Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 16.12.2017

Gå til toppen

Toppen

AboutPer Anders Todal, Forfatter i Dag og Tid

Per Anders Todal

Per Anders Todal

Per Anders Todal er journalist i Dag og Tid.

Innlegg av Per Anders Todal

Oljepolitikken pressar opp norske utslepp

1. september 2017 |

Regjeringa vil presse oljeselskapa til å hente ut meir av ressursane i kvart felt. Dermed pressar ho òg opp dei norske CO2-utsleppa. 

Det er vanskeleg å ri to hestar samstundes, særleg når hestane spring kvar sin veg. Regjeringa har på … Les mer

Banen som nektar å døy

25. august 2017 |

TROMSØ: Etter 23 års dvale har spørsmålet om Nord-Noreg-banen vakna til live att. Men debatten har enno ikkje nådd Sør-Noreg.

«Vogn med plassreservering», står det på det vesle NSB-skiltet på veggen. Det er fredeleg søndagsstemning på Tromsø Jernbanestasjon, 3,48 meter … Les mer

Målar skrifta på veggen

18. august 2017 |

Kriminelle nettverk har teke over mykje av målarbransjen i Oslo. Politiet og regjeringa har svikta i kampen mot mafiaen, meiner journalist og forfattar Einar Haakaas. 

Om det framleis er nokon som reknar Noreg som eit gjennomsiktig, gjennomregulert og lovlydig samfunn, … Les mer

Skuleskryt på uvisst grunnlag

11. august 2017 |

Fallet i skulefråværet har vore ei skrytesak for regjeringa. Men i røynda veit ingen kor stort fråværet i vidaregåande skule er. 

I juli la Utdanningsdirektoratet fram tal som viste at dagsfråværet i norsk vidaregåande skule var redusert med 40 prosent, og … Les mer

Velferdskapitalismen

4. august 2017 |

Korleis har barnehagar og barnevern blitt noko av det mest lukrative ein investor kan satse på?

Kommersielle velferdstenester ser ut til å bli ei av dei store stridsspørsmåla i valkampen i haust. Éin grunn til dette er skandalar som den … Les mer

Norske sporvar i tranedans

30. juni 2017 |

Kampen om Syria har teke ei ny vending. Norske soldatar som skal bidra i kampen mot IS, risikerer å måtte slåst mot iranskstøtta milits og syriske regjeringsstyrkar. 

Kva driv dei eigentleg med, dei norske styrkane som skal vere bidraget vårt … Les mer

Jomfrujakt i Nordsjøen

23. juni 2017 |

Når over tjue norske ringnotbåtar samlar seg på ein liten flekk i Nordsjøen, ligg forklaringa i nederlandsk fiskerihistorie. 

Ein blodraud flekk lyser på den svarte skjermen. Er han stor nok? Skipper Einar Eidesvik rynkar panna. Han er skeptisk.

– Kva trur … Les mer

Garantiar med leie biverknader

16. juni 2017 |

Norsk eksportstøtte kan hjelpe utanlandske verft til å utkonkurrere norske, og har gjort norsk industri enda meir oljeavhengig.

Verda er full av paradoks, og her kjem to av dei. Nummer ein: Ei statleg garantiordning som vart laga for å hjelpe … Les mer

Ein temmeleg oppskrytt bjørn

9. juni 2017 |

Dei konvensjonelle styrkane til Russland er langt svakare enn Nato-landa sine, sjølv om vi held USA utanfor. 

For tida verkar det som om den kalde krigen er attende. Tilliten mellom Russland og Vesten er på eit lågmål. Under Vladimir Putin … Les mer

Når harpunen flyg

2. juni 2017 |

Døden kjem i form av 50 gram sprengstoff, med ein fart på 90 meter i sekundet. 

Vågekvalen er ei stillferdig kjempe. Han kan bli over ti meter lang og ni tonn tung, likevel er han vanskeleg å få auge på. … Les mer