Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 16.12.2017

Gå til toppen

Toppen

AboutRonny Spaans, Forfatter i Dag og Tid

Ronny Spaans

Ronny Spaans

Ronny Spaans er journalist i Dag og Tid.

Innlegg av Ronny Spaans

Statens nye klede

15. desember 2017 |

OsloMet, Clemens Eiendom, RURALIS. Kva er dette namna på? Private investorar? Reklamebyrå? Nei, det er namn på statlege verksemder.

OsloMet, Clemens Eiendom og RURALIS heiter dei no – eller vil dei heite, for OsloMet er enno ikkje eit godkjent namn.

Les mer

Den nye feministbylgja

1. desember 2017 |

– Vi opplever ein ny kvinnekamp, der ein del minner om det kollektive i 70-talsfeminismen, seier Cathrine Holst, og viser til #MeToo. Ho stør kampanjen, men ser òg nokre problem.

#MeToo-kampanjen opplever eit høgdepunkt i denne augneblinken. #MeToo-historier formar framsider … Les mer

Sant og usant om den fyrste modernisten

24. november 2017 |

Sigbjørn Obstfelder var ikkje berre einsemd og angst, fortel biograf Hanne Lillebo.

«Eg har helvete med i kofferten».

Slik lydde åtvaringa på eit seminar om diktaren Sigbjørn Obstfelder (1866–1900) tidleg i 1990-åra. Det var psykiater Olav Kristian Brodwall som hadde … Les mer

«Indianar» ut av språket

17. november 2017 |

Ordet «indianar» skal ryddast ut av sidene i Store norske leksikon. – Termen har ein rasistisk undertone, seier ekspert på amerikanske urfolk, Lars Kirkhusmo Pharo.

Kvite europearar har gjeve urfolket i Amerika mange namn gjennom hundreåra. Namna endra seg … Les mer

Attende til Grundtvig

10. november 2017 |

– Folkehøgskulen bør finne attende til opphavet sitt. Dei bør difor kutte i korte kurs og reiser til fjerne land, seier Ronald Nygård, rektor ved Trøndertun folkehøgskule.

Rolla folkehøgskulen har spela for danning og utdanning i norsk historie, kan ikkje … Les mer

Den inste, opphavlege røysta

7. juli 2017 |

– Folketradisjonen har ikkje datostempling, seier spelemann Hallvard T. Bjørgum, og fører oss inn i songen som trollbind ormar.

Dag og Tid har teke turen til Noregs kulturelle vogge, Setesdal. Kva vil vi der? Vi er rett og slett ute … Les mer

Då nordmenn stod for innvandringsgettoen

30. juni 2017 |

Av skandinaviske utvandrarar til USA var nordmennene dei minst tilpassingsdyktige. Det kjem fram av eit dansk forskingsprosjekt.

Vi går rett inn i emnet: Nordmennene var ikkje berre dårleg tilpassingsdyktige, det kom jamvel åtvaringar frå styremaktene mot norske religiøse leiarar.

– … Les mer

Kampen om kunstsponsorar

23. juni 2017 |

Norske kunstmuseum er mellom dei dårlegaste i Europa på å skaffe midlar frå private sponsorar. Det lovar ikkje godt dersom det kjem kutt i statsbudsjettet.

Då forfattaren Alf Larsen lanserte kulturtidsskriftet Janus for snart hundre år sidan og var på … Les mer

Åreknutepunkt

12. mai 2017 |

Staten satsar på sentrum gjennom kollektivtrafikk – den såkalla knutepunktstrategien. Utfallet er forgubbing og samlingar av gråe høgblokker.

Før vi går til stadutviklinga, tek vi ein tur til leksikografien – til ordbøkene: Redaksjonen i Det Norske Akademis Store Ordbok (NAOB) … Les mer

Verneverdige hus er mest verde

5. mai 2017 |

Mange knyter verneverdige bygningar til ekstrakostnader, men ei undersøking viser at verneverdige hus er meir verde enn andre.

Gamle hus – kva tenkjer du då? Trekkfulle vindaugo, knirkete golv og store utgifter til oppgradering. Først tenker du kanskje at eit … Les mer