Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 21.03.2017

Gå til toppen

Toppen

Innlegg avDAG OG TID, Forfatter i Dag og Tid

I papiravisa:

17. mars 2017 |

Leiar: Forelding av statsborgarskap

Kommentar: Sit ikkje stillte og ver grei (Siri Helle)

Walid al-Kubaisi: Gasellen med ulv og hund

Samfunn: Ville fjerne statsstøtta til HRS

Sideblikk: Region som tomt trylleformular (Andreas Hompland)

Samtalen: Vil gjera Amerika sterkt igjen

Miljø: Biodrivstoff er ikkje svaret

Kommentar: Imperiestaten som stengde … Les mer

Kvaliteten må bergast, ikkje definerast

10. mars 2017 |

Mediemangfaldsutvalet går utanom halve problemet: det som handlar om kvalitet. 

KOMMENTAR

Jostein Gripsrud

jostein.gripsrud@uib.no

Mediemangfaldsutvalet blei oppnemnt i september 2015. Sven Egil Omdal kalla det straks «Støtteforeningen for syke mødre» og hevda at det «ligner deprimerende mye på et arveoppgjør. … Les mer

Augneblinkskunsten

10. mars 2017 |

På scena er han Hamlet, den triste og hemngjerrige prinsen av Danmark. Bak scena er han Preben Hodneland frå Lindås.

Han er ein av verdslitteraturens mest komplekse karakter. Den danske prinsen i Shakespeares stykke fascinerer forskarar, lesarar, litteraturvitarar, teatertilskodarar – … Les mer

Trumps generalar er vona

3. mars 2017 |

Soldatane har kompetanse på same vis som veteranane i Kongressen har ryggrad.

Det er nesten nøyaktig 52 år sidan, 8. mars 1965, dei første amerikanske kampstyrkane gjekk i land ved Da Nang i Sør-Vietnam. I løpet av dei neste seks … Les mer

Kroppskapitalismen

3. mars 2017 |

Marknadskreftene tener rått på menneske med dårleg sjølvbilde. Kva kan vi gjere for å minske kroppspresset?

– Når eg legg ut bilde av den tjukke kroppen min, og viser at eg elskar meg sjølv, så bryt det med kapitalismens første … Les mer

Striden om norskfaget

23. desember 2016 |

Debatten om innhaldet i norskfaget går vidare. To av innlegga finn du her:

 

Utskiljing og deltaking i norskfaget

NORSKFAGET Bjørn Kvalsvik Nicolaysen Stavanger

”Ingen institusjonar har så vanskeleg for å lære av eiga erfaring, som læringsinstitusjonar”. Så sa den … Les mer

Variert – og trass alt – aktuell Ibsenfestival

23. september 2016 |

Ibsenfestivalen byr på ei fin blanding av tolkingar – trass i Nationaltheatrets mas om aktualitet.

Då eg gjekk på ungdomsskulen i Torino, ein gong i byrjinga av 90-åra, vart klassen invitert til ei framsyning av Gaetano Donizettis opera L’elisir d’amore. … Les mer

Bydelen der nesten alle kjenner til nokon som har slutta seg til IS

8. juli 2016 |

VIVALLA: Örebro og Eskilstuna er to velfungerande, mellomsvenske byar. Men under yta finst den religiøse ekstremismen. IS-tilhengjarar trugar andre muslimar, og fortvila foreldre ser ungdomar reise til Syria. Niklas Orrenius fortel om den religiøse radikaliseringa i Sverige.

Les heile reportasjen … Les mer

Slik voks e-postskandalen til Hillary Clinton fram

1. april 2016 |

E-postproblema til Hillary Clinton tok til i løpet av dei første dagane hennar som utanriksminister. Ho insisterte på å bruke sin personlege BlackBerry til all e-postkommunikasjon, men fekk ikkje lov til å ta denne mobiltelefonen med inn i kontorkomplekset sitt, … Les mer

– Me har inga moralsk plikt til sjølvutsletting

19. februar 2016 |

Den tyske filosofen Peter Sloterdijk om Merkels suverenitetstap, «løgnpressa», islams manglande evne til å fungera i statlege former og media som nyttige idiotar for terroren.

Les heile intervjuet i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer