Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.04.2017

Gå til toppen

Toppen

AboutJon Hustad, Forfatter i Dag og Tid

Jon Hustad

Jon Hustad

Jon Hustad er journalist i Dag og Tid. Han er også tidlegare lektor og utdanna historikar.

Innlegg av Jon Hustad

Utgiftsfesten

31. mars 2017 |

Sosialistisk Venstreparti slår til og med Kristeleg Folkeparti i overbod.

Dei som hadde samfunnsøkonomi på vidaregåande, er truleg leie av havregrautdømet, men det må til om ein skal hugsa lova om minkande grensenytte. Særleg viktig er lova om ein skal … Les mer

Framover i alle retningar

24. mars 2017 |

Venstre har laga eit floskelprogram. Det verkar som om programkomiteen har gjeve heilt opp.

Venstres program er på 191 sider, dobbelt så langt som gjennomsnittet for andre parti. Innhaldslista åleine er på fire sider, med ei skrift så lita at … Les mer

Biodrivstoff er ikkje svaret

17. mars 2017 |

Biodrivstoff skulle vera svaret på klimaproblema. I staden gjorde det klimaproblema verre. 

I si tid var den fremste forkjemparen for biodrivstoff klimaalarmisten Al Gore. Det er lenge sidan han snudde. I 2011 vedgjekk han at det var «eit mistak» å nytta … Les mer

Utopistane

10. mars 2017 |

Om Miljøpartiet Dei Grøne får gjennomslag for stortingsprogrammet sitt, vil Noreg få dramatisk mykje  høgre CO2-utslepp på ei rekkje ulike område dei komande tiåra.

Fyrst ei åtvaring: For nokre dagar sidan kom eg i snakk med ein sentral dansk politikar … Les mer

Eit mindre liberalistisk parti

3. mars 2017 |

Høgre har slutta å snakka om skatte- og utgiftskutt. I staden snakkar dei om distrikta og falske asylsøkjarar. 

Problemet med å vera eit statsberande parti med regjeringsmakt er at når du vil ha endring, så seier du samstundes at du … Les mer

Det nye Arbeidarpartiet er det gamle

24. februar 2017 |

Jens Stoltenberg bør ikkje lesa den nye programmet til Arbeidarpartiet. Då taper han nattesvevnen. 

Om ein vil skada ein sitjande eller komande statsminister, skal ein skryta hemningslaust av den førre, for å skriva om Trygve Bratteli. I Min … Les mer

Skogeigarpartiet

3. februar 2017 |

I framlegget til nytt partiprogram vender Senterpartiet attende til trerøtene.

Så er vi der i syklusen igjen. 2017 er stortingsvalår, og i år som i 2013 skal Dag og Tid og underskrivne melda partiprogramma. Held programma mål? Er dei konsekvente … Les mer

Opprør i SSB

27. januar 2017 |

SSB lagar Noregs beste økonomiske prognosar. Likevel krev eit utval at dei skal endra modellane. Toppforskarane Ådne Cappelen og Erling Holmøy protesterer. 

Vi journalistar har det med å bruka sterke ord, til dømes «krigstilstandar» om mindre konfliktar, og «rase» om … Les mer

Alt handlar ikkje om Listhaug

20. januar 2017 |

Mahad Abib Mahamud har mista statsborgarskapen sin. Og det er Sylvi Listhaug sin feil, seier norske medium. Der tek dei feil.

I over tretti år har innvandringspolitikken vore det mest kjenslevare som tenkjast kan i norsk politikk. Men det kjenslevare … Les mer

Det er ikkje alt som bør målast

13. januar 2017 |

Di meir vi snakkar om pengar og reglar, di dårlegare arbeidarar vert vi.

 

Gå ut og mål det som ikkje kan målast, sa Aristoteles, men han tenkte neppe på norske politikarar. Målstyring, nyliberalisme, new public management … Den moderne … Les mer