Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Bøker

Mannen som strevar åleine

5. oktober 2018 |

Målet for forfattaren er tydelegvis ikkje å gje eit bilete av Kristeleg Folkeparti. Han vil vise eit bilete av ein som søkjer å gjera det gode.

POLITIKK Knut Arild Hareide: Det som betyr noe. Et KrF for vår tid Aschehoug

Les mer

Det er saman vi er sterke

21. september 2018 |

Redaktør Helena Brodtkorb har sørgd for eit stort spenn i denne boka, både i tema og alder. 

Sakprosa Helena Brodtkorb (red.): Det skjer nå. Fortellinger fra en feministisk revolusjon Kagge Forlag

Den eldste skribenten er 80, den yngste er 24 … Les mer

Om å tenke mens ein går

17. august 2018 |

Jan Grue skriv strålande om avgrensingar og overskridingar. 

Sjølvbiografi Jan Grue: Jeg lever et liv som ligner deres Gyldendal

«Skulle ikkje du vore død?» Det er ikkje mange av oss som støyter på denne utsegna når vi møter att folk … Les mer

Åndeleg atterreising no!

20. april 2018 |

Det er parti i boka der ein verkeleg hikstar av fryd – går det an å vera så frekk mot det prektige norske åndslivet?

Sakprosa Kaj Skagen: Norge, vårt Norge. Et lands biografi Dreyers forlag 2018 Å atterreisa det åndelege, … Les mer

Eikemo og Ibsen

6. april 2018 |

Marit Eikemo lèt seg inspirere av Henrik Ibsens samtidssyn i romanen Gratis og uforpliktande verdivurdering.

Marit Eikemo er årets festspeldiktar for Dei nynorske festspela, og ho vann Amalie Skram-prisen for 2017. «Som Amalie Skram er Marit Eikemo ein sanningssøkande forfattar», … Les mer

Olav H. Hauges eigenlege debutbok

23. mars 2018 |

Seljefløyta er eit storhende i norsk lyrikk, ho har ein sjølvskriven plass i bokhylla til Hauge-lesarar og andre diktinteresserte.

DIKT Olav H. Hauge: Seljefløyta Det Norske Samlaget 2018

 

Olav H. Hauge er ein av dei kjæraste diktarane våre i … Les mer

Kledde landet med Aasens språk

9. mars 2018 |

Ferdaminne er eit litterært kaleidoskop også i dag.

Reiseskildring, journalistikk, essay, fabel, novelle, poesi Aasmund Olavsson Vinje: Ferdaminne frå sumaren 1860 Samlaget I år er det 200 år sidan Aasmund Olavsson Vinje vart fødd, og det skal sjølvsagt markerast med … Les mer

Når prat blir litteratur

26. januar 2018 |

Den nyaste romanen til britiske Rachel Cusk er både tankevekkjande og forteljarteknisk elegant. 

Roman Rachel Cusk: Omriss Omsett av Agnete Øye Gyldendal

Omriss er bygd opp av samtalar Faye, ein engelsk forfattar, har under eit opphald i Athen der ho … Les mer

Zoom inn, still skarpt

8. desember 2017 |

Mørkerom er ein stilistisk vellukka roman om nærleik og avstand.

ROMAN Mette Karlsvik: Mørkerom Samlaget

Mette Karlsvik har funne sin eigen måte å skriva romanar på, der ein gjerne kjem inn i boka via eit oversyn, anten reint fysisk, at … Les mer

Noregssoga med nye augo

1. desember 2017 |

Det internasjonale gjennombruddet er eit forfriskande, provoserande og intellektuelt bad om internasjonalisering og meiningstvang.

Historie Terje Tvedt: Det internasjonale gjennombruddet. Fra «ettpartistat» til multikulturell stat. Dreyer

I boka Det internasjonale gjennombruddet innfører Terje Tvedt ei heilt ny inndeling av dei … Les mer