Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 23.06.2017

Gå til toppen

Toppen

AboutPer Anders Todal, Forfatter i Dag og Tid

Per Anders Todal

Per Anders Todal

Per Anders Todal er journalist i Dag og Tid.

Innlegg av Per Anders Todal

Jomfrujakt i Nordsjøen

23. juni 2017 |

Når over tjue norske ringnotbåtar samlar seg på ein liten flekk i Nordsjøen, ligg forklaringa i nederlandsk fiskerihistorie. 

Ein blodraud flekk lyser på den svarte skjermen. Er han stor nok? Skipper Einar Eidesvik rynkar panna. Han er skeptisk.

– Kva trur … Les mer

Garantiar med leie biverknader

16. juni 2017 |

Norsk eksportstøtte kan hjelpe utanlandske verft til å utkonkurrere norske, og har gjort norsk industri enda meir oljeavhengig.

Verda er full av paradoks, og her kjem to av dei. Nummer ein: Ei statleg garantiordning som vart laga for å hjelpe … Les mer

Ein temmeleg oppskrytt bjørn

9. juni 2017 |

Dei konvensjonelle styrkane til Russland er langt svakare enn Nato-landa sine, sjølv om vi held USA utanfor. 

For tida verkar det som om den kalde krigen er attende. Tilliten mellom Russland og Vesten er på eit lågmål. Under Vladimir Putin … Les mer

Når harpunen flyg

2. juni 2017 |

Døden kjem i form av 50 gram sprengstoff, med ein fart på 90 meter i sekundet. 

Vågekvalen er ei stillferdig kjempe. Han kan bli over ti meter lang og ni tonn tung, likevel er han vanskeleg å få auge på. … Les mer

Borehol i paradis

28. april 2017 |

Riggselskapa som borar på norsk sokkel, har fått inn kring 365 milliardar kroner i riggleige sidan 2001. Likevel betaler dei svært lite skatt i Noreg.  

Det er dyrt å drive oljeutvinning på kontinentalsokkelen, og sjølve boringa er det dyraste … Les mer

Den mektige makrellen

31. mars 2017 |

Makrellbestanden har vakse eksplosivt det siste tiåret. Dette kan føre til økologisk kollaps i Norskehavet, meiner havforskar Jens Christian Holst.

Dei fleste som har fiska langs norskekysten dei siste åra, har truleg merka den enorme auken i makrellbestanden. På våren … Les mer

Norsk rulett i Barentshavet

24. mars 2017 |

Etter 37 år med oljeleiting har ikkje Barentshavet gjeve ei skattekrone i nettoinntekt til den norske staten. Likevel vil regjeringa satse hardare på boring i nord enn nokon gong. 

«No må vi køyre på litt», sa olje- og energiminister Terje … Les mer

Ville fjerne statsstøtta til HRS

17. mars 2017 |

Human Rights Service bør misse statsstøtta på 1,8 millionar kroner, tilrådde Integrerings- og mangfaldsdirektoratet i fjor. Ingenting skjedde. 

Stiftinga Human Rights Service (HRS) er ein profilert og ofte krass deltakar i debatten om innvandring og islam i Noreg. HRS får … Les mer

Terrorparadokset

3. mars 2017 |

Utan merksemd ville terrorisme vere meiningslaust. Men massemedia er dømde til å kappast om å bistå terroristane. 

Det er visst dystre tider: «2016 går mot slutten i skyggen av terror, død og lemlestelse», skreiv Verdens Gang på leiarplass julaftan i … Les mer

Den triste balladen om gasskrafta

24. februar 2017 |

Etter nesten 30 års politisk kamp endar soga om norsk gasskraft med eit klynk. Kva var det eigentleg vi striddest om?

Den kortfatta pressemeldinga frå Statoil kom 15. februar: Gasskraftverket på Mongstad skal stengjast ved utgangen av 2018, etter å … Les mer