Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avRakel Benon, Forfatter i Dag og Tid

To pass for framtida

28. april 2017 |

Det norske forbodet mot dobbelt statsborgarskap stammar frå den tida då folk nesten aldri vende heim att om dei først steig om bord i amerikabåten.

Stadig fleire land endrar lovene sine for å tillate doble statsborgarskap. Sist ute var Danmark. … Les mer