Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

AboutSvein Gjerdåker, Forfatter i Dag og Tid

Svein Gjerdåker

Svein Gjerdåker

Svein Gjerdåker er redaktør i Dag og Tid.

Innlegg av Svein Gjerdåker

KrFs lagnadsval

19. oktober 2018 |

Kristeleg Folkeparti skal no gjera sitt viktigaste val i partiets historie. Det valet bør dei få gjera i fred utan innblanding frå andre parti. Det bør òg høgrefolk merka seg. KrF burde ha kome med eit klart standpunkt for lenge … Les mer

Gode lesar!

18. oktober 2018 |

Velkomen til nettsida til Dag og Tid

På nettsida finn du smakebitar på kva som står i papiravisa kvar veke – noko vi vonar skal freista deg til å kjøpe eit abonnement på papiravisa.

Dag og Tid er ei fri … Les mer

Vår største utfordring

11. oktober 2018 |

Rapporten som FNs klimapanel la fram denne veka, er skremmande lesing. Klimautsleppa må reduserast med 40–50 prosent innan 2030 om vi skal avgrensa den globale temperaturauken til 1,5 gradar, meiner klimapanelet. Å koma med slike konkrete mål er ikkje uproblematisk, … Les mer

Brexit i krise

5. oktober 2018 |

Forhandlingane mellom EU og Storbritannia om brexit er no i ein avgjerande fase. Det går ikkje Storbritannias veg. Dei viktigaste britiske ynska vert avviste av EU. Den tyske politikaren Manfred Weber, ein av dei fremste kandidatane til å verte ny … Les mer

Skuffande av KrF

28. september 2018 |

KrF går no inn for regionreforma og hevdar at dei gjennom forliket med regjeringa medverkar til «det største distriktsløftet i nyare tid». Vi får sjå, når meldinga om kva oppgåver som skal flyttast til regionane kjem 19. oktober.

Men vi … Les mer

Libya-mistaket

21. september 2018 |

Tidlegare statsminister Jens Stoltenberg tek knapt sjølvkritikk på det norske bidraget til Libya-krigen og seier til NRK at «vi visste mer enn nok til å fatte de beslutningene vi gjorde og bidra til å stanse forfølgelse av og drap på … Les mer

Hald på abortlova

7. september 2018 |

Fleire politiske ungdomsparti ynskjer no å liberalisera abortlova. I AUF går sentralstyret inn for fri abort til veke 18. Landsmøtet i Framstegspartiets Ungdom gjorde same vedtak i vår. Lengst går leiaren i Unge Venstre, som vil ha sjølvbestemt abort fram … Les mer

Norsk husmannsånd

31. august 2018 |

Engelsk held fram sigersgangen sin i Noreg, godt støtta opp av gode hjelparar ved universiteta våre. Vi kjenner alle til det tåpelege påhittet ved at Høgskulen i Oslo og Akershus no kallar seg «Oslo Metropolitan University – storbyuniversitetet» på alle … Les mer

Alvorleg for rettsstaten

24. august 2018 |

Grove valdssaker vert liggjande på vent hos politiet i månadsvis, ja, i over over eit år. NRK har i sommar dokumentert alvorlege problem med gjennomføringa av politireforma. 11 av 12 distrikt har varsla om låg bemanning og saker som hopar … Les mer

Walid al-Kubaisi (1958–2018)

3. august 2018 |

Statsstipendiat, forfattar og samfunnsdebattant Walid al-Kubaisi voks opp i Basra og Bagdad i Irak. Familien var velståande, foreldra var moderne i irakisk samanheng og borna fekk utdanning. Sjølv studerte Walid elektronikk ved universitetet i Bagdad. I 1981 flykta han frå … Les mer