Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.11.2018

Gå til toppen

Toppen

AboutJan Inge Sørbø, Forfatter i Dag og Tid

Jan Inge Sørbø

Jan Inge Sørbø

Jan Inge Sørbø er professor i litteraturvitskap ved Høgskulen i Volda og fast kommentator i Dag og Tid.

Innlegg av Jan Inge Sørbø

Den raude fare

6. juli 2018 |

I ei tid då høgrepolitiske parti skiplar den politiske balansen i land etter land i Europa, ser ein på Bjørnar Moxnes som det største trugsmålet. I det gamle Sovjet blei det produsert ei rekkje systemkritiske vitsar. Her er ein av … Les mer

Det umisselege

11. mai 2018 |

Det hender eg blar meg ned gjennom kommentarfelta i nettdiskusjonar. Det kan vera ei rystande oppleving. Argumentasjon og usemje blir avløyst av skjellsord og stundom trugsmål.

Eg hugsar nokre linjer frå nyleg avdøde Arnold Eidslott: «Jeg flykter til katakombene/ Demagogens … Les mer

Hatretorikk og humanitet

2. februar 2018 |

Dette er ei bekymringsmelding. Viktige prinsipp i rettsstaten er truga. I dette tilfellet er det mest alvorlege kven trugsmålet kjem frå. Avsendaren er regjeringa Solberg.

I møtet med inhumane, kriminelle handlingar har ein i den norske tradisjonen lagt vekt på … Les mer

Jonas Gahr Støre er mannen

14. september 2017 |

Alt på valnatta var gribbane på plass: Dei ville sikra seg eit kjøtfullt stykke av Taparen. Ingen er som politiske kommentatorar når det gjeld å sparka dei som ligg nede. Den som låg nede denne gongen, var Jonas Gahr Støre, … Les mer

Verdiar som raudt kort

4. august 2017 |

Tidene skifter, og politikarane med dei.

Då Kjell Magne Bondevik oppnemnde Verdikommisjonen i januar 1998, vart han møtt med ein brotsjø av hån og latter. Ein kan diskutera kor mykje som kom ut av prosjektet, men at motviljen var stor, … Les mer

Stolt over Noregs flagg

19. mai 2017 |

Dersom flagget og nasjonaldagen blir overteke av ytre høgre, er det eit ran.

«Vi var, kan hende for første gang, stolt over Norges flag», skreiv Nordahl Grieg i 1922. Han skildrar kor glade sjøfolka var då dei kom inn på … Les mer

Realisme og håp

23. desember 2016 |

Det er ingen stad det skjer så mykje gale som i verda, seier dei på Sunnmøre.

«Det er vanskeleg å finna argument mot det.» Denne gamle replikken har dukka opp frå folkedjupet i haust. Brutaliteten i krigane, rå­­skapen i terrorismen … Les mer

Brotet med folket

25. november 2016 |

Det er ei krise i vestlege demokrati, og vi ser det på begge sider av Atlanteren. Ei forklaring som ser ut til å slå gjennom, er at det er elitane si skuld. Folk har ikkje tillit til elitane, difor er … Les mer

Ytringsrom og sjikane

8. september 2016 |

Vi høyrer stadig ein påstand: No er det endeleg blitt lov til å snakka høgt om ting som var forbode før. Ytringsrommet har blitt større. Dei som seier dette, er primært opptekne av innvandringa. Det som var forbode før, … Les mer

Konservatismens død

8. juli 2016 |

Høgresida er ikkje lenger konservativ og varsam, men vil ha eit uavbrote reformarbeid. Dei vil riva ned etablerte ordningar i høgt tempo.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Les mer