Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.10.2017

Gå til toppen

Toppen

AboutRonny Spaans, Forfatter i Dag og Tid

Ronny Spaans

Ronny Spaans

Ronny Spaans er journalist i Dag og Tid.

Innlegg av Ronny Spaans

Den inste, opphavlege røysta

7. juli 2017 |

– Folketradisjonen har ikkje datostempling, seier spelemann Hallvard T. Bjørgum, og fører oss inn i songen som trollbind ormar.

Dag og Tid har teke turen til Noregs kulturelle vogge, Setesdal. Kva vil vi der? Vi er rett og slett ute … Les mer

Då nordmenn stod for innvandringsgettoen

30. juni 2017 |

Av skandinaviske utvandrarar til USA var nordmennene dei minst tilpassingsdyktige. Det kjem fram av eit dansk forskingsprosjekt.

Vi går rett inn i emnet: Nordmennene var ikkje berre dårleg tilpassingsdyktige, det kom jamvel åtvaringar frå styremaktene mot norske religiøse leiarar.

– … Les mer

Kampen om kunstsponsorar

23. juni 2017 |

Norske kunstmuseum er mellom dei dårlegaste i Europa på å skaffe midlar frå private sponsorar. Det lovar ikkje godt dersom det kjem kutt i statsbudsjettet.

Då forfattaren Alf Larsen lanserte kulturtidsskriftet Janus for snart hundre år sidan og var på … Les mer

Åreknutepunkt

12. mai 2017 |

Staten satsar på sentrum gjennom kollektivtrafikk – den såkalla knutepunktstrategien. Utfallet er forgubbing og samlingar av gråe høgblokker.

Før vi går til stadutviklinga, tek vi ein tur til leksikografien – til ordbøkene: Redaksjonen i Det Norske Akademis Store Ordbok (NAOB) … Les mer

Verneverdige hus er mest verde

5. mai 2017 |

Mange knyter verneverdige bygningar til ekstrakostnader, men ei undersøking viser at verneverdige hus er meir verde enn andre.

Gamle hus – kva tenkjer du då? Trekkfulle vindaugo, knirkete golv og store utgifter til oppgradering. Først tenker du kanskje at eit … Les mer

Vatna som reinskar byen

28. april 2017 |

I Nederland blir gjenfylte sjøområde i byen gjenopna. I Noreg gjer vi det omvende. – Noreg må òg gjenoppdaga vassflatene i byen for å møte klimaendringane, seier forskarar.

– Det er mykje tale om bevaring av dyrka mark. … Les mer

Kultursluket

21. april 2017 |

Sandnessjøen sa ja til ny storstove i byen, Kulturbadet, og nei til auke av eigedomsskatt. Men kulturhuset har vorte eit pengesluk, og eigedomsskatten er auka for å dekkje utgiftene. Andre kommunar fylgjer same praksis. 

Det nærmar seg politisk val i … Les mer

Var Grønland – og Noreg – dansk koloni eller ei?

3. mars 2017 |

I danske aviser diskuterer ein om Grønland vart undertrykt av Danmark. Debatten har òg relevans for norsk historie. 

I danske aviser og tidsskrift er eit ordskifte om Grønland på gang. Debatten har skjeringspunkt med mange tema som styrer den politiske diskusjonen … Les mer

Korleis utarme bysentrum

17. februar 2017 |

I Hamar vil kommunen leggje togstasjonen utanfor bysentrumet, men då gløymer dei at slike  lokaliseringar har tømt norske bysentrum for aktivitet.

«Å, det er jo dette jernbanevrøvl igjen.» Det seier Hilmar Tønnesen i Henrik Ibsens drama Samfundets støtter frå 1877. … Les mer

Spagatministeren

10. februar 2017 |

– Ja til liv i bysentrum, seier kommunalminister Jan Tore Sanner (H), I praksis gjer han det motsette: gjev løyve til kjøpesenterbygging som hindrar liv i bysentrum.

Den 27. juni 2008 fastsette regjeringa Forskrift om rikspolitisk … Les mer