Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 23.07.2018

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avTerje Tvedt, Forfatter i Dag og Tid

Nederlaget til kronprinsen

27. april 2018 |

Dignity-dagen var ein storslått idé der alle skulle lære om verdigheit. Kronprins Haakon var med på å lansere initiativet under World Economic Forum i 2006. 

I ein serie med artiklar for Dag og Tid, kalla «Noreg i verda», har eg … Les mer

Verdikommisjonen og det nye Noreg

20. april 2018 |

Statsminister Kjell Magne Bondeviks verdikommisjon mislukkast, ikkje på grunn av individuell inkompetanse, men på grunn av eit tidsskifte i landets historie. 

Eit av dei viktigaste brota i nyare norsk historie er skiftet i statsbyggingsideologien til den norske staten.

Les heile … Les mer

Intellektuelle og det internasjonale gjennombrotet

6. april 2018 |

Den norske modellen var kjenneteikna av eit spesielt tett samarbeid mellom forsking og statsleiing. 

Dag og Tid har bede meg skriva om mottakinga av boka eg gav ut i fjor, Det internasjonale gjennombruddet, som ein fyrste artikkel i del 2 … Les mer

Samarbeid og samrøre

13. oktober 2017 |

Norsk media har aktivt støtta opp om den offisielle målsetjinga og politikken til det norske humanitær-politiske komplekset.

Perioden då Noreg som stat både debuterte som verdsutviklar, tok på seg ansvar for å vere med å utvikla 100 land og søkte … Les mer

«Little Norway»

29. september 2017 |

Noreg støtta begge sider i borgarkrigen i Sudan og skapte ein ny stat som er herja av ein ny borgarkrig.

Då den nye staten Sør-Sudan feira sjølvstendet sitt 9. juli 2011, var stemninga euforisk, ja «ekstatisk», ifylgje NRKs reporter. På … Les mer

Den norske kyrkja som Islamsk Råds støttespelar

22. september 2017 |

Den norske kyrkja var fødslehjelpar til den fyrste, varige felles organiseringa av muslimar i Noreg. Mellomkyrkjeleg råd var òg særs hjelpsam med å sikra at organisasjonen fekk statsstøtte til drift og løn av eit sekretariat.

Tilhøvet mellom islam … Les mer

Det nye store «vi» og Abrahams born

14. september 2017 |

Alle statar som opp gjennom historia har fått endra den etniske, religiøse og kulturelle samansetjinga i befolkninga, har stilt statsleiinga overfor oppgåva å definera på nytt det politiske fellesskapet staten representerer. Det var òg tilfellet i Noreg. Frå å … Les mer

Når politikarar vil vere spåmenn

8. september 2017 |

Artikkel 2: Ofte kan dei mest uventa ting fungere som ein samtidshistorisk spegel, og enkelte historiske fenomen kan seia meir om det dagsaktuelle enn det dagsaktuelle sjølv. 

Ein kronikk kalla «Katastrofenes århundre», publisert i Aftenposten 16. februar 2011, kan fungera som … Les mer

Flyktar frå landet Noreg «skapte»

1. september 2017 |

I fleire år har mange flyktningar til Noreg kome frå eit land som Noreg, og særleg naudhjelpsorganisasjonen til Den norske kyrkja, var med på å etablera. 

Den 24. mai 1993 vart Eritrea ein sjølvstendig stat etter ein lang krig mot … Les mer