Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.07.2018

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avLine Nagell Ylvisåker, Forfatter i Dag og Tid

Kritikk for byggjeskikk

13. juli 2018 |

Takstmenn og eigarar meiner nye bustader har for mange feil og manglar. No er ny kunnskap på veg.

Prospekta på nybygg er glansa, alt ser fint og flott ut. Om det er slik i røynda òg, er det fleire som … Les mer

Milliardar mot svart symbol

22. juni 2018 |

Regjeringa har vedteke å legga ned koldrifta på Svalbard. Kostnaden ved oppryddinga vart aldri kvalitetssikra.

Fjella rundt Longyearbyen er gjennomhola av gruvegangar. Taubanetrasear viser veg til hamna, dit kolet vart frakta ut. I dag har det statlege selskapet Store Norske … Les mer