Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 15.01.2018

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avEva Aalberg Undheim, Forfatter i Dag og Tid

Flyttesjau i Venstre

12. januar 2018 |

I Moss sit partileiinga og forhandlar om regjeringserklæring med Frp. Rundt om i landet sit det lokalpolitikarar som vil melde seg ut om dei lukkast.

– Skal vi klare å stabilisere oss over sperregrensa, må vi vere villige til å … Les mer

Den delte bevisbøra

5. januar 2018 |

Rettsleg sett veg det tungt korleis den som kjenner seg utsett for trakassering, opplever situasjonen, seier jussprofessor Ingunn Ikdahl.

Etter krisemøtet i Arbeidarpartiet denne veka opna Ap-leiar Jonas Gahr Støre for at Trond Giske ikkje kjem tilbake som nestleiar i … Les mer

Ønskt av bygda, fjerna av UDI

22. desember 2017 |

Sunndal kommune er gode på integrering og meiner snart 30 år med kommunalt asylmottak er del av forklaringa. No stengjer UDI dørene på mottaket. 

Då Utlendingsdirektoratet (UDI) i 2015 og 2016 ønskte å opprette asylmottak på Bolkesjø i Telemark og … Les mer

Norsk spesialitet: ost frå Irland

15. desember 2017 |

Tine byggjer meieri i Irland, og fortel at dei ikkje treng ein einaste drope norsk mjølk for å lage norsk merkevare. Godt over halvparten av all Jarlsberg kan i framtida vere produsert i Irland. 

I ein reklamevideo frå meierikonsernet Tine … Les mer

Klimaslaget i rettssalen

24. november 2017 |

I Oslo tingrett spør dei om oljeutvinning er i strid med den nye Grunnlova. 

Ei «maratonbehandling» vart det kalla då Stortinget i 2014 grunnlovsfesta ei rekkje menneskerettar og gjennomførte den mest omfattande revisjonen av Grunnlova nokon gong. Vedtaka vart gjorde … Les mer

Ein jobb å gjere

10. november 2017 |

Auka innvandring er den viktigaste årsaka til veksten i utgiftene til sosialhjelp dei siste åra, melde NRK førre veke. Nyhenda var basert på ein rapport Proba samfunnsanalyse har laga for KS, og vart kommentert av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

Les mer

Tvilar til topps

3. november 2017 |

Heide Nordby Lunde var usikker i starten, men no meiner ho svaret er openbert.

Under EU-folkerøystinga i 1994 gjekk ho på ja-valvake med «Nei til EU»-jakkemerke for å syne tvisyn. Førre helg vart Heidi Nordby Lunde, som også er stortingsrepresentant … Les mer

Avtalar som flyttar grenser

27. oktober 2017 |

Italia har gjort avtalar med Libya for å hindre migrantar i å reise til Europa. Avtalane har flytta grenser for kva som er akseptabelt, men får ikkje varig effekt på migrasjon, ifølgje migrasjonsforskar. 

Dette kunne vorte året då talet på … Les mer

Ei ny stor forvaltingsreform

20. oktober 2017 |

EFTAs overvakingsorgan ESA har kravd endringar i måten norske kommunar og fylke driv næringsverksemd på. – Det inneber ei gjennomgripande og kostbar forvaltingsreform, seier jurist Herdis Helle. 

I sommar vedtok Stortinget det som er omtalt som prestisjeprosjektet til regjeringa: … Les mer

Norsk landbruksstøtte i spel i WTO

6. oktober 2017 |

Det er lite som tyder på stor framgang i forhandlingane om liberalisering av verdshandelen på den komande ministerkonferansen i Verdshandelsorganisasjonen, men konferansen kan få ein del å seie for norsk landbrukspolitikk. 

Neste veke møtest representantar for EU og rundt 40 … Les mer