Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 21.03.2018

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avEva Aalberg Undheim, Forfatter i Dag og Tid

Asylreform i stampe

23. februar 2018 |

EU-landa kranglar om fordelinga av asylsøkjarar som kjem til Europa, og parlamentet vil ta EU-midlar frå land som ikkje tek ansvar. – Diskusjonane er på grensa til irrelevante, meiner Elizabeth Collett i Migration Policy Institute.

Talet på migrantar som kjem … Les mer

Kraftstrid på Stortinget

9. februar 2018 |

EU-byrå med overnasjonal makt set Noregs samarbeid på prøve.

I 2009 varsla Noregs EU-ambassadør Oda Helen Sletnes om at Noreg fekk stadig større problem med å verte høyrt i EU-systemet. I eit notat til Utanriksdepartementet som Aftenposten fekk tak i, … Les mer

Usakleg debatt

9. februar 2018 |

Eit stortingsfleirtal av Ap, Sp, SV og KrF har bede regjeringa om å ikkje liberalisere reglane for sundagshandel. Grunngjevinga er at ikkje fleire skal måtte jobbe på heilagdagar. Dette har falle delar av høgresida tungt for brystet. Særleg fordi regjeringa … Les mer

Saknar #MeToo-motrøyster

2. februar 2018 |

– Gråsonene har fått for liten plass i mediedekkinga av #MeToo, seier mediekritikar Anki Gerhardsen.

Denne veka fortalde tre av dei som varsla Arbeidarpartiet om ubehagelege opplevingar med Trond Giske, at medietrykket etter varslingane har vore ei ekstrabelastning. Dei anonyme … Les mer

Flyttesjau i Venstre

12. januar 2018 |

I Moss sit partileiinga og forhandlar om regjeringserklæring med Frp. Rundt om i landet sit det lokalpolitikarar som vil melde seg ut om dei lukkast.

– Skal vi klare å stabilisere oss over sperregrensa, må vi vere villige til å … Les mer

Den delte bevisbøra

5. januar 2018 |

Rettsleg sett veg det tungt korleis den som kjenner seg utsett for trakassering, opplever situasjonen, seier jussprofessor Ingunn Ikdahl.

Etter krisemøtet i Arbeidarpartiet denne veka opna Ap-leiar Jonas Gahr Støre for at Trond Giske ikkje kjem tilbake som nestleiar i … Les mer

Ønskt av bygda, fjerna av UDI

22. desember 2017 |

Sunndal kommune er gode på integrering og meiner snart 30 år med kommunalt asylmottak er del av forklaringa. No stengjer UDI dørene på mottaket. 

Då Utlendingsdirektoratet (UDI) i 2015 og 2016 ønskte å opprette asylmottak på Bolkesjø i Telemark og … Les mer

Norsk spesialitet: ost frå Irland

15. desember 2017 |

Tine byggjer meieri i Irland, og fortel at dei ikkje treng ein einaste drope norsk mjølk for å lage norsk merkevare. Godt over halvparten av all Jarlsberg kan i framtida vere produsert i Irland. 

I ein reklamevideo frå meierikonsernet Tine … Les mer

Klimaslaget i rettssalen

24. november 2017 |

I Oslo tingrett spør dei om oljeutvinning er i strid med den nye Grunnlova. 

Ei «maratonbehandling» vart det kalla då Stortinget i 2014 grunnlovsfesta ei rekkje menneskerettar og gjennomførte den mest omfattande revisjonen av Grunnlova nokon gong. Vedtaka vart gjorde … Les mer

Ein jobb å gjere

10. november 2017 |

Auka innvandring er den viktigaste årsaka til veksten i utgiftene til sosialhjelp dei siste åra, melde NRK førre veke. Nyhenda var basert på ein rapport Proba samfunnsanalyse har laga for KS, og vart kommentert av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Les mer