Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avHåvard Rem, Forfatter i Dag og Tid

Ein tapt idyll

31. august 2018 |

GÖTEBORG: Historia om Alan fortel kvifor svenske veljarar for fyrste gong reknar lov og orden som ei av dei aller viktigaste valsakene. Men S er ikkje lenger tryggleikspartiet.

Eldsjeler kan gjera ein skilnad, som brørne Amin, mellom vener Snipp og … Les mer

Tagnad og uvisse

24. august 2018 |

INLANDSBANAN: Svenske folkerørsler har styrt utanom styringspartia og vorte småparti. Men eitt av dei er no stort. Difor vert uvissa før valet større etter. 

Togføraren på Inlandsbanan ristar på hovudet der me køyrer sørover frå Norrbotten og Västerbotten mot Jämtland … Les mer

Frå skogbrannar til bilbrannar

17. august 2018 |

INLANDSBANAN: Svenske politikarar har alltid funne blokkoverskridande løysingar i krig og krise, men veit ikkje korleis dei skal handtera eit stort SD. 

På Ofotbanen står kinesaren ved togvindauga. Den norske delen av Malmbanan mellom Narvik og Luleå er rekna som … Les mer

Lag och ordning

6. juli 2018 |

I VM-historia er Sverige mellom dei fremste fotballnasjonane, langt større enn England, som dei møter i morgon, og med fleire sluttspel enn resten av Norden til saman. Mindre enn to månader før eit uvanleg ope og spanande riksdagsval i Sverige … Les mer

G8-landa slit

22. juni 2018 |

Den svake fyrsterunden til favorittane kan endra ein djupstruktur i VM-dramaturgien. 

Før me ser på fyrste og andre runden i gruppespelet, lyt me ta eit steg attende og spørja: Kvifor er eit fotball-VM den største hendinga i verda målt i … Les mer

Trehundreårskrigen

15. juni 2018 |

HEILT TEXAS: Medan hardt einevelde sytte for valdsmonopol i Skandinavia, stod USA i ein multietnisk, lovlaus 300-årskrig.

Third Coast er namnet på den store musikkfestivalen som nett har gått føre seg i Galveston i Texas – eit namn som vil … Les mer

Navahonasjonen

1. juni 2018 |

Window Rock: Vindaugeklippen er hovudstad og tingstad i det største autonome området som noko nordamerikansk urfolk rår over.

Toget fer vidare vestover mot California og Stillehavet, men eg skal snart gå av for å møta navahoar i hovudstaden deira, Window … Les mer

Sut og lindring i Las Vegas

25. mai 2018 |

Om få år er 630.000 amerikanarar sysselsette i marihuana-industrien – om lag like mange som skal døy av opioidoverdosar. 

Eg vert overraska når riksavisa skriv om plassen der eg snart skal gå av toget. Nemner dei Las Vegas, er det … Les mer

Vestanfor Mississippi

18. mai 2018 |

Det var president Nixon som greip inn og berga persontoga i det som ein gong i tida var verdas største jarnbanenasjon.

Sørlendingane – dei av oss som ikkje utvandra – skårar lågast i mobilitetsundersøkingar. Med amerikanarane er det motsett. Etter … Les mer

Nattoget til Chicago

11. mai 2018 |

NEW YORK: Om bord på Lake Shore Limited skjønar eg at det ikkje var jarnbanen, men ein kanal som gjorde New York til New York.

–Kule klede, seier eg der me står i skumringa på perrongen i Albany, hovudstaden i … Les mer