Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 16.12.2017

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avHåvard Rem, Forfatter i Dag og Tid

Bibelsoga på sagaøya

8. desember 2017 |

AKUREYRI: Heilt nord på Island møter eg ein nytenkjande prest som har vorte kjend på heile øya, utan å fylla si eiga kyrkje. 

–Somme meiner at borna sjølve må få velja; at barnedåp ikkje er rett av di foreldra då … Les mer

Tønes med Hovland og skjegg

1. desember 2017 |

To fiskarsøner frå Egersund-kysten driv ein bygderevy med songar som stundom får språk- og musikkprisar og vert sungne over heile landet. 

Jau, songtekstar har aller nådigast fått innpass i den litterære verda, etterkvart med eigen Spellemann-kategori, i fjor jamvel med … Les mer

– Venstresida vart overmanna

24. november 2017 |

– Ei antiimperialistisk venstreside gjekk inn i eit bistandsssystem der retorikk om kamp mot fattigdom og for universelle verdiar herska, seier Terje Tvedt.

– Ideen om at bistanden representerte universelle verdiar og ein universell utviklingsstrategi, voks ut av eit bistandssystem … Les mer

Ellen og dei 85.000

17. november 2017 |

Ellen Wisløff har på få år vorte den fremste poesiformidlaren i Noreg. Sundag byrjar diktprogrammet hennar i NRK P2.

Ren Poesi, Instagram-kontoen hennar, nærmar seg eit sekssifra tal følgjarar. Ein av diktantologiane hennar har selt i meir enn 30.000 eksemplar. … Les mer

Toget mellom verdshava

20. oktober 2017 |

Kvar gong eg legg ut på ei av dei lengste togferdene i verda, vert eg som ein liten gut att. 

Tysdag 17. oktober var ein australsk merkedag. Då var det 100 år sidan det store kontinentet vart forbunde med éi … Les mer

Lawson, Dylan og Cave

29. september 2017 |

Frå Festival Hall i moderne Melbourne er det kort veg og eit stort sprang til den vesle westernbyen der Nick Cave voks opp.

I Australia er skilnaden på by og bygd større enn heime. Millionbyane er meir moderne, og utkantstroka mindre. … Les mer

Avmønstring i Melbourne

22. september 2017 |

Det var her Niels Larsen forlét briggen og fortida for å finna gull. I dag er millionbyen kulturhovudstaden i ein verdsdel.

Det var siste gongen eg kom til ein verdsdel for fyrste gong. Eg hadde vore … Les mer

Kvinneopprør i ei lukka verd

8. september 2017 |

Ei kvinne på 22 år har utfordra kommandolinene i ein nasjonal bastion. 

Elitefotballen er ei verd i verda, der me framleis er i krig med Sverige. Som i eit historisk spel har militære metaforar og eit aggressivt nasjonsomgrep overlevd, saman … Les mer

Meisterleg attdikting

25. august 2017 |

Vår store attdiktar har vore på Island. 

LYRIKK JOHANNES GJERDÅKER: Glimesteinar frå islandsk visetradisjon SAMLAGET

Ei ny samling attdiktingar av Johannes Gjerdåker (f. 1936) er ei stor hending i norsk lyrikk. Som den største nolevande attdiktaren i Noreg har han … Les mer

Heimstadlære

18. august 2017 |

Få stader kjenner eg meg så heime som på Sørlandsbanen, ei togline som bestefar min var med og bygde for 80 år sidan. 

Det er ikkje nødvendigvis eit paradoks at Noreg, som eit av verdas rikaste land, ikkje har teke … Les mer