Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.08.2018

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avEva Aalberg Undheim, Forfatter i Dag og Tid

Turismens plage

10. august 2018 |

Lokalbefolkning fortvilar over turistar som tek seg til rette, forsøplar og forureinar. Men turismen veks og skal vekse endå meir.

Det er fleire enn Per Sandberg som har vore på tur i sommar. I fjor var det rekordår for norsk … Les mer

Etterlyser norsk reaksjon

3. august 2018 |

Havrettsjurist Alla Pozdnakova meiner at Israels bording av den norske båten «Kårstein» er eit brot med folkeretten, og at norske styresmakter burde protestere.

Den norskregistrerte båten «Kårstein» vart sundag kveld borda av soldatar frå den israelske marinen då han var … Les mer

Siger som smuldra

6. juli 2018 |

Asylvedtaket i fjor skulle gje 220 mindreårige ein ny sjanse og hindre at folk fekk sett livet på vent. Heilt slik vart det ikkje.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Les mer

Ber Ap-leiinga sjå bakover

6. juli 2018 |

– Følgjer Ap tidlegare suksessoppskrift, kan partiet kome tilbake. Det er ikkje mykje som skal til, seier fyrsteamanuensis i statsvitskap Dag Einar Thorsen.

Les mer

– Useriøst og destruktivt å snu

29. juni 2018 |

Teoretisk er det mogleg å snu vedtaket om å tvinge Finnmark saman med Troms, men i praksis kjem det ikkje til å skje, trur Høgres Jo Inge Hesjevik i Finnmark.

Det raudgrøne fleirtalet i fylkestinget i Finnmark vedtok å la … Les mer

Dyrevelferdsparadokset

22. juni 2018 |

Alle vil ha betre dyrevelferd, men kva er det? Og kvar er vi på veg?

Vi har fått høyre at norsk landbruk har dyrevelferd i verdstoppen, at det er gode rutinar for å oppdage sjukdom og lite bruk av antibiotika. … Les mer

Åtvarar mot digital innsnevring

15. juni 2018 |

– Det er nok av folk som brukar sosiale medium til å snevre inn horisonten, seier holbergprisvinnar Cass R. Sunstein. 

Set at du følgjer med på flyktningsituasjonen i Middelhavet og synest Italia si avvising av redningsskipet … Les mer

– Haustar frukta av opprustinga

15. juni 2018 |

– Eg trur Kim driv ei form for dobbeltspel. Han kan tilby inspeksjonar, prøvestans og missilmoratorium, men det betyr ikkje full nedrusting, seier Sun Heidi Sæbø.

Analysane av det historiske møtet og avtalen som vart inngått mellom USAs president Donald … Les mer

Få plikter, fleire dilemma

1. juni 2018 |

– Noreg har inga rettsleg plikt til å hente heim framandkrigarar, men er forplikta til å straffeforfølgje dei i Noreg, seier stipendiat Sofie Høgestøl.

Les heile intervjuet i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Les mer

Eit bondefanga landbruk

25. mai 2018 |

At det lukkast regjeringa å få begge bondeorganisasjonane med på jordbruksavtalen i år, seier meir om låge forventningar enn om innhaldet i avtalen. 

For fyrste gong har Solberg-regjeringa fått med både Småbrukarlaget og Norges Bondelag på ein jordbruksavtale. At landbruksminister … Les mer