Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.06.2018

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avAndreas Hompland, Forfatter i Dag og Tid

Dei to regimenta i departementet

20. april 2018 |

Det er ikkje statsforvaltninga si oppgåve å selja partipolitikk og få statsråden til å skina.

Byråsjefen har fått to nye heltar: Anne Kari Lande Hasle og Michael Tetzschner – den første pensjonert departementsråd, den andre flytta frå Stortingets kontroll- og … Les mer

Nyttige tal og relevante tabellar

10. november 2017 |

Paradoksale sengekameratar er i politisk strid om den statistiske modellmakta.

Byråsjefen er forbanna. Rett nok har han vore plaga av sjølvmedvitne og arrogante sosialøkonomar som alltid veit at dei veit best. Dei vrangaste er i Byrået. Dei lar seg ikkje … Les mer

Bladstyraren har fått sluttpakke

27. oktober 2017 |

Dei som ikkje sit på redaktørkrakken for å tena folket, men for å tena pengar for eigarane. 

Avisredaktørar har vore viktige figurar i norsk historie: Friele, Berner, Thomessen, Tranmæl. Dei hadde ei røyst og ein styrande penn i det offentlege … Les mer

Ugreie parlamentariske situasjonar

29. september 2017 |

To moglege scenario for korleis Trine Skei Grande kan enda som kunnskapsminister.

Etter valet har den grøne Trine Skei Grande og den gule Knut Arild Hareide fortalt eventyr og svara «økseskaft» på alle spørsmål om kva som skjer i stolleiken … Les mer

Innovative pilegrimsvandrarar

11. august 2017 |

Konkurrerande forteljingar om Olav Haraldsson er meir enn eit spel for den forkledde statskyrkja.

På armlengds avstand skal kulturminister Linda Cathrine Hoftstad Helleland (LCHH) føra tilsyn med den norske folkekyrkja. Til jul sende ho ut eit trøystande brev om skilsmålet … Les mer

Dei heimlause folkekyrkjesakene

26. mai 2017 |

Oppgjeret etter skiljet mellom kyrkje og stat kjem til å enda i ein dragkamp om pengar.

Christian III slo to fluger i éin smekk i 1537: Noreg blei eit lydrike under danskekongen, og han tvinga gjennom den lutherske reformasjonen. Kongen … Les mer

Høgres omstilling og tapte bunad

10. mars 2017 |

Partiet ber stadig på draumen om dei lykkelege åra då Willoch og Norvik var eit radarpar. 

Høgres lykkelege år i nyare tid var rundt 1980. Då var Kåre Willoch statsminister i ei reinspikka Høgreregjering, og partiet surfa på ei bølgje. … Les mer

Så kom skrubben laskande fram

17. februar 2017 |

Ulven må kjempa mot sitt dårlege rykte som skurk i folklore,  popkultur og bygdepolitikk.

Øyrekviskraren hadde ein finger med i spinnet då Erna blei send på signingsferd i slede til Innlandet for å redusera skadepotensialet i Hedmark Høgre. Det såg … Les mer

Glupsk og smilande ulveparti

10. februar 2017 |

Samlingspartiet mot sentrumseliten i skjeringspunktet mellom bonde, bygd og nasjon.

Bladstyraren kan sin Stein Rokkan så godt at han kjenner att motsetnaden mellom sentrum og periferi der ingen skulle tru at nokon kunne lukta slikt. Bladstyraren forstår instinktivt den folkelege … Les mer

Therese Johaugs tapte ære

27. januar 2017 |

Idrettsjussen har sine eigne reglar: Du er skuldig til du har bevist at du er uskuldig.

Ho blei tatt for clostebol, men treng ikkje gå i kloster av den grunn. Ho er subjektivt uskuldig, men hadde objektivt ansvar for spor … Les mer