Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 20.10.2017

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avHåvard Rem, Forfatter i Dag og Tid

Toget mellom verdshava

20. oktober 2017 |

Kvar gong eg legg ut på ei av dei lengste togferdene i verda, vert eg som ein liten gut att. 

Tysdag 17. oktober var ein australsk merkedag. Då var det 100 år sidan det store kontinentet vart forbunde med éi … Les mer

Lawson, Dylan og Cave

29. september 2017 |

Frå Festival Hall i moderne Melbourne er det kort veg og eit stort sprang til den vesle westernbyen der Nick Cave voks opp.

I Australia er skilnaden på by og bygd større enn heime. Millionbyane er meir moderne, og utkantstroka mindre. … Les mer

Avmønstring i Melbourne

22. september 2017 |

Det var her Niels Larsen forlét briggen og fortida for å finna gull. I dag er millionbyen kulturhovudstaden i ein verdsdel.

Det var siste gongen eg kom til ein verdsdel for fyrste gong. Eg hadde vore … Les mer

Kvinneopprør i ei lukka verd

8. september 2017 |

Ei kvinne på 22 år har utfordra kommandolinene i ein nasjonal bastion. 

Elitefotballen er ei verd i verda, der me framleis er i krig med Sverige. Som i eit historisk spel har militære metaforar og eit aggressivt nasjonsomgrep overlevd, saman … Les mer

Meisterleg attdikting

25. august 2017 |

Vår store attdiktar har vore på Island. 

LYRIKK JOHANNES GJERDÅKER: Glimesteinar frå islandsk visetradisjon SAMLAGET

Ei ny samling attdiktingar av Johannes Gjerdåker (f. 1936) er ei stor hending i norsk lyrikk. Som den største nolevande attdiktaren i Noreg har han … Les mer

Heimstadlære

18. august 2017 |

Få stader kjenner eg meg så heime som på Sørlandsbanen, ei togline som bestefar min var med og bygde for 80 år sidan. 

Det er ikkje nødvendigvis eit paradoks at Noreg, som eit av verdas rikaste land, ikkje har teke … Les mer

Fem motiv for å myrda

9. juni 2017 |

Eg vart nøydd til å svara då ein ungdom spurde meg: Kvifor drep dei? 

Frå min ståstad ser eg fem mogelege motiv for den jihadistiske terroren. Dei kan opptre kvar for seg, men heng saman som fingrane på ei hand, … Les mer

Dei unge i sentrum

12. mai 2017 |

Det unge franske vertskapet mitt var godt nøgd med Macron-siger. Hjå dei endå yngre veljarane er han ikkje fyrsteval. 

Eg fylgjer dei franske valsendingane på landsbygda utanfor Toulouse sørvest i landet, heime hjå eit par som i oppveksten hadde landsfaderlege … Les mer

Mot integrering og for meir innvandring – eller motsett

5. mai 2017 |

Dei som vil ha meir innvandring, har vorte mot integrering. Dei som ikkje vil ha meir innvandring, har vorte for integrering. 

For andre gong står venstresida utan kandidat når Frankrike skal velja president. I 2002 var oppslutninga svekt etter 11. … Les mer

Ribba i Roubaix

21. april 2017 |

ROUBAIX: I den forfalne industribyen er det særs høgt nivå på både arbeidsløysa, fattigdomen, heimesitjarprosenten og den internasjonale kunsten som vert stilt ut. 

Du lyt vita kvifor du dreg til Roubaix. Dei kjem til å spørja deg. Ikkje minst om … Les mer