Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 16.03.2018

Gå til toppen

Toppen

AboutPer Anders Todal, Forfatter i Dag og Tid

Per Anders Todal

Per Anders Todal

Per Anders Todal er journalist i Dag og Tid.

Innlegg av Per Anders Todal

Eit spørsmål om fugl eller fisk

16. mars 2018 |

Ein ny studie tyder på at kylling utnyttar fôret betre enn oppdrettslaks gjer. Andre oppdrettfiskar kjem dårlegare ut enn grisen i fôrrekneskapen.

Det er ei etablert sanning i Noreg at laksen utnyttar fôret klart best av alle husdyr. Den kjende … Les mer

Eit rom for alle

9. mars 2018 |

Om truslar får drive folk vekk frå offentlegheita, er det eit farleg tilløp til fascisme, meiner Shabana Rehman Gaarder.

Denne veka trekte den unge debattanten Sumaya Jirde Ali seg frå 8. mars-markeringa i Bergen og frå eit bibliotekarrangement i Oslo. … Les mer

Kjempene vender ryggen mot nord

19. januar 2018 |

Oljegigantane har mista interessa for Barentshavet. Det lovar ikkje godt for framtida til oljelandet Noreg. 

Den nye regjeringsplattforma inneber lite nytt på oljefeltet, men Jeløya-erklæringa slår utvitydig fast det som låg i korta: Regjeringa vil ikkje opne for petroleumsverksemd eller … Les mer

Putins brokete veneskare

12. januar 2018 |

Den autoritære Vladimir Putin har veksande appell i Vesten, også i Noreg.

Den politiske aksjekursen til Vladimir Putin har stige bratt i Europa dei siste åra. Den russiske presidenten er no ei erklært inspirasjonskjelde for høgrepopulistiske parti i mange EU-land. … Les mer

Prisen for maktspelet

5. januar 2018 |

Iran har gjort det godt i rivaliseringa med Saudi-Arabia. Men sponsinga av krigar og opprør andre stader i Midtausten har ein stor kostnad på heimebane.

I dette høvet kom egget først: Uroa i Iran skal ha starta med ein protest … Les mer

Oljepolitikken pressar opp norske utslepp

1. september 2017 |

Regjeringa vil presse oljeselskapa til å hente ut meir av ressursane i kvart felt. Dermed pressar ho òg opp dei norske CO2-utsleppa. 

Det er vanskeleg å ri to hestar samstundes, særleg når hestane spring kvar sin veg. Regjeringa har på … Les mer

Banen som nektar å døy

25. august 2017 |

TROMSØ: Etter 23 års dvale har spørsmålet om Nord-Noreg-banen vakna til live att. Men debatten har enno ikkje nådd Sør-Noreg.

«Vogn med plassreservering», står det på det vesle NSB-skiltet på veggen. Det er fredeleg søndagsstemning på Tromsø Jernbanestasjon, 3,48 meter … Les mer

Målar skrifta på veggen

18. august 2017 |

Kriminelle nettverk har teke over mykje av målarbransjen i Oslo. Politiet og regjeringa har svikta i kampen mot mafiaen, meiner journalist og forfattar Einar Haakaas. 

Om det framleis er nokon som reknar Noreg som eit gjennomsiktig, gjennomregulert og lovlydig samfunn, … Les mer

Skuleskryt på uvisst grunnlag

11. august 2017 |

Fallet i skulefråværet har vore ei skrytesak for regjeringa. Men i røynda veit ingen kor stort fråværet i vidaregåande skule er. 

I juli la Utdanningsdirektoratet fram tal som viste at dagsfråværet i norsk vidaregåande skule var redusert med 40 prosent, og … Les mer

Velferdskapitalismen

4. august 2017 |

Korleis har barnehagar og barnevern blitt noko av det mest lukrative ein investor kan satse på?

Kommersielle velferdstenester ser ut til å bli ei av dei store stridsspørsmåla i valkampen i haust. Éin grunn til dette er skandalar som den … Les mer