Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 21.03.2017

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avHåvard Rem, Forfatter i Dag og Tid

Islamfrykt og EU-tillit

17. mars 2017 |

For nederlendarane handla ikkje valet om Geert Wilders, men om å kombinera ein fastare innvandringspolitikk med stabilitet og eit godt tilhøve til EU.

Eit val i Nederland tyder til vanleg ikkje så mykje. Røystene vert delte på nær tretti små … Les mer

Nærleik til 2017

10. mars 2017 |

Eg har reist i mange muslimske land, men aldri møtt eit slikt moderne mangfald som i hovudstaden i Malaysia – verda anno 2017.

Om nokon du er glad i, byrjar å syna teikn på islamfrykt og meine at muslimske land … Les mer

Kjærleiken til vestlege

3. februar 2017 |

Kvifor er søraustasiatiske minoritetar så venleg innstilte til vestlege? Har dei gløymt kolonitida? Nei, dei vestlege har ofte vore det einaste vernet deira mot ein valdeleg majoritet. 

På den internasjonale yachtklubben i Yangon nyt nokre skandinavar solnedgangen over Inya-sjøen. Dei … Les mer

Ikkje mannleg eige

13. januar 2017 |

Kvifor kjem søraustasiatiske land så høgt på lista over gode land for kvinner? Og kvifor står søraustasiatiske kvinner for mesteparten av blandingsinnvandringa til Noreg?

Når eg forlèt Thailands fyrste hovudstad, Sukhothai, dreg eg nordaustover til storbyen Udon Thani. Eg skal … Les mer

Thai tyder fri

6. januar 2017 |

Thailand har aldri vore underlagt korkje kolonimaktar, kristendom, koran eller kommunisme. Som det einaste i verda? I det minste som det einaste på halvøya.

Øvst i flytrappa vert eit kjært muskulært minne vekt til live. Frå den augneblinken eg går … Les mer

Då Dylan flekte tenner

16. desember 2016 |

«I det året eg vart fødd, var det faktisk ingen som vart vurdert som gode nok til å vinna denne Nobelprisen», skreiv Bob Dylan i Nobel-talen sin. Kva meinte han?

Då svenske aviser omtala Nobel-festen laurdag, sa dei seg nøgde … Les mer

Festivalen som les og tolkar historia

2. desember 2016 |

WOODLAND I NAMSOS: Når reisefylgjet landar på Værnes lufthamn ved Trondheim, vert me henta i ein bil som skal ta oss dei femten mila til Namsos. Nokre kjem frå Oslo, nokre heilt frå Woodstock. Sjåføren er den originale Prudence-sjåføren som … Les mer

Guds smuglarar

25. november 2016 |

Korleis har dei utvikla seg sidan 1970-åra, og kvar går dei no, dei ulovlege kjellarforsamlingane i Ungarn som far min vitja kvart einaste år?

Eit par dagar før folkerøystinga i Ungarn i oktober gjekk eg i hotellrommet i Budapest og … Les mer

Leonard Cohen: Poetpresten med den lækjande røysta

18. november 2016 |

Slik røysta var eit element i vurderinga av Nobelprisen i litteratur til Bob Dylan, er ho sentral i det poetiske uttrykket til Leonard Cohen (1934–2016), vel den einaste lyrikaren som har gjeve ut både diktbøker og musikkalbum på høgt, internasjonalt … Les mer

Islamfri sone

11. november 2016 |

Sverige har same folketal som Ungarn, men hundre gonger så mange muslimar. Ungarn har fem tusen og vil ikkje ha fleire. Muslimane vil heller ikkje bu i Ungarn.

Kvifor heldt Ungarn folkerøysting om innvandring? Dette ville eg finna ut av. … Les mer