Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

AboutPer Anders Todal, Forfatter i Dag og Tid

Per Anders Todal

Per Anders Todal

Per Anders Todal er journalist i Dag og Tid.

Innlegg av Per Anders Todal

Milliardgåva

12. oktober 2018 |

Gratisløyve skulle gje teknisk nyskaping i oppdrettsnæringa. Konsesjonar verde mange milliardar er delte ut, utan krav om at anlegga skal vere lusefrie eller hindre utslepp. Den norske oppdrettsnæringa er inne i ein økonomisk gullalder, men baksida av medaljen har blitt … Les mer

Draumen om makt

28. september 2018 |

Norsk UD vil ha fleire nordmenn i leiarstillingar i FN. Kvifor det, eigentleg?

Denne veka vart det kjent at Noreg i vår kutta støtta si til FN-organisasjonen Unesco for 2018 med 20 millionar – ein fjerdedel. Det skjedde etter at … Les mer

Ukjende farar i eit usynleg landskap

14. september 2018 |

Bresmeltinga i Noreg kan skape trugsmål som ingen overskodar i dag, meiner geolog Jostein Bakke.  

– At cruiseturistane ikkje kjem til å kunne sjå dei norske isbreane i framtida, er ikkje noko stort problem. Men smeltinga til breane kan … Les mer

Meir politi er ikkje nok

7. september 2018 |

Talet på politifolk i Noreg har gått rett til vêrs dei siste fem åra. Likevel blir det ropa om krise i politiet, og sakene hopar seg opp.

Høgre og Framstegspartiet lova å styrkje politiet monaleg om dei kom i regjering, … Les mer

Barnevernmysteriet

31. august 2018 |

Kvifor har barnevernet i vesle Noreg vekt så mykje sinne i så mange land?

Det norske ordet «barnevernet» har blitt eit internasjonalt omgrep dei siste åra. I ei lang rekkje land, frå Russland og Romania til India og Tyrkia, har … Les mer

Den store buklandinga

24. august 2018 |

Kor mange fleire milliardar skal Noreg bruke på bomkjøpet NH90?

I april 2004 sende NTB ut ei gladsak med tittelen «Forsvarets nye stolthet». Slik opna artikkelen: «Helikopteret stryker lavt over flyplassen, gjør noen halsbrekkende manøvrer i luften og lander med … Les mer

Hamna ved verdas ende

6. juli 2018 |

Mehamn er ein stad der ting blir sette på spissen. Tekst og foto: Per Anders Todal peranders@dagogtid.no Det er langt, dette landet. Fiskelukt og fuktig kulde møter meg så snart eg stig av Widerøe-flyet i Mehamn. Grytidleg denne junimorgonen reiste … Les mer

Mysteriet på Nordflanken

29. juni 2018 |

Det er ikkje berre lengten etter snø og kulde som driv US Marines til Troms.

Det er nye tider i nord. Opptil 700 soldatar frå det amerikanske marinekorpset skal trene ved Setermoen i Troms og ved Værnes i Trøndelag dei … Les mer

Stor strid om små flater

15. juni 2018 |

Det magiske talet 23 kjem til å endre livet til mange tusen statstilsette. 

Sjeldan har ein så kort tekst hatt så store konsekvensar for så mange: «For framtidige statlige kontorlokaler og for kontordelen i bygg til virksomheter med arealkrevende formål … Les mer

Plasten og fisken

8. juni 2018 |

Ei historie frå røyndomen først: Ein kar var på sin første tur som kokk på ein fiskarbåt i Barentshavet. Han samla samvitsfullt opp plastemballasjen som hopa seg opp, trykte søppelet saman så godt han kunne i eit lagerrom, og rekna … Les mer