Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.10.2017

Gå til toppen

Toppen

AboutJon Hustad, Forfatter i Dag og Tid

Jon Hustad

Jon Hustad

Jon Hustad er journalist i Dag og Tid. Han er også tidlegare lektor og utdanna historikar.

Innlegg av Jon Hustad

Minusrenter til evig tid

20. oktober 2017 |

Sentralbankane har mista rytmen, og verda badar i gjeld.

Boka The Money Machine. How the City Works av briten Philip Coggan er den internasjonalt mest selde boka om moderne finansmarknader og renter. Boka har kome i ei rekkje utgåver sidan … Les mer

Nye tider

13. oktober 2017 |

Det er nesten ein sensasjon: Regjeringa har lagt fram eit nesten nøkternt statsbudsjett.

Fyrst ein observasjon: I minutta før framlegginga av statsbudsjettet klokka ti i går tok eg meg ein tur bort på Løvebakken. Der stod dei som vanleg før … Les mer

Framstegslandet

6. oktober 2017 |

ØRSTA: Sunnmøre var den mest kristne delen av Noreg. No er Frp og synda vorte størst.

Denne artikkelen skal handla om Framstegspartiet, men ikkje om innvandring og islam. Så no kan de pusta lettare. Artikkelen skal derimot handla om staden … Les mer

Framleis blåmåndag for Forsvaret

22. september 2017 |

Innanfor dei økonomiske rammene regjeringa har bede om å få frå Stortinget til Forsvaret, er det umogleg å berga Andøya. Forsvaret er framleis ikkje ein prioritert del av statsbudsjettet.

Ved sida av vedtaket om å leggja eit nytt … Les mer

Valets tapar

14. september 2017 |

Media var den store taparen i stortingsvalet. Det verste ein kommentator kan vera, er banal, men eg lyt likevel byrja med ei banal setning: Eg har aldri opplevd ein meir spanande valdag enn sist måndag. Men det var ikkje takka … Les mer

Rekordinnvandring under Listhaug

1. september 2017 |

Ja, Sylvi Listhaug har sendt ut rekordmange asylsøkjarar, men samstundes ligg innvandringa på rekordnivå. I år får truleg minst 20.000 frå den tredje verda opphald i Noreg.

Lat oss for ein gong skuld sjå bort frå retorikken, lat oss berre … Les mer

Då vi ikkje var vikingar likevel

25. august 2017 |

Vikingar var ikkje noko særmerkt for Norden. Overalt i Europa var vikingar synonymt med piratar, og også i Noreg gjorde dei fleste det dei kunne for å kjempa ned vikingplaga. Det meste vi har lært om vikingtida, er mytologi, syner … Les mer

Parasittnæringa

11. august 2017 |

Cruisenæringa betaler ikkje skatt, legg knapt att pengar i Noreg og er verdsleiande i ureining. Likevel vil staten og kommunane at næringa berre skal veksa.

Kva skal vi leva av etter oljen? Sei det, men mange meiner at turismen som … Les mer

Rik, rikare, Noreg

4. august 2017 |

For fyrste gong har finansformuen til staten passert ti billionar. Korleis skjedde det?

Det stundar mot val, og i Noreg, som alle andre stadar, handlar val og politikk om fordeling av pengar og ressursar. Men i Noreg handlar val verkeleg … Les mer

Om språk og lektorar

30. juni 2017 |

Etter lærarstreiken i 2014 vart det sett ned eit arbeidstidsutval. No har Norsk Lektorlag trekt seg frå sluttrapporten av di han er uklar og ikkje svarar på mandatet. «Samtidig må det tas høyde for at reflekterende fellesskap består av reflekterende … Les mer