Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.04.2017

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avHåvard Rem, Forfatter i Dag og Tid

Ribba i Roubaix

21. april 2017 |

ROUBAIX: I den forfalne industribyen er det særs høgt nivå på både arbeidsløysa, fattigdomen, heimesitjarprosenten og den internasjonale kunsten som vert stilt ut. 

Du lyt vita kvifor du dreg til Roubaix. Dei kjem til å spørja deg. Ikkje minst om … Les mer

Eigenrådig og populær

7. april 2017 |

Dylan lit ikkje på publikum. Me lit ikkje på han. Difor vert kvart møte spanande.

Den 76 år gamle Bob Dylan er ein harding. Det einaste som har knekt han, var dei lange turneane kring 1965 og 1980. Turnélivet tok … Les mer

Den europeiske bjøllesauen

24. mars 2017 |

Nederland vert kalla den politiske bjøllesauen i Europa. Det er der nye rørsler syner seg. Difor vert valresultatet granska minst like nøye som fjorårsvala i Storbritannia og USA. 

Då romarane ville erobra Nord-Europa heilt opp til Nordsjøen, leid dei for … Les mer

Islamfrykt og EU-tillit

17. mars 2017 |

For nederlendarane handla ikkje valet om Geert Wilders, men om å kombinera ein fastare innvandringspolitikk med stabilitet og eit godt tilhøve til EU.

Eit val i Nederland tyder til vanleg ikkje så mykje. Røystene vert delte på nær tretti små … Les mer

Nærleik til 2017

10. mars 2017 |

Eg har reist i mange muslimske land, men aldri møtt eit slikt moderne mangfald som i hovudstaden i Malaysia – verda anno 2017.

Om nokon du er glad i, byrjar å syna teikn på islamfrykt og meine at muslimske land … Les mer

Kjærleiken til vestlege

3. februar 2017 |

Kvifor er søraustasiatiske minoritetar så venleg innstilte til vestlege? Har dei gløymt kolonitida? Nei, dei vestlege har ofte vore det einaste vernet deira mot ein valdeleg majoritet. 

På den internasjonale yachtklubben i Yangon nyt nokre skandinavar solnedgangen over Inya-sjøen. Dei … Les mer

Ikkje mannleg eige

13. januar 2017 |

Kvifor kjem søraustasiatiske land så høgt på lista over gode land for kvinner? Og kvifor står søraustasiatiske kvinner for mesteparten av blandingsinnvandringa til Noreg?

Når eg forlèt Thailands fyrste hovudstad, Sukhothai, dreg eg nordaustover til storbyen Udon Thani. Eg skal … Les mer

Thai tyder fri

6. januar 2017 |

Thailand har aldri vore underlagt korkje kolonimaktar, kristendom, koran eller kommunisme. Som det einaste i verda? I det minste som det einaste på halvøya.

Øvst i flytrappa vert eit kjært muskulært minne vekt til live. Frå den augneblinken eg går … Les mer

Då Dylan flekte tenner

16. desember 2016 |

«I det året eg vart fødd, var det faktisk ingen som vart vurdert som gode nok til å vinna denne Nobelprisen», skreiv Bob Dylan i Nobel-talen sin. Kva meinte han?

Då svenske aviser omtala Nobel-festen laurdag, sa dei seg nøgde … Les mer

Festivalen som les og tolkar historia

2. desember 2016 |

WOODLAND I NAMSOS: Når reisefylgjet landar på Værnes lufthamn ved Trondheim, vert me henta i ein bil som skal ta oss dei femten mila til Namsos. Nokre kjem frå Oslo, nokre heilt frå Woodstock. Sjåføren er den originale Prudence-sjåføren som … Les mer