Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 23.06.2017

Gå til toppen

Toppen

AboutJon Hustad, Forfatter i Dag og Tid

Jon Hustad

Jon Hustad

Jon Hustad er journalist i Dag og Tid. Han er også tidlegare lektor og utdanna historikar.

Innlegg av Jon Hustad

Vil skyte feil ulv

23. juni 2017 |

Ulvemotstandarane vil skyte ned mykje av bestanden i ulvesonene. Men dei fleste ulvane som har drepe sau i Noreg, har kome frå Sverige.

Det skal handla om ulv, som så ofte før i Noreg. Og lat oss berre seia det … Les mer

Hjorteplaga

9. juni 2017 |

HJØRUNDFJORDEN I ØRSTA: Aktive bønder får stadig meir hjort ned på markane. Sidan 1970 har den norske hjortestammen auka med over 1000 prosent.

Køyrer du frå Ørsta i retninga Sæbø og Hjørundfjorden på Søre Sunnmøre, passerer du etter om lag … Les mer

Ein pessimistisk terrorforskar

9. juni 2017 |

Thomas Hegghammer er kan henda Europas fremste terrorforskar. Han har inga tru på at den islamske terrorfaren forsvinn. 

Thomas Hegghammer er eit namn ein stadig vekk støyter på når ein les om islam, den arabiske verda og terror. Vi gidd … Les mer

A-lag og B-lag i Bonde-Noreg

2. juni 2017 |

Bønder tener svært godt, eller særs dårleg, alt etter kven ein spør.

 

I samfunnsøkonomien lærer ein at inntekt er ein funksjon av produktivitet: Di meir produktiv du er, di høgre inntekt får du. Kva er så produktivitet ein funksjon av? … Les mer

Milliard-Erna mot million-Gro

26. mai 2017 |

I 2007 var underskotet på statsbudsjettet før oljen på 1 milliard og 342 millionar kroner. I år snakkar vi om vel 250 milliardar. 

Kven ville du helst ha kjøpt bruktbil av? Erna Solberg, Jens Stoltenberg, Siv Jensen eller Kristin Halvorsen? … Les mer

Raudt er ikkje som dei hine

19. mai 2017 |

Raudt er ikkje ei politisk parti, det er eit testelaboratorium. 

Under førre valkamp for Stortinget vart Bjørnar Moxnes, leiar i Raudt, spurt om kva land i verda som var det mest ideelle samfunnet han kunne tenkja seg. Var det Venezuela? … Les mer

Då pengane reiste med ferja

12. mai 2017 |

Fallet i oljeprisen knekte nesten Per Sævik, men så fekk han kjøpa Fjord1 av Sogn og Fjordane fylkeskommune. No er han på ny rik, og Sogn og Fjordane fattigare.

Om ein spør den jamne mannen på Sunnmøre kva sunnmøring han … Les mer

By og land, mann mot mann

28. april 2017 |

Frp har vorte eit meir liberalistisk og ansvarleg parti. Men dei forstår framleis ikkje kva «samfunnsøkonomisk lønsamt» tyder.

Partiprogram minner om lærarplanar i skulen. Dei er fylte med ynske om kva som bør gjerast, og dei er så godt som … Les mer

Utgiftsfesten

31. mars 2017 |

Sosialistisk Venstreparti slår til og med Kristeleg Folkeparti i overbod.

Dei som hadde samfunnsøkonomi på vidaregåande, er truleg leie av havregrautdømet, men det må til om ein skal hugsa lova om minkande grensenytte. Særleg viktig er lova om ein skal … Les mer

Framover i alle retningar

24. mars 2017 |

Venstre har laga eit floskelprogram. Det verkar som om programkomiteen har gjeve heilt opp.

Venstres program er på 191 sider, dobbelt så langt som gjennomsnittet for andre parti. Innhaldslista åleine er på fire sider, med ei skrift så lita at … Les mer