Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 24.03.2017

Gå til toppen

Toppen

AboutSiri Helle, Forfatter i Dag og Tid

Siri Helle

Siri Helle

Siri Helle er journalist i Dag og Tid.

Innlegg av Siri Helle

Sit ikkje stille og ver grei

17. mars 2017 |

Lat oss i staden leike oss fram til ein meir barnevennleg skule. 

Ungar byrjar på skulen det året dei fyller seks år. Då får dei ein pult dei skal sitte ved og ei skrivebok dei skal skrive i. Der skal … Les mer

Skatten i strikkebokkista

24. februar 2017 |

Historia om selbuvotten er historia om korleis to trådar vart til mønster nok til å mette ei bygd. 

HANDARBEID

Anne Bårdsgård:

Selbuvotten

Museumsforlaget 2016

Kva er ein tommelfingerregel? I daglegtale er det greitt nok: ein regel som er lett å … Les mer

Plastapokalypsen

17. februar 2017 |

Få liv er vanskelegare å sjå føre seg enn det plastfrie. Likevel kan vi ikkje halde fram med å produsere meir og meir av noko som aldri forsvinn. 

Sjå for deg ei verd heilt avhengig av eitt enkelt stoff. Frå … Les mer

Krafta i eit handverk

27. januar 2017 |

Det er kraft i arbeidande hender – så lenge vi har dei.

Korleis vil hendene våre sjå ut i framtida? Om vi skal tru enkelte spåmeistrar, vil vi utvikle stadig større tomlar, medan resten av fingrane sakte svinn hen. Årsaka … Les mer

Eit friluftsfolk i ubalanse

6. januar 2017 |

Er vi på veg til å verte for friske for vår eigen frie natur?

Sit vi nordmenn inne og stirer på skjermar og situasjonskomediar no i mørketida? Å nei då. Nordmenn er stadig meir ute i friluftslivet. Aldri før har … Les mer

Eit meir individualistisk Russland

30. desember 2016 |

– Så å seie same kva Vesten gjer og seier, greier Putin å vri på det. Men folk kan verte leie av all propagandaen og vende trua innetter mot seg sjølve, seier Ane Bonde Tusvik.

Russland er aktiv på mange … Les mer

Ei halveuropeisk jordbruksmelding

23. desember 2016 |

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) spring i EUs fotspor når han vil liberalisere næringa. Det norske systemet gjer etterlikninga vanskeleg.   

Då Frp kapra landbruks- og matministeren etter regjeringstingingane i 2013, var det med to mål for auga: … Les mer

– Ikkje legg all skuld på Russland

16. desember 2016 |

– Kampen om Aleppo er snart over, men det er ikkje utfordringane. Å leggje skulda for overgrepa i Aleppo på Russland åleine vert for enkelt, meiner Cecilie Hellestveit.

Førjulstida 2016 vart førjulstida då vi alle såg mot Aleppo. Opprørskontrollerte Aust-Aleppo … Les mer

Urfolk til kamp mot sukker og søppelmat

14. oktober 2016 |

Éin av tre Navajo-indianarar har diabetes som fylgje av overvekt. Kan skattlegging bidra til at dei et sunnare mat?

-Folk er svært ivrige, og diskusjonane går høgt kring kassa­apparata: Betalte eg bossmatskatten no? Det heile kunne ha fått ei negativ … Les mer

Forhistoriske kjønnsverdiar

8. september 2016 |

Stadig fleire kvardagsvarer og -situasjonar er delte inn etter kjønn. Det er det ei gruppe som tener på – og det er ikkje borna. Daglegvarebutikken, Noreg, 2016: Det står handsåpe på handlelista. Det plar tyde Lano i din heim. … Les mer