Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.08.2018

Gå til toppen

Toppen

AboutSvein Gjerdåker, Forfatter i Dag og Tid

Svein Gjerdåker

Svein Gjerdåker

Svein Gjerdåker er redaktør i Dag og Tid.

Innlegg av Svein Gjerdåker

Gode lesar!

9. august 2018 |

Velkomen til nettsida til Dag og Tid

På nettsida finn du smakebitar på kva som står i papiravisa kvar veke – noko vi vonar skal freista deg til å kjøpe eit abonnement på papiravisa.

Dag og Tid er ei fri … Les mer

Walid al-Kubaisi (1958–2018)

3. august 2018 |

Statsstipendiat, forfattar og samfunnsdebattant Walid al-Kubaisi voks opp i Basra og Bagdad i Irak. Familien var velståande, foreldra var moderne i irakisk samanheng og borna fekk utdanning. Sjølv studerte Walid elektronikk ved universitetet i Bagdad. I 1981 flykta han frå … Les mer

Media har eit ansvar

22. juni 2018 |

Då Trump-regjeringa innførte nulltoleranse for alle som prøver å ta seg ulovleg inn i USA, førte det til heilt uakseptable følgjer for dei borna som vert tekne bort frå foreldra. Truleg har no president Trump skjøna alvoret og snur.

Saka … Les mer

Kim og Trump

15. juni 2018 |

Kva som kjem ut av møtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump, er enno høgst uklart. Men med dei alarmerande overskriftene det siste året i minne kan ein vanskeleg vera anna enn positiv til det som har hendt.

Det er … Les mer

Når terroristar vender heim

1. juni 2018 |

Kva gjer vi med dei norske i IS-krigarane i Syria og Irak som no ynskjer hjelp frå norske styresmakter til å koma heim til Noreg? Skal vi aktivt hjelpa dei med å koma heim att?

Trass i ugjerningane desse personane … Les mer

Tydeleg melding frå Finnmark

18. mai 2018 |

Folkerøystinga i Finnmark gav ei klar melding om at finnmarkingane er imot fylkessamanslåinga med Troms. 87 prosent sa nei. Valdeltakinga var på 58 prosent, noko som er høgt når regjeringa gong på gong har sagt at ei folkerøysting er fånyttes … Les mer

Sterkare tiltak mot Polen og Ungarn

11. mai 2018 |

Kva skal ein gjera med dei austeuropeiske landa som ikkje vil støtta dei same verdiane og oppfylla sentrale reglar og vedtak i EU – som å ta imot flyktningar, sikra pressefridom og tryggja ålmenne rettsprinsipp? Særleg gjeld dette no Polen … Les mer

Lærarar må kunna seia ifrå

4. mai 2018 |

Utspelet til Simon Malkenes i NRKs Dagsnytt 18, der han fortalde om bråket i klassen og argumenterte mot ordninga med fritt skuleval i den vidaregåande skulen i Oslo, har skapt ein viktig debatt om ytringsfridomen til lærarane.

Denne veka fekk … Les mer

NRKs gratisavis

27. april 2018 |

Medietilsynet har nyleg kome med ein rapport om NRKs innverknad på mediemangfaldet. Rapporten konkluderer med at NRK på nettet ikkje «ser ut til å medføre vesentlige konkurransebegrensninger i markedene som er analysert».

Men det er vanskeleg å skjøna at det … Les mer

Vern mot hyttebygging

20. april 2018 |

På skitur frå Rondane mot Lillehammer – over Kvamsfjellet, Venabygdsfjellet, Ringebufjellet og Øyerfjellet – møter vi den eine hyttegrenda etter den andre. Mange av hyttene ligg fint i terrenget, men som ein lokal skiløpar fortel: «Hyttebygginga kryp oppover mot fjellet … Les mer