Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 24.03.2017

Gå til toppen

Toppen

AboutKaj Skagen, Forfatter i Dag og Tid

Kaj Skagen

Kaj Skagen

Kaj Skagen er forfattar og fast skribent i Dag og Tid.

Innlegg av Kaj Skagen

Drikkegildet i Oslo

17. mars 2017 |

Sven Egil Omdal kunne like godt teke for seg føredraget til KrF-leiaren Knut Arild Hareide på Oslo Symposium, om det fyrst var strategisk retorikk han ville råka. 

Då den kristne journalisten Sven Egil Omdal for eit par veker sidan skreiv … Les mer

Eit skrømt går gjennom Det kvite huset

24. februar 2017 |

At det vert lagt så stor vekt på Trumps bisarre personlegdom og uroande retorikk, har smitta over på korleis vi oppfattar politikken hans.

Mange oppfattar Donald Trumps erobring av Det kvite huset som ei skam for USA og ein fare … Les mer

Ja, vi lyg for dykk

20. januar 2017 |

Samstundes som media lyfta fram Trumps lygner i valkampen i USA, senka dei krava til sanning når det gjaldt seg sjølve.

«Yes, I’d lie to you» var tittelen på ein mykje omtala artikkel i The Economist 10. september 2016. Artikkelen … Les mer

Rekneskapens time

11. november 2016 |

Stadig fleire vestlege veljarar opplever at demokratiet har utvikla seg til ei styreform der eit mindretal av folkesetnaden tek vare på eigne særinteresser på kostnad av fellesinteressene.

Når ein politisk, økonomisk og kulturell leiarskap lenge nok overser store nok delar … Les mer

Politikkens Bonnie & Clyde

4. november 2016 |

Same kor vi snur og vender på det, amerikanarane lit ikkje på ekteparet Clinton.

I ei meiningsmåling for NBC News frå 18. august seier berre 11 prosent av amerikanarane at dei reknar det å vera «ærleg og påliteleg» for å … Les mer

Trump og den nasjonal konservative revolusjonen

28. oktober 2016 |

Om Trump taper presidentvalet, vil det kunna bana vegen for eit nasjonalkonservativt maktskifte i USA.

Eitt av fleire høgdepunkt i den mest interessante amerikanske valkampen på lenge, var Hillary Clintons tale på ein LHBT-sponsorfest der dei beste plassane gjekk for … Les mer

Det nye «Noreg»

14. oktober 2016 |

Tendensen i eksamensoppgåvene norske elevar får, er at ideen om det nasjonale skal avslørast som ei falsk førestelling.

På 1800-talet trudde grundtvigianaren Ole Vig på ei norsk «folkeånd» som var utpeika av Gud til å rikja opp heile menneskeslekta med … Les mer

Då «vi» vart «dei andre»

7. oktober 2016 |

I Kosmos vert førindustrielle urfolk sette opp som ideal for moderne, teknologiske samfunn.

Frå slutten av 1960-åra vart nasjonsbygginga i skulemateriellet snudd frå lovprising av det norske til norsk sjølvkritikk. I forskingsmiljø vart det tala om ein norsk sjølvgodskap som … Les mer

Frå Noreg til kosmos

30. september 2016 |

Forflyttinga frå det nasjonale til det globale var eit av grunndraga i den nye ideologien som vart rådande i Noreg etter 1970.

Heilt inn i 1960-åra var mykje skulemateriell prega av nasjonal patriotisme. Byrgskapen over fridomsverket i 1814 og 1905 … Les mer

Lesebøkene som forma Noreg

16. september 2016 |

Gjennom lærarane og skulemateriellet prega den danske kulturfilosofen N.F.S. Grundtvig norsk skule heilt til 1960-åra og kan ha hatt like mykje å seia for grunnlegginga av norsk nasjonalkjensle som rørsla til Hans Nielsen Hauge, skriv Kaj Skagen i den nye … Les mer