Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.05.2018

Gå til toppen

Toppen

AboutSvein Gjerdåker, Forfatter i Dag og Tid

Svein Gjerdåker

Svein Gjerdåker

Svein Gjerdåker er redaktør i Dag og Tid.

Innlegg av Svein Gjerdåker

Gode lesar!

24. mai 2018 |

Velkomen til nettsida til Dag og Tid

På nettsida finn du smakebitar på kva som står i papiravisa kvar veke – noko vi vonar skal freista deg til å kjøpe eit abonnement på papiravisa.

Dag og Tid er ei fri … Les mer

Tydeleg melding frå Finnmark

18. mai 2018 |

Folkerøystinga i Finnmark gav ei klar melding om at finnmarkingane er imot fylkessamanslåinga med Troms. 87 prosent sa nei. Valdeltakinga var på 58 prosent, noko som er høgt når regjeringa gong på gong har sagt at ei folkerøysting er fånyttes … Les mer

Sterkare tiltak mot Polen og Ungarn

11. mai 2018 |

Kva skal ein gjera med dei austeuropeiske landa som ikkje vil støtta dei same verdiane og oppfylla sentrale reglar og vedtak i EU – som å ta imot flyktningar, sikra pressefridom og tryggja ålmenne rettsprinsipp? Særleg gjeld dette no Polen … Les mer

Lærarar må kunna seia ifrå

4. mai 2018 |

Utspelet til Simon Malkenes i NRKs Dagsnytt 18, der han fortalde om bråket i klassen og argumenterte mot ordninga med fritt skuleval i den vidaregåande skulen i Oslo, har skapt ein viktig debatt om ytringsfridomen til lærarane.

Denne veka fekk … Les mer

NRKs gratisavis

27. april 2018 |

Medietilsynet har nyleg kome med ein rapport om NRKs innverknad på mediemangfaldet. Rapporten konkluderer med at NRK på nettet ikkje «ser ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i markedene som er analysert».

Men det er vanskeleg å skjøna at det … Les mer

Vern mot hyttebygging

20. april 2018 |

På skitur frå Rondane mot Lillehammer – over Kvamsfjellet, Venabygdsfjellet, Ringebufjellet og Øyerfjellet – møter vi den eine hyttegrenda etter den andre. Mange av hyttene ligg fint i terrenget, men som ein lokal skiløpar fortel: «Hyttebygginga kryp oppover mot fjellet … Les mer

Viktig folkerøysting

6. april 2018 |

Fylkestinget i Finnmark vedtok før påske å halda folkerøysting om samanslåing av Finnmark og Troms fylkeskommunar. Folkerøystinga skal vera 14. mai, med høve til førehandsrøysting frå 7. mai.

Bra! Fylkesstyret i Finnmark har gjort eit klokt og viktig vedtak. Så … Les mer

Uheldig Acer-avtale

23. mars 2018 |

Stortinget burde ha takka nei til Acer-avtalen. Avtalen vil føra til stort press for å få til meir utbygging av norsk vasskraft, noko som sjølvsagt vil innebere endå meir uheldig nedbygging av norsk natur.

Tidlegare statsminister Jens Stoltenberg sa at … Les mer

Manglande dømmekraft

16. mars 2018 |

Facebook-meldinga til justisminister Sylvi Listhaug sist fredag med tittelen «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet» var særs uklok og sterkt kritikkverdig.

Orsakinga, då ho fyrst kom, frå statsminister Erna Solberg på vegner av regjeringa var fornuftig og … Les mer

Hetsen på nettet

9. mars 2018 |

På nytt har vi fått demonstrert kor ufint og sjikanerande debattnivået kan vera på enkelte kommentarfelt og i sosiale medium.

Måten den somalisk-norske jenta Sumaya Jirde Ali verbalt har vorte hersa med, er skammeleg og trist. At ho sjølv var … Les mer