Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 16.03.2018

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avHåvard Rem, Forfatter i Dag og Tid

Kvikksylv og sylvpapir

9. mars 2018 |

WEST END: Som 21-åring freista Bob Dylan lukka som skodespelar i London. No trekkjer songane hans fulle teaterhus i byen. 

I London lavar snøen ned og frosten bit. Gufsen frå Themsen går gjennom kleda. Inne i The Globe, det rekonstruerte … Les mer

Kraftpatriotane

23. februar 2018 |

PYEONGCHANG: Slik dei norske utøvarane tek flest medaljar, får dei norske publikummarane mest merksemd. Men så sjåvinistiske som sørkoreanarane vert me nok aldri.

Det overfylte nattoget fór vestover på eit jarnbanespor frå Japanhavet til Gulehavet. Ein politimann freista å åla … Les mer

Dei kvite leikane

9. februar 2018 |

SEOUL: Sør-Korea ligg i det nordlege beltet kring kloden der det i om lag 100 år har vore arrangert vinter-OL.

Alt i lufthamna utanfor Oslo skjønar eg at dette ikkje vert ei vanleg Asia-ferd. Det er gjerne ikkje mykje bagasje … Les mer

Eit skriftemål for æva

19. januar 2018 |

TOSCANA: Trusskiftet i dag går djupare enn reformasjonen. No gjeld det ei 2000 år gamal førestilling om æveleg liv.  

Skriftemål snakka eg mykje med dei unge om då eg budde i Italia på 1980-talet og sakramentet framleis var viktig … Les mer

Luther, Marx og Wojtyla

5. januar 2018 |

KRAKOW: Kombinasjonen av protestantisme og marxisme har synt seg som ei uvanleg vellukka oppskrift på avkristning.

Kristentrua i Europa er meir svekt i protestantiske enn i katolske land. Om ein ser på avkristninga som eit gode eller vonde, kan ein … Les mer

Der religion og nasjon er eitt

29. desember 2017 |

WARSZAWA: Det mest katolske og konservative landet i Europa i dag var ein gong det mest liberale og opne.

Eg er i hovudstaden i eit land som i dag er meir katolsk enn Italia og Spania. Det er ein vanleg … Les mer

Bibelsoga på sagaøya

8. desember 2017 |

AKUREYRI: Heilt nord på Island møter eg ein nytenkjande prest som har vorte kjend på heile øya, utan å fylla si eiga kyrkje. 

–Somme meiner at borna sjølve må få velja; at barnedåp ikkje er rett av di foreldra då … Les mer

Tønes med Hovland og skjegg

1. desember 2017 |

To fiskarsøner frå Egersund-kysten driv ein bygderevy med songar som stundom får språk- og musikkprisar og vert sungne over heile landet. 

Jau, songtekstar har aller nådigast fått innpass i den litterære verda, etterkvart med eigen Spellemann-kategori, i fjor jamvel med … Les mer

– Venstresida vart overmanna

24. november 2017 |

– Ei antiimperialistisk venstreside gjekk inn i eit bistandsssystem der retorikk om kamp mot fattigdom og for universelle verdiar herska, seier Terje Tvedt.

– Ideen om at bistanden representerte universelle verdiar og ein universell utviklingsstrategi, voks ut av eit bistandssystem … Les mer

Ellen og dei 85.000

17. november 2017 |

Ellen Wisløff har på få år vorte den fremste poesiformidlaren i Noreg. Sundag byrjar diktprogrammet hennar i NRK P2.

Ren Poesi, Instagram-kontoen hennar, nærmar seg eit sekssifra tal følgjarar. Ein av diktantologiane hennar har selt i meir enn 30.000 eksemplar. … Les mer