Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 16.03.2018

Gå til toppen

Toppen

AboutRonny Spaans, Forfatter i Dag og Tid

Ronny Spaans

Ronny Spaans

Ronny Spaans er journalist i Dag og Tid.

Innlegg av Ronny Spaans

Guds hus i porselen

16. mars 2018 |

«Porselenskatedralen» blir Porsgrunns nye kyrkje. – Ein del av oppsiktsvekkjande ny norsk kyrkjearkitektur, seier arkitektar.  – Åndfullt som seminarrom på danskebåten, meiner motstandarar.

Sundag 11. mars la biskopen i Agder og Telemark, Stein Reinertsen, ned grunnstein til ny Østre … Les mer

Den store klassereisa

2. mars 2018 |

ANTWERPEN: Norske skuleelvar reiser til Auschwitz. Belgiske elevar reiser til Italia. – Det er ei viktig danningsreise, seier lærar Hans de Boeck.

Merksem, ein bydel av Antwerpen, februar 2018: Ein skuleklasse samlar inn pengar til utanlandsreiser. Dag og Tid er … Les mer

Den språklege tilsløringa

19. januar 2018 |

Den store nye ordboksatsinga i Noreg, Det Norske Akademis ordbok, blir lansert neste veke. Alt ser bra ut, bortsett frå éin ting: Danske ord blir presenterte som heilnorske gloser. 

Slår du opp i Det Norske Akademis ordbok, blir du presentert … Les mer

Statens nye klede

15. desember 2017 |

OsloMet, Clemens Eiendom, RURALIS. Kva er dette namna på? Private investorar? Reklamebyrå? Nei, det er namn på statlege verksemder.

OsloMet, Clemens Eiendom og RURALIS heiter dei no – eller vil dei heite, for OsloMet er enno ikkje eit godkjent namn.

Les mer

Den nye feministbylgja

1. desember 2017 |

– Vi opplever ein ny kvinnekamp, der ein del minner om det kollektive i 70-talsfeminismen, seier Cathrine Holst, og viser til #MeToo. Ho stør kampanjen, men ser òg nokre problem.

#MeToo-kampanjen opplever eit høgdepunkt i denne augneblinken. #MeToo-historier formar framsider … Les mer

Sant og usant om den fyrste modernisten

24. november 2017 |

Sigbjørn Obstfelder var ikkje berre einsemd og angst, fortel biograf Hanne Lillebo.

«Eg har helvete med i kofferten».

Slik lydde åtvaringa på eit seminar om diktaren Sigbjørn Obstfelder (1866–1900) tidleg i 1990-åra. Det var psykiater Olav Kristian Brodwall som hadde … Les mer

«Indianar» ut av språket

17. november 2017 |

Ordet «indianar» skal ryddast ut av sidene i Store norske leksikon. – Termen har ein rasistisk undertone, seier ekspert på amerikanske urfolk, Lars Kirkhusmo Pharo.

Kvite europearar har gjeve urfolket i Amerika mange namn gjennom hundreåra. Namna endra seg … Les mer

Attende til Grundtvig

10. november 2017 |

– Folkehøgskulen bør finne attende til opphavet sitt. Dei bør difor kutte i korte kurs og reiser til fjerne land, seier Ronald Nygård, rektor ved Trøndertun folkehøgskule.

Rolla folkehøgskulen har spela for danning og utdanning i norsk historie, kan ikkje … Les mer

Den inste, opphavlege røysta

7. juli 2017 |

– Folketradisjonen har ikkje datostempling, seier spelemann Hallvard T. Bjørgum, og fører oss inn i songen som trollbind ormar.

Dag og Tid har teke turen til Noregs kulturelle vogge, Setesdal. Kva vil vi der? Vi er rett og slett ute … Les mer

Då nordmenn stod for innvandringsgettoen

30. juni 2017 |

Av skandinaviske utvandrarar til USA var nordmennene dei minst tilpassingsdyktige. Det kjem fram av eit dansk forskingsprosjekt.

Vi går rett inn i emnet: Nordmennene var ikkje berre dårleg tilpassingsdyktige, det kom jamvel åtvaringar frå styremaktene mot norske religiøse leiarar.

– … Les mer