Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.08.2018

Gå til toppen

Toppen

AboutPer Anders Todal, Forfatter i Dag og Tid

Per Anders Todal

Per Anders Todal

Per Anders Todal er journalist i Dag og Tid.

Innlegg av Per Anders Todal

Hamna ved verdas ende

6. juli 2018 |

Mehamn er ein stad der ting blir sette på spissen. Tekst og foto: Per Anders Todal peranders@dagogtid.no Det er langt, dette landet. Fiskelukt og fuktig kulde møter meg så snart eg stig av Widerøe-flyet i Mehamn. Grytidleg denne junimorgonen reiste … Les mer

Mysteriet på Nordflanken

29. juni 2018 |

Det er ikkje berre lengten etter snø og kulde som driv US Marines til Troms.

Det er nye tider i nord. Opptil 700 soldatar frå det amerikanske marinekorpset skal trene ved Setermoen i Troms og ved Værnes i Trøndelag dei … Les mer

Stor strid om små flater

15. juni 2018 |

Det magiske talet 23 kjem til å endre livet til mange tusen statstilsette. 

Sjeldan har ein så kort tekst hatt så store konsekvensar for så mange: «For framtidige statlige kontorlokaler og for kontordelen i bygg til virksomheter med arealkrevende formål … Les mer

Plasten og fisken

8. juni 2018 |

Ei historie frå røyndomen først: Ein kar var på sin første tur som kokk på ein fiskarbåt i Barentshavet. Han samla samvitsfullt opp plastemballasjen som hopa seg opp, trykte søppelet saman så godt han kunne i eit lagerrom, og rekna … Les mer

Ei strålande fortid

25. mai 2018 |

Atomkraft er ein kostbar måte å berge verda på.

Mange sterke røyster hevdar at verda må satse på kjernekraft for miljøet si skuld. Eit atomkraftverk har ikkje andre klimagassutslepp enn dei som kjem frå bygginga av anlegget pluss uranutvinninga, og … Les mer

Kald krig blir heit

18. mai 2018 |

Også Iran og Israel nyttar Syria som slagmark for den gamle konflikten sin.

Fiendskapen mellom Israel og Iran har gjennom tiår vore kalla ein kald krig: Striden har blitt utkjempa gjennom hatefulle talar, væpna stråmenn og attentat. Men dei siste … Les mer

Stykkevis og heilt

23. mars 2018 |

Odd Nordstoga er framleis ein arbeidskar. Han skiftar berre ikkje akkord så ofte lenger.

Popstjernelivet er ikkje alltid så glamorøst. Den etterlyste kaffien dukkar ikkje opp, så Odd Nordstoga tek grep og set over ei kanne. Det er 8. mars, … Les mer

Eit spørsmål om fugl eller fisk

16. mars 2018 |

Ein ny studie tyder på at kylling utnyttar fôret betre enn oppdrettslaks gjer. Andre oppdrettfiskar kjem dårlegare ut enn grisen i fôrrekneskapen.

Det er ei etablert sanning i Noreg at laksen utnyttar fôret klart best av alle husdyr. Den kjende … Les mer

Eit rom for alle

9. mars 2018 |

Om truslar får drive folk vekk frå offentlegheita, er det eit farleg tilløp til fascisme, meiner Shabana Rehman Gaarder.

Denne veka trekte den unge debattanten Sumaya Jirde Ali seg frå 8. mars-markeringa i Bergen og frå eit bibliotekarrangement i Oslo. … Les mer

Kjempene vender ryggen mot nord

19. januar 2018 |

Oljegigantane har mista interessa for Barentshavet. Det lovar ikkje godt for framtida til oljelandet Noreg. 

Den nye regjeringsplattforma inneber lite nytt på oljefeltet, men Jeløya-erklæringa slår utvitydig fast det som låg i korta: Regjeringa vil ikkje opne for petroleumsverksemd eller … Les mer