Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.06.2018

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avEva Aalberg Undheim, Forfatter i Dag og Tid

Åtvarar mot digital innsnevring

15. juni 2018 |

– Det er nok av folk som brukar sosiale medium til å snevre inn horisonten, seier holbergprisvinnar Cass R. Sunstein. 

Set at du følgjer med på flyktningsituasjonen i Middelhavet og synest Italia si avvising av redningsskipet «Aquarius» med 629 migrantar … Les mer

– Haustar frukta av opprustinga

15. juni 2018 |

– Eg trur Kim driv ei form for dobbeltspel. Han kan tilby inspeksjonar, prøvestans og missilmoratorium, men det betyr ikkje full nedrusting, seier Sun Heidi Sæbø.

Analysane av det historiske møtet og avtalen som vart inngått mellom USAs president Donald … Les mer

Få plikter, fleire dilemma

1. juni 2018 |

– Noreg har inga rettsleg plikt til å hente heim framandkrigarar, men er forplikta til å straffeforfølgje dei i Noreg, seier stipendiat Sofie Høgestøl.

Les heile intervjuet i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Les mer

Eit bondefanga landbruk

25. mai 2018 |

At det lukkast regjeringa å få begge bondeorganisasjonane med på jordbruksavtalen i år, seier meir om låge forventningar enn om innhaldet i avtalen. 

For fyrste gong har Solberg-regjeringa fått med både Småbrukarlaget og Norges Bondelag på ein jordbruksavtale. At landbruksminister … Les mer

Regionreform på viddene

11. mai 2018 |

– Det går mot nedlegging av Finnmark utan at vi får noko att, seier ordførar Johan Vasara (Ap) i Kautokeino. Han er for regionreform, men røystar nei til å slå Finnmark saman med Troms.

Historia om regionreforma kan forteljast på … Les mer

Trong fødselshjelp

13. april 2018 |

Høgre har opna for eggdonasjon og assistert befruktning for einslege. Men det er ikkje garantert at så mange fleire får hjelp til å få barn i Noreg av den grunn. 

Fødselstala blant norske kvinner har gått ned kvart år sidan … Les mer

Å Vestland, Innland

13. april 2018 |

Å Vestland, Vestland! Når eg ser deg slik halvert og strippa, ikkje deg sjølv lik Kva er du utan Klepp og Surnadal? – ein dårleg plan og brot med namnemal

Du kunne høyrt på tips og språkleg råd som fremja … Les mer

Aps manøver mot straumen

23. mars 2018 |

Ap trassar intern motstand og seier ja til energibyrået Acer. Den som trur debatten om energisamarbeidet med EU med det er over, må likevel tru om att.

Det forsvann i skuggen av Sylvi Listhaug, men tysdag føremiddag la energi- og … Les mer

Asylreform i stampe

23. februar 2018 |

EU-landa kranglar om fordelinga av asylsøkjarar som kjem til Europa, og parlamentet vil ta EU-midlar frå land som ikkje tek ansvar. – Diskusjonane er på grensa til irrelevante, meiner Elizabeth Collett i Migration Policy Institute.

Talet på migrantar som kjem … Les mer

Kraftstrid på Stortinget

9. februar 2018 |

EU-byrå med overnasjonal makt set Noregs samarbeid på prøve.

I 2009 varsla Noregs EU-ambassadør Oda Helen Sletnes om at Noreg fekk stadig større problem med å verte høyrt i EU-systemet. I eit notat til Utanriksdepartementet som Aftenposten fekk tak i, … Les mer