Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 17.11.2017

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avEva Aalberg Undheim, Forfatter i Dag og Tid

Ein jobb å gjere

10. november 2017 |

Auka innvandring er den viktigaste årsaka til veksten i utgiftene til sosialhjelp dei siste åra, melde NRK førre veke. Nyhenda var basert på ein rapport Proba samfunnsanalyse har laga for KS, og vart kommentert av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Les mer

Tvilar til topps

3. november 2017 |

Heide Nordby Lunde var usikker i starten, men no meiner ho svaret er openbert.

Under EU-folkerøystinga i 1994 gjekk ho på ja-valvake med «Nei til EU»-jakkemerke for å syne tvisyn. Førre helg vart Heidi Nordby Lunde, som også er stortingsrepresentant … Les mer

Avtalar som flyttar grenser

27. oktober 2017 |

Italia har gjort avtalar med Libya for å hindre migrantar i å reise til Europa. Avtalane har flytta grenser for kva som er akseptabelt, men får ikkje varig effekt på migrasjon, ifølgje migrasjonsforskar. 

Dette kunne vorte året då talet på … Les mer

Ei ny stor forvaltingsreform

20. oktober 2017 |

EFTAs overvakingsorgan ESA har kravd endringar i måten norske kommunar og fylke driv næringsverksemd på. – Det inneber ei gjennomgripande og kostbar forvaltingsreform, seier jurist Herdis Helle. 

I sommar vedtok Stortinget det som er omtalt som prestisjeprosjektet til regjeringa: … Les mer

Norsk landbruksstøtte i spel i WTO

6. oktober 2017 |

Det er lite som tyder på stor framgang i forhandlingane om liberalisering av verdshandelen på den komande ministerkonferansen i Verdshandelsorganisasjonen, men konferansen kan få ein del å seie for norsk landbrukspolitikk. 

Neste veke møtest representantar for EU og rundt 40 … Les mer

Kinesarane har fått feste i Europa

22. september 2017 |

EU–kommisjonen vil ta grep for å tøyme kinesiske investeringar i Europa. Noreg har ikkje planar om å gjere det same.

Er norske styresmakter for naive i synet på kinesiske investeringar i Noreg? Har vi hamna i eit uføre? … Les mer

Den britiske kjempa og EFTA-dvergane

14. september 2017 |

Kan EFTA-medlemskap bli ei mellombels løysing for britane på veg ut av EU? Moglegheita for at britane skal gå inn i frihandelsforbundet EFTA og velje «the Norwegian model» for tilknyting til EU, vart indirekte avvist frå statsminister Theresa May allereie … Les mer