva gjer vi med dei norske i IS-krigarane i Syria og Irak som no ynskjer hjelp frå norske styresmakter til å koma heim til Noreg? Skal vi aktivt hjelpa dei med å koma heim att?

Trass i ugjerningane desse personane … Les mer

Tydeleg melding frå Finnmark

18. mai 2018 |

Folkerøystinga i Finnmark gav ei klar melding om at finnmarkingane er imot fylkessamanslåinga med Troms. 87 prosent sa nei. Valdeltakinga var på 58 prosent, noko som er høgt når regjeringa gong på gong har sagt at ei folkerøysting er fånyttes … Les mer

Sterkare tiltak mot Polen og Ungarn

11. mai 2018 |

Kva skal ein gjera med dei austeuropeiske landa som ikkje vil støtta dei same verdiane og oppfylla sentrale reglar og vedtak i EU – som å ta imot flyktningar, sikra pressefridom og tryggja ålmenne rettsprinsipp? Særleg gjeld dette no Polen … Les mer

Det umisselege

11. mai 2018 |

Det hender eg blar meg ned gjennom kommentarfelta i nettdiskusjonar. Det kan vera ei rystande oppleving. Argumentasjon og usemje blir avløyst av skjellsord og stundom trugsmål.

Eg hugsar nokre linjer frå nyleg avdøde Arnold Eidslott: «Jeg flykter til katakombene/ Demagogens … Les mer

Norsk jordbruk kjem ikkje alltid fyrst

4. mai 2018 |

Når Noreg ikkje bør inngå ein frihandelsavtale med Mercosur, er det ikkje fyrst og fremst av omsyn til norske bønder. 

Sidan i fjor har norske styresmakter, via EFTA, tinga om ein frihandelsavtale med Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay – òg … Les mer

Media som aktor og dommar

27. april 2018 |

I saka om sjikanemeldinga som vart sendt til Liv Signe Navarsete, tek pressa over rolla som rettsvesen, men skit i grunnprinsippa. 

Nett då det såg ut som om Senterpartiet trass alt kunne stå att som eit av dei vaksne partia … Les mer