Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 18.11.2018

Gå til toppen

Toppen

AboutBernt Hagtvet, Forfatter i Dag og Tid

Bernt Hagtvet

Bernt Hagtvet

Bernt Hagtvet er professor i statsvitskap ved Universitetet i Oslo, fast skribent i Dag og Tid og skriv på ei bok om Hannah Arendt og Eichmannsaka.

Innlegg av Bernt Hagtvet

Ein skjemd nasjon vaklar vidare

9. november 2018 |

Mellomvalet styrkte demokratane, men også Trump. 

Resultatet frå mellomvalet i USA vart slik dei fleste kommentatorane venta: Demokratane tok attende Representanthuset med fleire mandat enn det som var naudsynt for å få kontroll, men republikanarane styrkte seg i Senatet. Viktige … Les mer

Ortega og dei knuste ideala

24. august 2018 |

Nicaragua er eit døme på revolusjonen som åt borna sine. Ein maktsjuk caudillo av det klassisk latinamerikanske slaget har vakse ut av revolusjonshelten Daniel Ortega.

Av og til går historia i ring – eller tek seg opp att. Som tragedie, … Les mer

Universitetsjåleriet

10. august 2018 |

Norske utdanningsinstitusjonar brukar millionar på staffasje for å få ein universitetsstatus som gjev mindre og mindre meining.

Den tidlegare Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) brukar no millionar på å endre logo og skilt etter namneendringa til OsloMet. Logoen som … Les mer

Felles kamp for fridom

29. desember 2017 |

Winston Churchill og George Orwell – hadde dei noko til felles, den puritanske venstresosialisten og den brummande aristokratiske imperialisten?

SAKPROSA Thomas E. Ricks: Churchill & Orwell: The Fight for Freedom Penguin Press Då Orwell drog til den einsame stova på … Les mer

Finsk bøddel og bergingsmann

3. november 2017 |

Feltmarkskalk av Finland, Carl Gustaf Emil Mannerheim, er med alle sine motsetnadsfylte fasettar eit prisme for finsk 1900-talshistorie. 

Finland feirar 100 år som sjølvstendig stat i haust, med 6. desember som sjølve dagen. Ein inngang til soga om dette fascinerande … Les mer

«Den magiske parentesen» i fransk historie

1. september 2016 |

Léon Blum etterlét seg ei rad grunnleggjande reformer og sette opp ein mektig bom for den franske fascismen.

Åtti år er gått sidan det korte lagnads­året for «la gauche» i landet til gallarane: folkefrontregjeringa i Frankrike 1936–37. Ho oppstod på … Les mer

Kva vil koma etter Sanders på amerikansk venstreside?

11. august 2016 |

Verda er ikkje den same som før i amerikansk politikk: Bernie Sanders har i alle fall plukka ned det forkjetra sosialisme-ordet frå det amerikanske ideologiske mørkeloftet. Det kan opna for nye alliansar. Men for kva? «Bernie Sanders har gjort det … Les mer

Sigersropa som stilna

12. juni 2015 |

Demokratiet er i tilbakegang. Vi ser no absurd nok ein lengt attende til diktaturet fordi diktaturet gav ein slags stabilitet.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Tida for revolusjonar er over

10. april 2015 |

Tahrir-plassen i Kairo er tom, på Majdan i Kiev er barrikadane borte. Det verkeleg viktige skjer når demonstrantane har gått heim.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp elektronisk tilgang.

Les mer

Dei fatale skota

27. juni 2014 |

Det er hundre år sidan 28. juni-attentatet i Sarajevo. Kor viktige var morda på Franz Ferdinand og Sophie for å forstå utbrotet av den fyrste verdskrigen?

27. juni 1914 var ein grå og kald dag. Men 28. juni kom med … Les mer