Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.10.2017

Gå til toppen

Toppen

AboutKaj Skagen, Forfatter i Dag og Tid

Kaj Skagen

Kaj Skagen

Kaj Skagen er forfattar og fast skribent i Dag og Tid.

Innlegg av Kaj Skagen

Dei reine hendene

20. oktober 2017 |

Skal vi unnlate å nedkjempe pedofilnettverka, om vi ikkje kan gjere det på ein rein og god måte?

Laurdag 7. oktober offentleggjorde Verdens Gang og The Guardian kvar sin reportasje om same sak. Den britiske versjonen bygde totalt på materialet dei … Les mer

Ned i gjørma

8. september 2017 |

Når skitkastinga vert stoverein òg for dei som går i smoking, går politikken over i rein revirkamp.

I ei offentleg Facebook-ytring 3. september 2017 skreiv styreleiar i Norsk PEN, William Nygaard, at «blant våre rikspolitikere er det nok Sylvi Listhaug som … Les mer

Nokre råd til dei rådville

16. juni 2017 |

Twin Peaks er mystikk for folket.

Tidleg i fjernsynsserien Twin Peaks samlar FBI-agenten Dale Cooper den lokale politistyrken rundt ei flyttbar krittavle i skogen, og held eit kort føredrag om Tibet og buddhisme. Han forklarar landsbykonstablane at han rår over … Les mer

Hippiar ved makta i terrorens tid

21. april 2017 |

DEL 1

«Vi er ikkje redde», sver dei som er redde.

Jihadistisk terror i Europa har nådd eit historisk høgdepunkt. I 2014–16 vart 273 menneske drepne i slik terror i Europa, meir enn i alle tidlegare år til saman, med … Les mer

Ordskiftedommarane

31. mars 2017 |

Faktasjekkprosjektet Faktisk kjem venteleg snøgt til å gli frå leksikalske sanningar til politiske synspunkt.

Det såkalla faktasjekkprosjektet Faktisk, som NRK, Dagbladet og VG har gått saman om, kjem til å oppnå nett det dei på pressekonferansen 21. mars sa dei … Les mer

Drikkegildet i Oslo

17. mars 2017 |

Sven Egil Omdal kunne like godt teke for seg føredraget til KrF-leiaren Knut Arild Hareide på Oslo Symposium, om det fyrst var strategisk retorikk han ville råka. 

Då den kristne journalisten Sven Egil Omdal for eit par veker sidan skreiv … Les mer

Eit skrømt går gjennom Det kvite huset

24. februar 2017 |

At det vert lagt så stor vekt på Trumps bisarre personlegdom og uroande retorikk, har smitta over på korleis vi oppfattar politikken hans.

Mange oppfattar Donald Trumps erobring av Det kvite huset som ei skam for USA og ein fare … Les mer

Ja, vi lyg for dykk

20. januar 2017 |

Samstundes som media lyfta fram Trumps lygner i valkampen i USA, senka dei krava til sanning når det gjaldt seg sjølve.

«Yes, I’d lie to you» var tittelen på ein mykje omtala artikkel i The Economist 10. september 2016. Artikkelen … Les mer

Rekneskapens time

11. november 2016 |

Stadig fleire vestlege veljarar opplever at demokratiet har utvikla seg til ei styreform der eit mindretal av folkesetnaden tek vare på eigne særinteresser på kostnad av fellesinteressene.

Når ein politisk, økonomisk og kulturell leiarskap lenge nok overser store nok delar … Les mer

Politikkens Bonnie & Clyde

4. november 2016 |

Same kor vi snur og vender på det, amerikanarane lit ikkje på ekteparet Clinton.

I ei meiningsmåling for NBC News frå 18. august seier berre 11 prosent av amerikanarane at dei reknar det å vera «ærleg og påliteleg» for å … Les mer