Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.08.2017

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avHåvard Rem, Forfatter i Dag og Tid

Heimstadlære

18. august 2017 |

Få stader kjenner eg meg så heime som på Sørlandsbanen, ei togline som bestefar min var med og bygde for 80 år sidan. 

Det er ikkje nødvendigvis eit paradoks at Noreg, som eit av verdas rikaste land, ikkje har teke … Les mer

Fem motiv for å myrda

9. juni 2017 |

Eg vart nøydd til å svara då ein ungdom spurde meg: Kvifor drep dei? 

Frå min ståstad ser eg fem mogelege motiv for den jihadistiske terroren. Dei kan opptre kvar for seg, men heng saman som fingrane på ei hand, … Les mer

Dei unge i sentrum

12. mai 2017 |

Det unge franske vertskapet mitt var godt nøgd med Macron-siger. Hjå dei endå yngre veljarane er han ikkje fyrsteval. 

Eg fylgjer dei franske valsendingane på landsbygda utanfor Toulouse sørvest i landet, heime hjå eit par som i oppveksten hadde landsfaderlege … Les mer

Mot integrering og for meir innvandring – eller motsett

5. mai 2017 |

Dei som vil ha meir innvandring, har vorte mot integrering. Dei som ikkje vil ha meir innvandring, har vorte for integrering. 

For andre gong står venstresida utan kandidat når Frankrike skal velja president. I 2002 var oppslutninga svekt etter 11. … Les mer

Ribba i Roubaix

21. april 2017 |

ROUBAIX: I den forfalne industribyen er det særs høgt nivå på både arbeidsløysa, fattigdomen, heimesitjarprosenten og den internasjonale kunsten som vert stilt ut. 

Du lyt vita kvifor du dreg til Roubaix. Dei kjem til å spørja deg. Ikkje minst om … Les mer

Eigenrådig og populær

7. april 2017 |

Dylan lit ikkje på publikum. Me lit ikkje på han. Difor vert kvart møte spanande.

Den 76 år gamle Bob Dylan er ein harding. Det einaste som har knekt han, var dei lange turneane kring 1965 og 1980. Turnélivet tok … Les mer

Den europeiske bjøllesauen

24. mars 2017 |

Nederland vert kalla den politiske bjøllesauen i Europa. Det er der nye rørsler syner seg. Difor vert valresultatet granska minst like nøye som fjorårsvala i Storbritannia og USA. 

Då romarane ville erobra Nord-Europa heilt opp til Nordsjøen, leid dei for … Les mer

Islamfrykt og EU-tillit

17. mars 2017 |

For nederlendarane handla ikkje valet om Geert Wilders, men om å kombinera ein fastare innvandringspolitikk med stabilitet og eit godt tilhøve til EU.

Eit val i Nederland tyder til vanleg ikkje så mykje. Røystene vert delte på nær tretti små … Les mer

Nærleik til 2017

10. mars 2017 |

Eg har reist i mange muslimske land, men aldri møtt eit slikt moderne mangfald som i hovudstaden i Malaysia – verda anno 2017.

Om nokon du er glad i, byrjar å syna teikn på islamfrykt og meine at muslimske land … Les mer

Kjærleiken til vestlege

3. februar 2017 |

Kvifor er søraustasiatiske minoritetar så venleg innstilte til vestlege? Har dei gløymt kolonitida? Nei, dei vestlege har ofte vore det einaste vernet deira mot ein valdeleg majoritet. 

På den internasjonale yachtklubben i Yangon nyt nokre skandinavar solnedgangen over Inya-sjøen. Dei … Les mer