Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 22.02.2018

Gå til toppen

Toppen

AboutSvein Gjerdåker, Forfatter i Dag og Tid

Svein Gjerdåker

Svein Gjerdåker

Svein Gjerdåker er redaktør i Dag og Tid.

Innlegg av Svein Gjerdåker

Gode lesar!

16. februar 2018 |

Velkomen til nettsida til Dag og Tid

På nettsida finn du smakebitar på kva som står i papiravisa kvar veke – noko vi vonar skal freista deg til å kjøpe eit abonnement på papiravisa.

Dag og Tid er ei fri … Les mer

Tru mot eigen tvil

2. februar 2018 |

Vi skulle laga eit intervju om 60-åringen Walid al-Kubaisi. Så vart han alvorleg sjuk, og samtalane vart brått alvorstunge.

– Sjukdomen påverkar meg ikkje mentalt. Eg tenkjer ikkje på døden, og eg er ikkje redd for døden. Walid al-Kubaisi sit … Les mer

Vinjeåret 2018

2. februar 2018 |

I år er det 200 sidan Aasmund Olavsson Vinje vart fødd, 6. april 1818. Jubileet skal feirast med arrangement over heile landet gjennom heile året, og med to store markeringar i Vinje i april og i Oslo i oktober.

For … Les mer

Snuoperasjonen

19. januar 2018 |

Kven av dei tre regjeringspartnarane vil tena mest på den nye regjeringa? Venstre risikerer mest og har lagt heile lagnaden sin i det nye regjeringssamarbeidet med Frp og Høgre. No er ikkje Venstre lenger eit vanleg sentrumsparti, men meir som … Les mer

Provinsielt statusjag

12. januar 2018 |

Høgskolen i Oslo og Akershus vil kalla seg OsloMet – Storbyuniversitetet, og Oslo Metropolitan University på engelsk. Eit merkeleg påhitt. Mange i styret likte ikkje namnet, men makta – utruleg nok – ikkje å koma med eit anna framlegg.

Vonleg … Les mer

Støre og Giske-saka

5. januar 2018 |

Jonas Gahr Støre har fått mykje kritikk i media for handteringa av Giske-saka. Han skal ha abdisert, er passiv, verkar redd og har ikkje handla raskt nok.

Det er urettmessige skuldingar. For Støre synest å ha handla fornuftig og prinsipielt … Les mer

Klimaåret 2017

29. desember 2017 |

Har 2017 vore eit godt år for kampen mot global oppvarming? Kanskje det mest gledelege i år er at Kina har varsla at dei vil innføra CO2-kvotar for energimarknaden. Trass at ordninga opphavleg skulle omfatta fleire delar av den kinesiske … Les mer

Den merkelege verda til idrettsforbundet

22. desember 2017 |

Dei siste avsløringane i VG om pengebruken i Norges idrettsforbund er øydeleggjande for truverdet og autoriteten til organisasjonen. Over 10 millionar kroner til konsulentselskapet First House, over 300.000 til lagbygging internt i NIF-styret, 1,8 millionar over fire år til fotballspelaren … Les mer

Uklokt av Venstre

15. desember 2017 |

Venstre opnar for å gå i regjering med Frp og Høgre. Det er litt av ein snuoperasjon for partiet som heller ville ha Jens enn Jensen for få år sidan, og som seinast under valkampen i sommar var svært så … Les mer

USAs feilgrep

8. desember 2017 |

For jødane er Jerusalem Israels evige og udelelege hovudstad. I Bibelen vart Jerusalem gjort til hovudstad alt for 3400 år sidan av kong David, gjetarguten som vart sjølve idealskapnaden i jødedomen. Og i Jerusalem ligg Klagemuren – den viktigaste og … Les mer