Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Dag og Tid | 19.10.2018

Gå til toppen

Toppen

Å ikkje handle er òg ei handling

| Den 1. desember 2017

Å ikkje handle er òg ei handling

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Villreinen i Nordfjella har skrantesjuke no. Då må vi handle på den kunnskapen vi har – no. 

Det er ei påkjenning for alle partar, det som skjer i Nordfjella no. For ein månad sidan avslutta dei lokale jegerane villreinjakta 𳊗 utan å vite når dei får ta ho opp att. Ein mange tusen år gamal tradisjon, sjølve grunnlaget for at folk ein gong busette seg kring dei bratte fjella.

30 statlege jegerar tok over. Dei jobbar på skift for å ta ut heile villreinstammen. Til rådvelde har dei scooterar og helikopter, store og bråkete reiskapar som bryt med vinterstilla, men likevel vert dei små i det veldige fjellandskapet. Ingen kjenner fjellet som reinen.

Les heile kommentaren i papirutgåva av Dag og Tid eller kjøp e-avisa.

Prøv Dag og Tid Les e-avisa