Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 25.05.2018

Gå til toppen

Toppen

Åreknutepunkt

| Den 12. mai 2017

Åreknutepunkt

Rieselfeld ved Freiburg i Tyskland, eit førebilete for norske forstader.

Staten satsar på sentrum gjennom kollektivtrafikk – den såkalla knutepunktstrategien. Utfallet er forgubbing og samlingar av gråe høgblokker.

Før vi går til stadutviklinga, tek vi ein tur til leksikografien – til ordbøkene: Redaksjonen i Det Norske Akademis Store Ordbok (NAOB) får jamleg inn framlegg til nyord på norsk.

Nokre ord blir lagde på vent før dei blir tekne inn i allmennspråket. Eitt nytt ord er «åreknutepunkt». Tydinga er «utbygging kring eit kollektivknutepunkt, der bustadprisane ofte er pressa, slik at det er dei eldre som har råd til å kjøpe, og som derfor klumpar seg saman der».

Slike «åreknutepunkt» finst det mange av i Noreg, blant andre Lørenskog og Sandvika utanfor Oslo og Arna, Fana og Laksevåg i Bergen. Somme av dei finst i same kommune som storbyen, andre, som Sandvika, i ein tilgrensande kommune.

Les heile saka i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa