Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.11.2018

Gå til toppen

Toppen

AboutJohn Peter Collett, Forfatter i Dag og Tid

John Peter Collett

John Peter Collett

John Peter Collett er professor i historie ved Universitetet i Oslo.

Innlegg av John Peter Collett

Listhaugs strid

26. oktober 2018 |

Legg vi saman det som Listhaug skriv i denne boka, er det vanskeleg å sjå at ho vil ta vare på Noreg som vi kjenner det.

Sakprosa Sylvi Listhaug: Der andre tier Kagge Forlag Noka stor lesaroppleving ventar ikkje den … Les mer

Nøgd og optimistisk

12. oktober 2018 |

Willochs ståstad er sigerherrens. Det gjekk slik han ynskte det.

Politikk Torbjørn Røe Isaksen og Kåre Willoch: Alt med måte. Politiske samtaler Cappelen Damm

Då professor og stortingspolitikar Anton Martin Schweigaard døydde i 1870, skreiv Aasmund Olavsson Vinje eit minneord … Les mer

Mannen som strevar åleine

5. oktober 2018 |

Målet for forfattaren er tydelegvis ikkje å gje eit bilete av Kristeleg Folkeparti. Han vil vise eit bilete av ein som søkjer å gjera det gode.

POLITIKK Knut Arild Hareide: Det som betyr noe. Et KrF for vår tid Aschehoug

Les mer

Comeback-Carl

16. desember 2016 |

Ein avgått partileiar som fyrst går i opposisjon i sitt eige parti, deretter trugar med å starta eit nytt parti, for så å verta renominert til Stortinget på lista til partiet han i si tid var leiar for – dette … Les mer

Endå ein story

1. september 2016 |

Etter mange år i reklamebransjen er det ikkje å undrast over at Ingebrigt Steen Jensen strevar med å forstå kva det er å vera ærleg. Sjølvbiografi Ingebrigt Steen Jensen: Steen i glasshus Kagge forlag 2016

«Storytelling er viktigst av alt», … Les mer

Oldemor i «Solør-hijab»

19. august 2016 |

Småjenter i hijab? Det er beintfram usømeleg. Men klassebilete frå oldemors tid tyder på at vi då meinte det motsette. Småjenter burde ha skaut på skulen, tykte vi då. Skal vi like gjerne forby det no?

Då eg voks opp … Les mer

Med fasiten i handa

25. september 2015 |

Når folk dreg på åra, vert dei interesserte i historie. Men få vert så entusiastiske som Kåre Willoch, som i ein alder av 87 år gjev ut ei bok om det ein kan læra av historia.

Les heile kommentaren i … Les mer

La læraren vera lærar

21. august 2015 |

Ein lærar må visast respekt som ein profesjonsutøvar, seier  Trond Giske.

Det er nye tankar frå det haldet.

Les heile kommentaren i papirutgåva til Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Samanslåing kan sikra grunnideala

22. mai 2015 |

Høgskulereforma kan vera ein god idé, men ikkje med den grunngjevinga som til no er lagd fram.

Les heile kommentaren i papiravisa eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Ei ordning som bed om synd

6. mars 2015 |

Vert ikkje ordninga for statsstønad til kyrkjesamfunn endra, kjem vi til å få fleire rundar med medlemsjuks – år etter år.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer