Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.10.2018

Gå til toppen

Toppen

AboutTrygve Refsdal, Forfatter i Dag og Tid

Trygve Refsdal

Trygve Refsdal

Trygve Refsdal er forskarkandidat.

Innlegg av Trygve Refsdal

Når natur vert til klimaindustri

2. desember 2016 |

I ein ny rapport til regjeringa om grøne tiltak er karbonlagringa i norsk skog ikkje nemnd. Det er som om Statoil ikkje var nemnt i ein rapport om olje- og gassutvinninga i Nordsjøen.

Den norske debatten om miljø og klima … Les mer

Klimamål til skade eller gagn?

16. september 2016 |

«Hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet originalest», skriv Henrik Ibsen i Peer Gynt. Kan orda brukast om dagens norske klimamål?

Ja, eg trur det. Klimarekneskapen vår er ufullstendig. Her manglar mykje: Norsk skog fangar og lagrar store mengder karbon … Les mer

Eit grønt skifte?

19. juni 2015 |

Skiftet i miljøpolitikken har gått frå energisparing og tiltak som fungerer, til visjonar og stor tru på framtidas teknologi.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer