Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.11.2018

Gå til toppen

Toppen

Brend av Gud

| Den 7. april 2017

Brend av Gud

Eskil Skjeldal med sonen Samuel. Foto: Tore Erik Mohn

Eskil Skjeldal, statskyrkjepresten som vart katolikk og så mista trua, har skrive bok om den seige kampen som gjorde han til agnostikar.

Eg slepper deg utan at du velsignar meg er ei forteljing om korleis trua voks fram og vart styrkt gjennom musikk og biletkunst, og om korleis manglande svar frå Gud i ei personleg krise med skilsmisse og tapet av ein god ven, fjerna trua på at det finst ein Gud som bryr seg og vil hjelpe den einskilde.

At trua på Gud er borte, vil ikkje seie at Eskil Skjeldal (43) set spørjeteikn ved all religion. Framleis har han stor respekt for trua og den kristne religionen, og han kjenner ingen trong til å rope ut på torget kva erkjenningar han sjølv har funne fram til.

Les heile intervjuet i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa